Hinkuteot vuosien varrella

Uutinen 13.5.2020 klo 9.31
Kuvassa vasemmalta ympäristöpäällikkö Kati Skippari Lempäälä, tekninen päällikkö Vesa Juhannusvuori, Kiilto Oy, suunnittelija Venla Riekkinen, SYKE, varatoimitusjohtaja Mikko Viljanmaa, Kiilto oy ja yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa, Lempäälä. © Laura Heinovaara, Kiilto Oy

Hinku-verkostossa on mukana yli 70 Hinku-kuntaa sekä 4 Hinku-maakuntaa, jotka ovat sitoutuneet vähentämään 80 % päästöjään vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hinku toiminnassa halutaan kannustaa ilmastotekoihin sekä päästövähennyksiin, niin kunta, yritys kuin henkilötasollakin. Siksi olemme palkinneet lähes joka kuukausi kuukauden Hinku-teon. Palkintoa on jaettu vuodesta 2012 ja vuosien varrelle on mahtunut mitä erilaisempia tekoja viherlainasta festivaalin päästöjen vähentämisen kautta hiiltä sitoviin maanviljelykäytäntöihin. Palkintokriteereinä ovat Hinku-kuntaan tai maakuntaan kuuluminen tai siellä asuminen, kasvihuonekaasujen väheneminen sekä edelläkävijyyden ja aktiivisuuden osoittaminen. Haluamme tuoda teille koosteen vuosien varrella palkituista teoista ja nostaa innovatiivisia tekoja takaisin pinnalle.

Öljylämmityksestä eroon

Ensimmäisien vuosien (2012–2013) Hinku-teoissa näkyy vahvasti yksi Suomen suurimmista päästölähteistä; lämmitys. Esimerkiksi kunnan rakennukset Iin kunnassa, yrityksistä Lohjan Biolämpö Oy ja yksityishenkilöistä Hannu Hartman siirtyivät öljylämmityksestä maalämpöön, pellettiin tai hakkeeseen. Myös energiaratkaisut ja energiatehokkuus saivat tunnustusta, kuten Routin tila, joka on energia- ja ympäristötehokas kaikessa tekemisessään, Petri ja Kirsi Pitkärannan mökilleen asentama lämmön etähallintajärjestelmä sekä Keskitalon Puutarha Oy:n uudet LED-kasvuvalot. Ilmastotekoihin kannustavana on palkittu Helmi Säästöpankin lanseeraama ”Viherlaina”. Viherlaina on tavallista kulutusluottoa edullisempi tapa rahoittaa esimerkiksi siirtyminen öljylämmityksestä maalämpöön tai pellettiin.

Energiatehokkaasti uusiutuvaa energiaa

Seuraavien vuosien (2014–2015) palkitut teot lisäävät rakennusten energiatehokkuutta kuten Skaftkärrin energiatehokas asuinalue, uusiutuvan sähkön käyttöä Iin kunnan sähköautohankinnoissa sekä tuotantoa BioKymppi Oy:n jätteestä energiaa -teko. Myös hukkalämmön talteenotto lisääntyi. Esimerkiksi Lehmonkärjen matkailutilalla puusta rakennetut energiatehokkaat mökit käyttävät järvilämpöä ja ottavat hukkalämmön talteen jätevedestä sekä poistoilmasta. Myös Lääkärikeskus Minerva lämpiää puhelinyhtiön hukkalämmöllä. Valaistuksen energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. Hangon Satamassa sekä Tuki-Areenan jäähallissa. Kansalaisia on palkittu mm. Fredrik Ek kansalaisaktiivisudesta uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeissa.

Ympäristökasvatusta ja kokonaisvaltaista päästöjen vähentämistä

Vuosien 2016–2017 aikana Hinkuteko-palkintoja jaettiin uusiutuvan energian (Tammisaaren Energia Oy) sekä biokaasun (Gasum Oy) tarjonnan lisäämisestä. Energiatehokkuutta edistävän tiedon jakamisesta erilaisin keinoin palkittiin Valto Rantamäki, Mauri Tenhonen & Laitilan Energiapäivä. Kokonaisvaltaisesta päästöjen vähentämisestä jaettiin palkinto Ilosaarirock festivaalille, joka laskee vuosittain päästönsä voidakseen tehokkaasti alentaa niitä, sekä Hotel GreenStar, Joensuulle jolla on Joutsenmerkki ja ympäristömyönteinen asenne kaikkeen tekemiseen. Edistyksellisestä ympäristökasvatuksesta palkittu Marjalan koulu vähentää samalla koulun ympäristökuormaa ja on saanut Vihreä lippu -sertifikaatin.

Ilmastoystävällisiä viljelymenetelmiä ja kestävää liikkumista

Viimeisimpien vuosien (2018–2019) aikana on palkittu pitkäjänteistä työtä sekä innovatiivisia uusia ratkaisuja. Sekä Joensuun ja Kirkkonummen seurakuntayhtymät, Iin kunta että Pohjois-Karjalan maakuntaliitto palkittiin pitkäjänteisestä ja muita innostavasta ilmastotyöstään. Tehokkuutta lisättiin niin Lappeenrannan kaupungin autojen käyttöasteessa kuin Haminan kaupungin valaistuksen energiatehokkuudessa. Kestävä liikkuminen on näkynyt mm. Saimaan Pallo (SaiPa)n autokannan vaihtamisena kestävämpään sekä Pirkkalan kunnan panostaminen kestävän liikkumisen kehittämiseen. Raati palkitsi maanviljelijä, tutkija Tuomas Mattilan sekä Knehtilän luomutilan edistyksellisten ilmastokestävien viljelymenetelmien kehittämisestä, jotka sitovat hiiltä ja ravinteita, sekä ympäristöystävällisen viljelyn keinojen jakamisesta muille.

Mitä seuraavaksi?

Tulevat Hinku-teko palkintojen saajat tekevät edistyksellistä ja innovatiivista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ovat esimerkkinä muille. Tiedätkö sinä tekijän, joka ansaitsee tunnustusta tekemästään työstä? Ehdota Hinkuteko-palkinnon saajaa.

Lisätietoja

  • Venla Riekkinen, Suunnittelija, Suomen ympäristökeskus. etunimi.sukunimi@ymparisto.fi puh. 029 525 1942

  • Tulosta sivu