Hiilineutraali-uutiskirje 3/2020

22.9.2020 klo 10.31
Maankäyttösektorin päästöt ja nielut ilmastotoimien kohteeksi

Maankäyttösektori on suhteellisen uusi asia kuntien ja maakuntien ilmastotoimissa. Tähän asti huomio on kiinnittynyt pääasiassa fossiilipohjaisten kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen.

Ensi vuonna voimaan astuva EU:n niin sanottu LULUCF-asetus on kuitenkin jonkin aikaa ollut esillä suomalaisessa ilmastokeskustelussa. Sen myötä maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsätalouden hiilidioksidipäästöt ja hiilinielut ovat askarruttaneet monen kunnan ja maakunnan päättäjiä. Pitääkö niihin puuttua? kysyy Jyri Seppälä Hiilineutraali-uutiskirjeessä.

 
Viisailla maankäytön ratkaisuilla merkittäviä ilmastohyötyjä
 
© Pexels

Kunnat ja maakunnat voivat vähentää ilmastopäästöjä ja vahvistaa hiilinieluja maatalouden ja metsätalouden ilmastoystävällisillä käytännöillä sekä maankäytön ratkaisuilla. Canemure-hankkeen uusimmat Best practices -julkaisut kokoavat yhteen maankäyttösektorin hyviä käytäntöjä.


Pohjois-Karjala Hinku-maakunnaksi
 
© Jarno Artika

Pohjois-Karjalasta tuli kesäkuussa Suomen viides Hinku-maakunta. Maakunta on jo pitkään tehnyt ilmastoyhteistyötä ja toteuttanut yhteisiä ilmastonmuutoksen hillinnän hankkeita alueen kuntien kanssa.


Raahe voitti Nollapäästöpäivän Ilmastodieetti-kisan
 
© Raahen seutukunnan kuvapankki

Raahelaiset käyttivät kaikista Hinku-kunnista eniten Ilmastodieettiä syyskuussa Nollapäästöpäivän kisassa. Toiselle sijalle nousi Hinku-kunnista Tampere ja kolmannelle sijalle Seinäjoki.


Kuntien ilmastopäästöt kasvoivat vajaan prosentin vuonna 2018
 
© Unsplash

Kuntien ilmastopäästöt kasvoivat SYKEn laskelman mukaan 0,6 % vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Liikenteen, maatalouden ja kaukolämmön päästöt pysyivät keskimäärin vuoden 2017 tasolla, mutta sähkön päästöt olivat aiempaa suuremmat, koska sähköntuotannon päästöt Suomessa kasvoivat.


Tukea kuntien taloyhtiöiden ilmastotyöhön energialaskureilla
 
© Kai Widell

Canemure-hankkeessa kehitetyt laskurit tukevat taloyhtiöiden ja pientaloasujien ilmastotyötä ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Käyttäjä voi arvioida laskurien avulla energiajärjestelmien kannattavuutta, elinkaarikustannuksia sekä vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin.


Hiilineutraali Suomi -lehti pureutuu kuntien ilmastotyön ytimeen
 
© Tampereen kaupunki/Laura Vanzo

Hiilineutraali Suomi -lehti kokoaa kiinnostavan paketin kuntien ja maakuntien ilmastotoimia yksiin kansiin. Kuntalehden liitteenä syyskuussa ilmestynyt lehti tuo esille Canemure-hankkeessa mukana olevien kuntien ilmastotyötä.


Aurinkovoimaa taloyhtiöön hyvityslaskentamallilla – vinkit hankintaan
 
© Pexels

Lainsäädäntö mahdollistaa aurinkosähkön yhteisvoimalat ja hyvityslaskennan taloyhtiöille vuoden 2021 alusta alkaen. Kokosimme vinkkejä aurinkopaneelien yhteishankintaan hyvityslaskentamallilla.


BLOGIT

Elinkaaripäästöjen laskennalla energiantuotannon ytimeen: aurinko-, geo-, tuuli-, vesi- ja ydinvoima puhtaimpia energialähteitä
Karoliina Auvinen, SYKE

Ilmastotyön vaikuttavimmat toimet käyttöön
Karoliina Auvinen, SYKE

Nollasta nollaan – betonin hiilikädenjälki
Tommi Kekkonen, CO2ncrete Solution

Vähemmän päästöjä ja kustannuksia energiatehokkuudella
Liisa Harjula, Valonia ja Merja Haliseva-Soila, Varsinais-Suomen ELY-keskus

 

AJANKOHTAISTA

Hiilineutraali-webinaarisarja jatkuu!

Yhteistä energiaa tilastoista: Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa nousussa Euroopassa

Lisää ymmärrystä ICT-alan ilmastovaikutuksien arvioimiseen tarvitaan

Kuntapäättäjät kaipaavat lisää tietoa ilmastotoimien vaikuttavuuden arviointiin

Muhoksella selvitetään keskisyvän geotermisen energian hyödyntämismahdollisuuksia

Päästöjen vähentäminen Suomessa parantaisi terveyttä ja säästäisi rahaa – kustannussäästöjä voidaan selvittää laskurilla (uutinen 21.8.2020, Suomen ympäristökeskus)

Aktivistiviranhaltijoita ja osallistuvaa budjetointia - 16 kuntaa otti vauhtiaskelia kuntalaisten osallisuuden edistämiseksi (tiedote 20.8.2020, Suomen ympäristökeskus)


  • Tulosta sivu