Juuan kunta mukaan Hinku-verkostoon

Uutinen 6.2.2023 klo 11.31

Juuan kunnanhallitus on hyväksynyt liittymisen Hinku-verkostoon sekä Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen. Molemmissa keskeisenä tavoitteena on ilmastonmuutoksen hidastaminen.

Hinku-verkostoon kuuluu jo yli 80 Hinku-kuntaa sekä 5 Hinku-maakuntaa. Hinku-verkostoon liittyessä Juuan kunta sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Vapaaehtoisuuteen perustuva energiatehokkuussopimus taas tukee EU:n energiatehokkuusdirektiiviin perustuvia energiankäytön tehostamistavoitteita.

© Juuan kunta

Juuan kunnan kuntastrategia tukee ilmastonmuutoksen hidastamista

Juuan kunnan kuntastrategiassa mainitaan, että ”arvostamme ympäristöämme, luontoamme sekä niiden yhteensovittamista talouden ja tuottavuuden kehittämisessä.” Kuntastrategian mukaisesti  Juuka on luvannut hoitaa kunnan omaisuutta kestävällä tavalla. Juuassa on jo nyt tehty merkittäviä ilmastotekoja viime vuosien aikana.

"Olemme luopuneet lähes kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä koko kuntakonsernissa. Tuotamme lämpöä merkittävissä määrin omista metsistä saaduilla raaka-aineilla. Uudet rakennukset ovat erittäin energiatehokkaita ja vanhempien rakennusten osalta pyrimme tehostamaan energiatehokkuutta eri tavoin. Kunnan pinta-ala on suuri, joten ilmastokytkös on vahva pelkästään metsäomaisuuden kautta. Olemme sitoutuneet vastuulliseen ja kestävään metsäpolitiikkaan ja luonnon monimuotoisuuden kunnioittamiseen", kunnanjohtaja Henri Tanskanen kertoo.

Tanskanen odottaa, että Hinku-verkostosta saadaan tukea ilmasto- ja energiapolitiikan toteuttamiseen.

"Yleisesti ottaen pienemmissä kunnissa ei ole riittäviä resursseja hoitaa itse asioita, joita Hinku-verkoston yhteistyön kautta on saatavilla. Pohjois-Karjalaan tulee seuraavina vuosina useita hankerahoitusinstrumentteja, joiden avulla myös Juuka voidaan siirtää 2020-luvun vaatimalle tasolle ilmasto- ja energiapolitiikassa. Meillä on edessä aurinko- ja tuulivoimaan liittyviä asioita, fossiilisista polttoaineista luopumisen vauhdittamista sekä kunnan rakennuksiin kohdistuvia energiatehokkuusasioita."

Mikä Hinku?

Hinku-verkosto kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku verkoston kautta on mahdollista muun muassa verkostoitua, jakaa tietoa sekä saada näkyvyyttä yritysten tuotteille ja palveluille.

Lisätietoja

  • kunnanjohtaja Henri Tanskanen, Juuka, puh. 040 104 2001, henri.tanskanen@juuka.fi
  • johtaja Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629 tai 040 740 1708, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Juuan kunta

Alkuperäinen uutinen Juuan kunnan sivuilla: Juuan kunta kohti ilmastoystävällisempää tulevaisuutta – Hinku-verkostoon ja energiatehokkuussopimukseen liittyminen (6.2.2023)


  • Tulosta sivu