Pirkkalan kunta kuukauden päästövähentäjä

Uutinen 26.3.2019 klo 13.15
Pirkkala Hinku-palkinto
Tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen (SYKE) ja pormestari Marko Jarva (Pirkkalan kunta). © Venla Riekkinen, SYKE

Pirkkalan kunta on valittu maaliskuun Hinku-teko -palkinnon saajaksi. Pirkkala panostaa ilmastokestävään, vähäpäästöiseen liikkumiseen muun muassa viisaan liikkumisen edistämissuunnitelman avulla. Pirkkala myös suunnittelee yhdyskuntarakennetta vahvasti ilmastonäkökulmasta.

Pirkkalan kunta on tuonut vähähiilisyysnäkökulmaa yhdyskuntarakenteen suunnitteluun sijoittamalla lähes 90 prosenttia vuonna 2018 rakennetuista asuinrakennuksista keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeen sisään. Osuus on Tampereen seudun kunnista korkein. Ilmastoviisas yhdyskuntasuunnittelu mahdollistaa sen, että asukkaat voivat ottaa helpommin käyttöön vähäpäästöisiä liikkumisratkaisuja ja mahdollisesti luopua yksityisautoilusta.

”Meistä on ollut hienoa seurata Tampereen seudun ilmastokelpoisuuteen tähtäävää kehittämistyötä ja huomata sen tuottavan tulosta. Pirkkala näyttää tässä hyvin esimerkkiä”, sanoo Tampereen seudun seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela.

Pirkkalan kunta tähtää entistä vähäpäästöisempään liikkumiseen myös kestävän liikkumisen ohjelman avulla. Tavoitetta tukee myös hiljattain kunnan keskustaan asennettu ilmainen sähköautojen latauspiste, josta saavat virtaa myös kunnan käyttöön hankittavat sähköautot.

”Pirkkalan kuntastrategiassa kestävä kehitys on yksi keskeisistä toimintaperiaatteista. Yhdyskuntarakenteen suunnittelu on kokonaisvaltaisin keino, jolla voimme pitkällä tähtäimellä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää vähäpäästöistä elämäntapaa. Samalla rakennamme viihtyisämpää ja turvallisempaa asuinympäristöä”, sanoo Pirkkalan pormestari Marko Jarva.

”Pirkkalan työ on osoittanut, että johdonmukaisella yhdyskuntasuunnittelulla voidaan tarjota asukkaille avaimet ilmastoystävälliseen arkeen. Pirkkalassa uusien asuntojen sijoittuminen tukee kestävien kulkutapojen käyttöä”, sanoo erikoistutkija Antti Rehunen Suomen ympäristökeskuksesta. ”Jotta arkimatkat on mahdollista kulkea jalkaisin, pyörällä tai joukkoliikenteellä, on tärkeää kytkeä myös palvelu- ja työpaikka-alueet joukkoliikennekäytäviin sekä kehittää kävely- ja pyöräilyverkkoa.”

Pirkkalan kunta liittyi valtuuston päätöksellä Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon helmikuussa 2019, mikä tukee Tampereen seudun päätöstä lähteä koko seudun voimin mukaan päästövähennystalkoisiin. Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

Pirkanmaan maakunta on yksi seitsemästä maakunnasta, jotka ovat mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kuusivuotisessa ilmastonmuutoksen hillintää edistävässä EU Life IP CANEMURE (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hankkeessa. Pirkanmaalla Canemure-hanketta rahoittavat yhteistyössä ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto, joka vastaa hankkeen koordinoimisesta. Lisäksi yksi Canemure-hankkeen osahankkeista keskittyy Tampereen seudun kestävien liikkumisratkaisujen edistämiseen.

Lisätietoja:

Suunnittelija Venla Riekkinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 029 525 1942, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Matti Jääskeläinen, Pirkkalan kunta
etunimi.sukunimi@pirkkala.fi

Uutista muokattu 15.4.2019: Antti Rehusen kommentin loppuosa muutettu muotoon: "Jotta arkimatkat on mahdollista kulkea jalkaisin, pyörällä tai joukkoliikenteellä, on tärkeää kytkeä myös palvelu- ja työpaikka-alueet joukkoliikennekäytäviin sekä kehittää kävely- ja pyöräilyverkkoa.” 

 


  • Tulosta sivu