Hartola Hinkuun ensimmäisenä kuningaskuntana

Uutinen 24.1.2020 klo 15.09
© Hartolan kunta

Päijät-Hämeen pohjoisosassa sijaitsevassa noin 2 800 asukkaan Hartolassa tunnistetaan matkailun, vapaa-ajan asukkaiden ja loma-asumisen merkitys paikkakunnan palvelujen ja elinvoiman vahvistajana.

Hartola kutsuu itseään Suomen ainoaksi kuningaskunnaksi, sillä Ruotsin kuningas Kustaa III nimesi aikoinaan pitäjän kruununprinssin mukaan Kustaa Adolfin pitäjäksi. Kuningaskunta-ajatus toimii nykyään elämyskonseptina, jonka avulla Hartola rakentaa yhteistyössä seudun yritysten ja toimijoiden kanssa uudenlaisia palvelukonsepteja, jotka houkuttelevat uusia ihmisiä alueelle. Tavoitteena on myös lisätä Hartolan tunnettuutta matkailukohteena ja oppimisen alueena sekä elämysten kuningaskuntana.

Hartolan kunnanvaltuusto päätti Hinku-verkostoon liittymisestä 18.12.2019. Kunnassa toivotaan erityisesti, että Hinku-verkoston kautta se saa uusia ideoita siitä, millaisia toimenpiteitä Hartolan kaltainen pieni paikkakunta voi tehdä ilmastoasioissa. ”Ilmastotyö vaatii kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja tiedonjakamista, minkä vuoksi Hartolassa pidettiin tärkeänä asiana liittyä Hinku-verkostoon. Lisäksi verkostoon liittymällä saamme suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta Hartolan ilmastotyöhön”, sanoo ympäristönsuojelutarkastaja Sameli Männistö.

Yhteistyöllä kohti päästötavoitteita

Konkreettisia ilmasto- ja energiatoimia on kunnassa tehty muun muassa uusimalla kunnan kiinteistöjen ilmastointilaitteita sekä vaihtamalla katuvaloja led-valaisimiin. Lisäksi Hartolan kunta on mukana 1,5 asteen kunta -hankkeessa, jossa kotitaloudet kokeilevat keinoja, joiden avulla ilmaston lämpeneminen saataisiin pysäytettyä 1,5 asteeseen.

Hartolan vahvuuksia ilmastotyössä ovat yhteisöllisyys sekä yhteistyö. Käytännössä Hartolan ja Sysmän kunnilla on yhteistyösopimus ympäristönsuojelun viranhaltijatehtävien hoidosta Heinolan kaupungin kanssa. ”Yksi vahvuuksistamme on yhteisöllisyys ja toivommekin saavamme myös kyläyhdistykset ja mökkiläiset mukaan ilmastotyöhön”, Männistö jatkaa. Kesäasukkaat ovatkin merkittävä voimavara Hartolalle, sillä mökkiläisten myötä kunnan väkiluku lähes kolminkertaistuu kesän aikana.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisätietoa

  • Ympäristönsuojelutarkastaja, Sameli Männistö, Heinolan kaupungin ympäristötoimi, Hartolan toimipiste, puh. 044 7432 237, ymparisto@hartola.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Hartolan kunta

  • Tulosta sivu