Hiilineutraali-uutiskirje 3/2021

23.6.2021 klo 10.42
 

Tavoitteet, toimet ja seuranta kuntien ja maakuntien ilmastotyön keskiössä

Kuntien ympäristötyön keskiössä ovat päästöjä vähentävät konkreettiset toimet, mutta myös asetetut tavoitteet sekä toimien seuranta. Näitä teemoja käydään parhaillaan läpi monissa kunnissa osana suunnitelmallista ilmastotyötä.

Suomen kuntien päästöt laskivat 5,5 prosenttia vuonna 2019. Suunta on oikea, mutta vauhtia pitää vielä kiristää.  "Ratkaisevaa on se, mitä kunnissa tapahtuu jatkossa, kun yhteiskunnan toiminnot avautuvat koronan jälkeen. Kaikki hyvät käytännöt ja muiden kuntien tarjoamat opit kannattaakin viimeistään nyt ottaa käyttöön", erikoistutkija Laura Saikku sanoo.

 

Kuntien ilmastopäästöt vähenivät 5,5 prosenttia vuonna 2019

© Päivi Tahvanainen

Kuntien ilmastopäästöt vähenivät Suomen ympäristökeskuksen tuoreen laskelman mukaan 5,5 prosenttia vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Suurin pudotus tapahtui sähkön käytön, kaukolämmön, teollisuuden ja tieliikenteen päästöissä. 


Hukka- ja ympäristölämmön tehokkaampi hyödyntäminen edellyttää valtiolta tukia, verokannusteita ja pitkäjänteistä energiapolitiikkaa
 

Suomen ympäristökeskus on selvittänyt hukka- ja ympäristölämmön tarjontaan ja hyödyntämiseen liittyviä esteitä. Tutkimuksen perusteella yritykset kokevat investointien kannattavuuden ja taloudelliset riskit edelleen keskeisimmiksi haasteiksi investointien kasvulle. 


Lohjan kaupunki laskee Asuntomessujen talojen hiilijalanjäljen

© Asuntomessut

Lohja on päättänyt laskea Asuntomessualueen talojen hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen. Käytössä on ensi kertaa ympäristöministeriön päivitetty rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä. 


Puolangalla kehitetään kainuulaista biokaasuntuotantoa ja jätteiden kiertoa
 
© Puolangan kunta

Puolankaan rakentuvalla biokaasulaitoksella on tarkoitus käyttää noin 700 tonnia yhdyskuntajätettä kaukolämmön tuotantoon ja korvata näin fossiilisten polttoaineiden käyttöä. 


Posion kunta liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon – työryhmä vie ilmastotyötä eteenpäin
 
© Posion kunta

Posion kunta on mukana useissa ilmastopäästöjen vähentämiseen tähtäävissä hankkeissa ja jatkaa työtä osana Hinku-verkostoa. Verkostossa on Posion liittymisen myötä jo 79 kuntaa.


IlmastoAreena kokoaa kansaa elokuussa ilmastofestivaaleille Iihin
 
© IlmastoAreena

Suomen ympäristökeskus järjestää kuntatoimijoille suunnatun ilmastobrunssin 20.8. osana IlmastoAreenaa. Ilmastobrunssilla on luvassa lyhyitä tietoiskuja muun muassa vähäpäästöisestä energiantuotannosta, kiertotaloudesta ja ilmastoviestinnästä.


#Talousjailmasto nousi Twitterissä päivän vaikuttajaksi
 

Canemure-hankkeen Twitter-kampanja onnistui vaikuttamaan päivän vaalikeskusteluun ja kampanjan tunnus #talousjailmasto nousi kampanjapäivänä yhdeksi suosituimmista aihetunnisteista. Vaikuttavuus perustui kuntien ja kaupunkien, järjestöjen, tutkimuslaitosten ja Twitter-vaikuttajien aktiiviseen twiittaamiseen ja re-twiittaamiseen.


AJANKOHTAISTA

Hinku-kevätpäivässä ideoitiin hankkeita yhdessä

KEINOn vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmä pilotoi neljää hanketta

Ilmastotyö vahvistaa kuntataloutta ja työllisyyttä

Kuntien ilmastokonferenssi 2021 materiaalit

Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa – Paljon onnea uusille kunnanvaltuutetuille! (SYKE)

SYKEn selvitys: vapaaehtoisen päästökompensoinnin toimijat haluavat alalle selkeät pelisäännöt

Ilmastouutisointi pitää pintansa Suomessa ja maailmalla (SYKE)

Väitös: Kulutuksen seurantatietojen ja hiilijalanjälkilaskureiden lisäksi tarvitaan kulutusmuutoksia tukeva arkiympäristö (SYKE)

Suomen päästöistä ja niiden lähteistä tietoa kartalle kokoava palvelu avattu testikäyttöön (SYKE)


  • Tulosta sivu