Tuuppauskokeilu: Energianeuvonta puree ihmisiin, jotka seuraavat sähkönkulutustaan

Uutinen 7.1.2022 klo 13.52

Suomen ympäristökeskus SYKE oli mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitettiin vaikuttaako energianeuvonta ja mahdollisuus seurata omaa sähkönkulutusta kotitalouksien sähkönkulutukseen. Tulosten perusteella sähkönkulutuksen seurannassa aktiivisemmat kotitaloudet olivat vastaanottavaisempia energiansäästövinkeille ja vähensivät talvikuukausina sähkönkulutustaan keskimäärin 10 prosenttia neuvonnan seurauksena.

Energianeuvonta ei vaikuttanut niiden kotitalouksien sähkönkulutukseen, jotka eivät käyttäneet sähkönkulutuksen seurantaan tarkoitettua verkkopalvelua.

Lajissaan ensimmäinen sähkönkulutuksen tuuppauskokeilu

Tutkimus oli ensimmäinen Suomessa toteutettu sähkönkulutuksen tuuppausta tutkiva satunnaiskokeilu. Tutkijat halusivat selvittää, vähentääkö energianeuvonta ja mahdollisuus verrata omaa kulutusta suhteessa muihin sähkönkulutusta ja ovatko sähköyhtiöiden verkkopalveluihin rekisteröityneet asiakkaat aktiivisempia myös vähentämään sähkönkulutustaan tuuppauksen myötä.

Osallistujia haettiin kyselyllä Porvoon Energian asiakkaista vuonna 2018. Satunnaiskokeiluun lupautuneet jaettiin arvalla tuupattaviin ja niihin, jotka eivät saaneet tehostettua energianeuvontaa.

Tuupattavat saivat Motivalta kuukausittain sähköpostitse yleisiä energiansäästövinkkejä. Lisäksi osalle tuupattavista avattiin pääsy sähkönkulutuksen seurannan verkkopalvelussa työkaluun, jolla pystyi vertailemaan omaa sähkönkulutusta toisiin vastaaviin kotitalouksiin.

Energianeuvonta ja seurantapalvelu tehokas yhdistelmä

Sähköpostitse toteutettu energianeuvonta yhdistettynä sähkönkulutusseurantapalveluun osoittautui kokeilussa toimivaksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi.

Kokeilu kesti marraskuusta 2018 marraskuuhun 2019. Kotitalouksien sähkönkulutusdataa analysoitiin marraskuusta 2017 ja myös viimeisten kirjeiden jälkeen kevääseen 2020.

Kotitaloudet, jotka olivat liittyneet verkkopalveluun jo ennen kokeilua, vähensivät vinkkejä saatuaan selvästi sähkönkulutustaan, talvikuukausina 10 prosenttia. Niiden kotitalouksien, jotka eivät käyttäneet verkkopalvelua, sähkönkulutuksessa ei havaittu muutoksia.

”Kokeilu osoitti, että hyvin suunnitellulla neuvonnalla ja laadukkailla palveluilla voidaan vaikuttaa kotitalouksien sähkönkulutukseen. Haasteena on kuitenkin saada energia-asioista vähemmän kiinnostuneet kotitaloudet aktivoitua”, erikoistutkija Enni Ruokamo SYKEstä sanoo.

”Tutkimus myös näytti, että vastaaville kokeiluille on tilausta tulevaisuudessakin. Muun muassa sähkön kulutusjouston aktivointiin suunnatuille kokeiluille on vielä suuri tarve, sillä kulutusjouston hyödyntäminen kotitalouksien keskuudessa on vielä alkutekijöissään, ja kulutusjoustoa edistävien ohjauskeinojen vaikuttavuudesta ei ole tarkkaa käsitystä”, tutkija Teemu Meriläinen SYKEstä arvioi.

Linkki raporttiin

 


  • Tulosta sivu