Ilmastopäästöjen vähentämisellä on kiire – panostuksia lisättävä kaikkein vaikuttavimpiin päästövähennystoimiin

Uutinen 18.5.2020 klo 8.57
© Unsplash / Chris Barbalis

Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Kaikkien toimijoiden tulee edistää konkreettisia, merkittäviä ja nopeutettuja toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi.

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi kaikkia päästöjä tulee vähentää. Kaikkein kriittisimpiä toimia fossiilisten polttoaineiden päästöjen vähentämiseksi ovat energiankäytön tehostaminen, vähäpäästöisen energian merkittävä lisäys sekä lämmityksen, liikenteen ja teollisuusprosessien puhdas sähköistäminen.

Maankäyttösektorilla kriittisiä toimia ovat etenkin turvemaapeltojen ja -metsien päästöjen hallinta sekä metsäkadon estäminen. Hiilineutraaliustavoite saavutetaan, kun päästöt ovat yhtä suuret kuin niitä sitovat hiilinielut.

Valtiolla, kunnilla ja niissä toimivilla yrityksillä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

”Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen on aikaa enää 15 vuotta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää nopeita ja määrätietoisia toimia nyt heti. On tärkeää, että ilmastotiekarttojen toimenpiteitä, elvytysrahoitusta ja sääntelyä kohdennetaan erityisesti merkittävien päästövähennystoimien edistämiseen. Näin toimimalla voimme onnistua”, sanoo erityisasiantuntija Karoliina Auvinen SYKEstä.

Suomen hallitus on sitoutunut Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteeseen. Lisäksi yli 70 kuntaa ja neljä maakuntaa ovat sitoutuneet Hinku-kriteereihin vähentääkseen alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Myös monet esimerkilliset yritykset ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteita ja tarttuneet ilmastotyöhön tosissaan.

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeen uudessa julkaisussa esitetään vaikuttavimmat päästövähennystoimet sektoreittain. CANEMURE on EU Life-hanke, jossa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuotetaan asiantuntijatietoa kuntin ilmastotyön tueksi.

Lisätietoa

  • Erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 29 525 2140, karoliina.auvinen@ymparisto.fi
  • Canemure-hankkeen vetäjä, erikoistutkija Laura Saikku, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 771, laura.saikku@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu