Sastamala on uusin Hinku-kunta Pirkanmaalta

Uutinen 3.3.2020 klo 16.21
Näkymä Sastamalan kaupunkiin. © Reijo Keskikiikonen

Pirkanmaalainen Sastamalan kaupunki liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon maaliskuussa. Reilun 24 000 asukkaan luonnonläheinen Sastamala tekee ilmastotyötä muun muassa rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi.

”Hinku-verkostoon liittyminen tuli meillä ajankohtaiseksi syksyllä 2019, kun useat Pirkanmaan kunnat olivat joko päättäneet tai aikoivat liittyä verkostoon. Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat olivat yhteydessä kaupunginjohtajaan ja asiaa esiteltiin kaupungin johtoryhmälle. Hinkuun liittyminen otettiin mukaan jo kaupungin tämän vuoden talousarvioon”, kertoo hallintojohtaja Tapio Rautava Sastamalasta.

”Toivomme saavamme verkoston kautta kertyvää tietoa, jota voidaan hyödyntää kaupungin omassa toiminnassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi”, Rautava jatkaa.

Energiatehokkuutta rakennuksiin

Sastamalan kaupunki on jo vuonna 2016 liittynyt työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa on sitouduttu Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin. Kaupunki on sopimuksen myötä parantanut omistamiensa kiinteistöjen energiatehokkuutta. Lisäksi Sastamala on ollut mukana toteuttamassa tytäryhtiönsä kautta keskustan alueella kaukolämpöverkkoa. Keskustan kaukolämpö ja usean erillisen koulukiinteistön lämmitys tuotetaan biopolttoaineella.

Sastamalan kaupunki on maantieteellisesti Pirkanmaan laajin kunta, joten kaupunki voi vaikuttaa myös omistamiensa metsien ja niiden hoidon kautta hiilensidontaan.

”Ilmastonäkökulma otetaan huomioon kaupungin kaikessa merkittävässä päätöksenteossa. Myös alueen asukkaita, yrityksiä ja yrittäjiä informoidaan ilmastomuutoksen hillinnän mahdollisuuksista”, sanoo Rautava. ”Jotta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteissa onnistutaan, tarvitaan yritysten ja kansalaisten toimia esimerkiksi energiaratkaisuissa ja uudenlaisen liiketoiminnan saralla.”

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • Hallintojohtaja Tapio Rautava, Sastamala, tapio.rautava@sastamala.fi, puh. 040 488 0202
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu