Porvoon seurakuntayhtymä kuukauden päästövähentäjä

Uutinen 26.4.2019 klo 9.13
Porvoon palkitsemistilaisuus
Kuvassa vasemmalta VT-Energia Oy:n tj. Veijo Hettula ja yksikön päällikkö Marko Hettula, Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hallintopäällikkö Dan Tallberg ja toimitilainsinööri Timo Kraufvelin, Vesi & Watti Oy:n tj. Vesa Lassila ja Anne Lassila. © Jyrki Tenhunen / SYKE

Porvoon seurakuntayhtymä on valittu huhtikuun Hinku-teko -palkinnon saajaksi. Seurakuntayhtymä on toteuttanut merkittäviä päästövähennyksiä siirtymällä Porvoon tuomiokirkon lämmityksessä öljystä maalämpöön. Seurakuntayhtymä säästää hankkeen myötä vuosittain jopa 30 000 litraa öljyä.

Maalämmöllä tuotettua energiaa hyödynnetään kirkon vesikiertoon perustuvassa lattialämmityksessä ja pattereissa sekä käyttöveden lämmityksessä. Maalämpöä käytetään Tuomiokirkon lisäksi myös lähipiirin rakennuksissa.

Hankkeessa projektiasiantuntijana toimineen Insinööritoimisto Vesi & Watti oy:n laskelmien mukaan uusi järjestelmä maksaa rahallisesti itsensä takaisin jopa alle kymmenen vuoden aikana. Päästöjen osalta Suomen ympäristökeskus arvioi vuotuisen päästövähennyspotentiaalin olevan noin 80 tonnia hiilidioksidia, mikäli maalämpöjärjestelmä käyttää uusiutuvaa sähköä. Saneerauksen suunnittelutyötä tehtiin vuosina 2016-2017, ja viimeiset asennukset vietiin loppuun vuoden 2018 lopulla.

Porvoon seurakuntayhtymän toimitilainsinööri Timo Kraufvelin odottaa järjestelmän tuovan helpotusta myös kesän helteisiin, sillä sen tuottamaa energiaa voi käyttää myös tilojen viilentämiseen ja kosteuden hallintaan.

Kulttuurihistorialliset arvot ja pohjaveden suojelu vaativat erityistoimia

Projektin suunnittelussa oli otettava huomioon monta erityispiirrettä, kuten kirkon kulttuurihistoriallinen merkittävyys ja sen läheisyydessä sijaitseva vedenottoalue, jonka suojavyöhykkeen ulkopuolella Tuomiokirkko kuitenkin sijaitsee. Alueella toteutettiin Museoviraston ohjeistuksella arkeologiset kaivaukset, ja herkän maaperän takia lämpöjärjestelmään valittiin pohjavesialueille turvallinen maalämpöneste. Maalämpöjärjestelmää varten peruskallioon porattiin yhteensä kahdeksan reilun 300 metrin syvyistä reikää.

Kokonaiskustannuksiltaan noin 350 000 euron maalämpösaneerauksen laittoi alulle Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hankintapäällikkö Dan Tallberg. Tuomiokirkon öljylämmitys oli tullut tiensä päähän sekä teknisesti, taloudellisesti että ympäristönäkökulmien kannalta. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän Porvoon tuomiokirkon ajateltiin voivan olla ympäristöasioissa edelläkävijä.

Toimenpide toteuttaa Suomen evankelisluterilaisen kirkon Hiilineutraali kirkko 2030 -ohjelmaa

”Porvoon seurakuntayhtymässä ollaan tyytyväisiä siitä, että ainutlaatuinen hanke ainutlaatuisessa kohteessa toteutui suunnitellusti ja aikataulussaan. Hanke toteuttaa hyvin myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon uutta energia- ja ilmastostrategiaa, jossa suositellaan öljylämmityksestä luopumista vuoteen 2025 mennessä. Olemme siis siinä suhteessa aikaamme edellä”, toteaa Tallberg.

”Kirkko on sitoutunut sekä kansalliseen että kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Me paikallisena toimijana haluamme toteuttaa hyviä ympäristövalintoja omassa arjessamme aina kun se on mahdollista”, jatkaa Tallberg.

Hankkeet käytännön ilmastotyötä tukemassa

Porvoon kaupunki on ollut mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostossa lokakuusta 2014. Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

Porvoon kaupunki on mukana myös Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kuusivuotisessa ilmastonmuutoksen hillintää edistävässä EU Life IP Canemure (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hankkeessa. Porvoon kaupungin osahankkeen keskeisiä tavoitteita ovat energian kulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön optimointi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Myös koko Uudenmaan maakunta on mukana Canemure-hankkeessa, jossa konkreettisten osahankkeiden lisäksi pyritään vähentämään päästöjä seitsemässä maakunnassa alueellisen tuen ja asiantuntijaverkoston avulla.

Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen koulutusta ja käytännön tukea tarjoaa myös WWF:n, Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen ympäristöopisto Syklin hanke Life EconomisE (Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa).

Lisätietoja:

Toimitilainsinööri Timo Kraufvelin, Porvoon seurakuntayhtymä
puh. 040 488 9009, etunimi.sukunimi@evl.fi

Suunnittelija Venla Riekkinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 029 525 1942, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisää aiheesta:


  • Tulosta sivu