Tehdään resurssitehokkuudesta kestävyysloikka!

Uutinen 18.3.2022 klo 15.53
Jyri Seppälä © Kai Widell

Energian hinta on ollut nousussa koronan runteleman talouden takia, eikä Ukrainan sota ole ainakaan laskemassa hintoja. Haasteena on, kuinka Venäjältä tuotavat fossiiliset virrat voidaan korvata energiatuotannossa. Tilanteeseen ei ole näkyvissä helppoja ratkaisuja, sillä samalla ilmastoasioita on vietävä eteenpäin sovitulla tavalla. Tässä tilanteessa energiatehokuudella onkin uusi tilaus.

Energian hinta on energiatehokkuuden paras konsultti. Hinta oli pitkään niin alhainen, ettei energiatehokkuus juurikaan ollut vahvasti agendalla. Siitä huolimatta energiatehokkuuden alalla on tapahtunut paljon, etenkin digitalisaation mahdollistamana. Nyt on hyvä katsoa, mitä ratkaisuja on käytössä ja mitä niillä saadaan aikaiseksi.

Esimerkiksi vanhojen kerrostalojen energian käyttöä voidaan parantaa jopa 50 prosentilla. Tällaisia hankkeita on pystytty toteuttamaan edelläkävijäkunnissa jo ennen nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia. Mikä olisikaan näiden hankkeiden takaisinmaksuaika nykyhinnoilla ja kuinka paljon tällaisia kannattavia uusia hankkeita löytyy Suomesta?

Uudisrakentamista pystytään toteuttamaan todella energiatehokkaasti, jos halutaan. Näyttöä on rakennuksista, joissa voidaan puolittaa energiankulutus A-energiatehokkuusluokan vaatimusarvoista. Näiden kohteiden rakentamiskustannukset ovat korkeampia, mutta elinkaarikustannukset reilusti edullisempia – varsinkin jos energian hinta pysyy vähänkään nykytasolla.

Energiatehokkuudella on nyt paljon annettavaa kukkarolle. Mitä vähemmän energiaa käytetään, sitä paremmin puhdasta energiaa riittää kaikille tarvitsijoille. Ja sitä vähemmän joudutaan investoimaan uusiutuvien energialähteitä käyttöön. Uusiutuvat energialähteetkään eivät ole haitattomia ilmastolle ja luonnolle, vaikka niiden avulla saadaankin aikaan edistystä ilmastotyössä.

On myös tärkeää muistaa, että mitä vähemmän luonnonvaroja käytetään, sitä vähemmän myös energiaa kuluu materiaalien prosessointiin. Kiertotalouden toimet ovat siten tehostamassa energian käyttöä. Raaka-aineiden hinnat ovat myös nousseet ja joistakin on jopa tulossa ainakin hetkellisesti pulaa. Materiaalitehokkuudessa päteekin sama kuin energiatehokkuudessa: parasta ilmastolle, luonnolle, taloudelle ja huoltovarmuudelle ovat luonnonvarat, joita ei ole otettu käyttöön ollenkaan.

Kunnille ja maakunnille on nyt tilausta resurssitehokkuudessa. Sitä ei kannata jättää käyttämättä!

Jyri Seppälä, Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori, Suomen ympäristökeskus SYKE 


  • Tulosta sivu