Pohjois-Karjala Hinku-maakunnaksi

Uutinen 23.6.2020 klo 12.41
© Jarno Artika

Pohjois-Karjalasta tuli kesäkuussa Suomen viides Hinku-maakunta. Maakunta on jo pitkään tehnyt ilmastoyhteistyötä ja toteuttanut yhteisiä ilmastonmuutoksen hillinnän hankkeita alueen kuntien kanssa.

Hinku-maakunnat sitoutuvat yhdessä alueen Hinku-kuntien kanssa vähentämään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Pohjois-Karjalan kunnista Hinku-verkostoon kuuluvat Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu ja Tohmajärvi. Pohjois-Karjalan Hinku-kuntien asukasmäärä on 84 prosenttia maakunnan kokonaisasukasmäärästä.

"Tulevaisuus rakennetaan yhdessä", sanoo Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.

"Yksittäisten maakuntien ja kuntien päätöksillä on aidosti merkitystä. Esimerkkinä tästä voidaan pitää vaikka Outokummun Energian lämpölaitos Miilua, joka vaihtoi lämmityksessä raskaan polttoöljyn puuhakkeeseen. Tuolla teolla fossiilisten polttoaineiden kasvihuonepäästöt putosivat kerralla 60 prosenttia Outokummun alueella", Hanna Huttunen kertoo.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on tehnyt vahvaa ilmasto- ja energiaohjelmatyötä jo vuosikymmeniä, käytännössä koko 2000-luvun ajan. Maakuntaliitto on myös yhdessä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa ollut toteuttamassa laaja-alaista ja monivuotista Kohti Öljyvapaata Pohjois-Karjalaa -hanketta.

"Pohjois-Karjalan maakunnan pitkäkestoinen työ on tuottanut tulosta Hinku-maakunta -statuksen muodossa. Tiivis yhteistyö ja koordinaatio maakuntamme aktiivisten Hinku-kuntien kanssa on mahdollistanut kriteerien täyttymisen ja tästä on hyvä jatkaa", sanoo Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen.

Vuonna 2018 Pohjois-Karjalassa päästöt olivat vähentyneet 25 prosenttia vuoden 2007 tasosta.

Pohjois-Karjalassa rakennetaan uutta ilmasto- ja energiaohjelmaa 2030, jonka yhteydessä laaditaan vuosittain päivitettävä päästövähennyspolku.

"Ilmastonmuutoksen torjunta on kaikkien maakunnan toimijoiden tehtävä. Kukin taho toteuttaa päästöjen vähenemiseen johtavia toimenpiteitä nykyisessä arjessaan ja tulevissa suunnitelmissaan", toteaa Pohjois-Karjalan ilmastoryhmän puheenjohtaja Janne Kärkkäinen.

Suomessa nyt viisi Hinku-maakuntaa

Hinku-maakunnan statuksen ovat saaneet Pohjois-Karjalan lisäksi Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pirkanmaa ja Päijät-Häme.

Maakunnan on mahdollista hakea Hinku-maakunnan statusta Suomen ympäristökeskuksesta. Hinku-kuntien asukasmäärän tulee kattaa vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasmäärästä ja maakunnan on sitouduttava yhdessä Hinku-kuntien kanssa koko maakunnan päästövähennystavoitteeseen.

Hinku-nimitystä voivat hakea ja toimintaa koordinoida maakunnassa maakuntaliitto, ELY-keskus, tai muu maakunnallinen toimijataho maakuntauudistuksen jälkeen. Koordinoiva taho perustaa maakunnallisen yhteistyöryhmän tai liittää sen jo maakunnassa toimivaan yhteistyöryhmään. Ryhmän tehtävänä on laatia vuoteen 2030 ulottuva maakunnallinen päästövähennyspolku yhdessä maakuntien keskeisten toimijoiden kanssa.

"On hienoa, että Pohjois-Karjala on nyt virallistanut jo pitkään tehdyn maakunnallisen ilmastotyön Hinku-maakuntana. Tämä vahvistaa entisestään kuntien ja alueen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja luo uusia mahdollisuuksia ilmastotyön eteenpäin viemiseksi", toteaa professori ja Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä Jyri Seppälä SYKE:stä

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen, puh. 050 514 3582, hanna.huttunen@eduskunta.fi
  • Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Risto Poutiainen, puh. 040 546 9649, risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi
  • Pohjois-Karjalan ilmastoryhmän puheenjohtaja Janne Kärkkäinen, p. 0295 026 197, janne.karkkainen@ely-keskus.fi
  • Metsä- ja ilmastoasiantuntija Sari Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, puh. 040 518 6326, sari.pitkanen@pohjois-karjala.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu