Rääkkylän kunta mukaan Hinku-verkostoon

Uutinen 9.9.2022 klo 16.24
© Ville Lehvonen

Rääkkylän kunnanvaltuusto on päättänyt liittyä Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Rääkkylä sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Rääkkylän kunta on tehnyt osaltaan työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Rääkkylän koulukeskukseen on hankittu 30 kW:n ja Rääkkylän terveyskeskukseen 40 kW:n aurinkosähköjärjestelmä

Kunnan merkittävimmät päästölähteet ovat tieliikenne, työkoneet, maatalous ja rakennusten lämmitys.

”Tähtäämme kohti hiilineutraalia kuntaa, koska näemme sen palvelevan luonnon lisäksi myös kunnan talouden vakautta, jolloin se on myös veronmaksajan etu. Meidän keinomme tässä ovat rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, luopuminen tarpeettomista kiinteistöistä, logistiikan ja logististen järjestelmien optimointi, etä- ja hybridityön edistäminen, sekä kotimaisten ja päästöttömien energiaratkaisujen edistäminen”, sanoo kunnanjohtaja Esko Rautiainen.

"Aiomme myös pyytää asukkaat ja yritykset mukaan tavoitellessamme päästötöntä ja puhdasta Rääkkylää. Puhdas ja päästötön elinympäristö koituu kaikkien hyväksi."

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan asukkaita ja yrityksiä

Kuntaorganisaatio aiheuttaa päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 50 ja yritykset noin 40 prosenttia.

”Tärkeää on saada kuntalaiset ja yritykset mukaan toimintaan, kunta toimii mahdollistajana ja kumppanina. Päästövähennykset vaikuttavat myös kuntalaisten hyvinvointiin ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, kunnanjohtaja Esko Rautiainen sanoo ja jatkaa, että tärkeää on myös tiedon jakaminen energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä ja ratkaisuista.

Verkostosta vertaistukea ja hyviä käytäntöjä

Rääkkylän liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 87 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on 2 267 000. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

SYKEn teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Hinku-verkostoon kuuluvilla kunnilla ilmastopäästöt ovat keskimäärin 3,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin mitä ne olisivat ilman verkoston jäsenyyttä. Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

Mikä Hinku

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Lisätietoja

  • Rääkkylän kunnan yhteyshenkilö: rakennustarkastaja Joni Rytkönen, puh. 050 434 2473, etunimi.sukunimi@raakkyla.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä: professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Rääkkylän kunta

  • Tulosta sivu