Hiilineutraali-uutiskirje 2/2021

27.4.2021 klo 14.30
 

Osallistu Twitter-kampanjaan 24.5.!

Kuntavaalien alla on aika tuoda esiin ilmastotyön ja talouden hyödyt! Canemure- ja Hinku-tiimi kutsuu kaikki Hinku-kuntien ihmiset mukaan yhteiseen Twitter-kampanjaan 24.5. Lähetämme kaikkiin Hinku-kuntiin ohjeet ja runsaasti kuvia vapaaseen käyttöön.

Juuri @sinä: Tule mukaan!

 

Ilmastotyö vahvistaa alue- ja kuntataloutta ja työllisyyttä

© AdobeStock

Vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta tukeva toimintaympäristö vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelee puoleensa uusia asukkaita ja yrityksiä, kirjoittavat SYKEn Jyri Seppälä ja Santtu Karhinen.


Kunnille uusi työkalu päästövähennystoimien suuntaamiseen
 
© Unsplash

Työkalulla kunta voi arvioida, minkälaisia muutoksia eri sektoreilla tarvitaan, jotta päästään asetettuihin päästövähennystavoitteisiin. Työkalun käyttö tukee myös alueellisten ilmastotiekarttojen valmistelua ja arviointia.


Hinku-kunta: osallistu ilmastoviestintää koskevaan tutkimukseen
 
© Adobestock

Tutkimuksessa selvitetään, mikä on ilmastoviestinnän rooli kuntien päästövähennystyössä, miten ilmastotyö näkyy kunnan viestinnässä ja imagossa sekä mitä vaikutuksia viestinnällä on. Kyselyyn voi vastata 30.4.2021 mennessä.


Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia rakennettiin maakunnan ilmastotyön tueksi

© Pixaby
 

SAMKissa on valmistelu Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia maakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateriaaliksi. Toiveena on, että satakuntalaiset toimijat käyttäisivät strategiaa työkalupakkina ja yhteistyön edistäjänä.


Helsinki: Ilmastoviisaalla suunnittelulla vähennetään lähes kolmannes katuhankkeen päästöistä
 
© Helsingin kaupunki

Hämeentien peruskorjauksen resurssiviisaiden ratkaisujen suosituksia noudattamalla Helsinki voi säästää jopa 308 000 kg CO2e. Vaihtoehto on noin 27 prosenttia vähäpäästöisempi tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna.  


Uusiutuvan energian investoinneilla merkittäviä vaikutuksia maakuntien talouteen
 
© AdobeStock

Uusiutuvan energian investoinneilla on päästövähennysten lisäksi merkittäviä positiivisia vaikutuksia maakuntien talouteen, kertoo SYKEn selvitys. Vaikutukset ovat sitä suuremmat, mitä enemmän energiainvestointeihin liittyviä tuotteita ja palveluita voidaan hankkia oman alueen sisältä.


Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata – ilmastotiekartta vuosille 2021–2030 valmistui
 
 

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyön kärkiteemoja nivova ajatus ”kaikki ratkaisee” alleviivaa sitä, että ilmastotiekartan takana on laaja poliittinen sitoutuminen ja ratkaisuja haetaan useista tulokulmista.


Uusi laskuri auttaa puunkorjuun ilmastovaikutusten arvioimisessa
 
© Unsplash

Laskurilla voi tarkastella metsätähteiden ja runkopuun korjuun vaikutuksia metsän hiilivarastoon. Laskuri helpottaa siten metsien hiilinieluvaikutusten huomioimista biotalouden kestävyystarkasteluissa. Laskurin tueksi on tuotettu myös animaatio ja käsitepankki


Joensuun kaupunki perusti ilmastotilin
 
© AdobeStock

Ilmastotilille kerätään varoja päästövähennys-, kompensaatio- ja hiilinielu-hankkeiden rahoittamista varten. Sen sijaan, että kaupunki ostaisi markkinoilta päästövähennysyksiköitä, kompensointi voidaan ilmastotiliä hyödyntäen tehdä paikallisten hankkeiden avulla.


Canemure Best Practices: Vähähiiliset urheiluhallit säästävät energiaa ja kunnan varoja
 
© Äänekosken kaupunki

Uusin Canemure Best Practices -julkaisu esittelee hyviä käytäntöjä urheiluhallien energiavalintoihin ja rakentamiseen liittyen. Se nostaa esille myös hyviä  esimerkkejä suomalaisista rakennuskohteista.


Raumalaisia taloyhtiöitä kannustetaan yhteistyöhön energiatehokkuuden parantamiseksi
 
© Markus Sommers

Energianeuvonta Satakunnassa -hankkeeseen haetaan mukaan raumalaisia taloyhtiöitä. Tavoitteena on tuoda tunnetuksi energian hyödyntämistä ja energiatehokkuutta taloyhtiöfoorumeita hyödyntämällä. 


BLOGIT

Ilmastoteot näkyville!
Niina Nousiainen, SYKE

 

AJANKOHTAISTA

Rakentamisen päästöjä voidaan nyt vertailla – uusi päästötietokanta luo perustan vähähiilisen rakentamisen säädösohjaukselle

Yritysyhteistyötä kehittävät kunnat verkostoituivat

Green Building Council Finland: Kuntapäättäjänä kohti kestävästi rakennettua ympäristöä

SYKEn selvitys: vapaaehtoisen päästökompensoinnin toimijat haluavat alalle selkeät pelisäännöt

Beyond Fossils jakoi Helsinki Energy Challenge -kisan voiton kolmen muun joukkueen kanssa: Helsingin lämmitysenergian tuotantoon kustannustehokkain ratkaisu säännöllisillä huutokaupoilla

Ilmastokorttelit-hanke sai pohjoiskarjalaiset innostumaan ilmastoteoista

Kirjastojen hiilijalanjälki on mitattu ensimmäistä kertaa

Kiertotalouden ratkaisuilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja turvata luonnon monimuotoisuutta

Tutkijat suosittelevat: maatalouspolitiikkauudistus saatava edistämään ilmastoviisasta maataloutta


  • Tulosta sivu