Politiikkasuositus: Metsätalouden vesistö- ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä välttämällä avohakkuita ja niihin liittyviä ojitustoimia

Uutinen 20.3.2024 klo 12.20

Metsätalouteen tarvitaan muutoksia vesiensuojelu- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa SOMPA-hankkeessa sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) koordinoimassa CANEMURE-hankkeessa laaditussa politiikkasuosituksessa nostetaan esiin ratkaisuja ja suosituksia, joiden avulla metsätalouden vesistökuormitusta ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä.

Suositukset pohjaavat CANEMURE- ja SOMPA-hankkeissa tehtyyn tutkimukseen. Ne kannustavat välttämään avohakkuita ja varsinkin niihin liittyviä ojituksia sekä suosimaan jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta, jonka avulla metsätalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta voidaan vähentää niin kangasmetsissä kuin ojitetuilla soilla.

Politiikkasuositus

 


 

  • Tulosta sivu