Karoliina Auvinen: ”Puhdas siirtymä tarjoaa mahdollisuuden edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä”

Uutinen 10.6.2024 klo 12.40

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeessa yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot, julkishallinto ja säätiöt etsivät yhdessä uusia keinoja tukea kotimaisia ilmastoinvestointeja. Haastattelimme hankkeen vetäjää Karoliina Auvista.

ACE-hankkeen kickoff yhteiskuva 2024
Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeen osallistujia kick off -tilaisuudessa tammikuussa 2024. Hankkeen vetäjä Karoliina Auvinen eturivissä vasemmalla. © Maija Airos

Suomi on sitoutunut pudottamaan ilmastopäästöjään merkittävästi, mutta matka niiden toteuttamiseksi on haastava. Keväällä 2024 käynnistyneessä Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeessa edistetään päästövähennystoimia yhteistyössä eri toimijoiden kesken vaikeaksi tunnistetuilla osa-alueilla maataloudessa, raskaassa liikenteessä, työkoneissa ja teollisuuden prosesseissa. Hankkeen vetäjä, erityisasiantuntija Karoliina Auvinen avaa hankkeen taustoja, tavoitteita ja keinoja.

Miksi tätä hanketta tarvitaan juuri nyt? 

"Suomi ei ole nykykehityksellä saavuttamassa EU:n päästövähennysvelvoitteita tai ilmastolaissa määriteltyä hiilineutraaliustavoitetta. Aikaa vuoden 2035 hiilineutraaliuden saavuttamiseen on jäljellä enää 11 vuotta. Tämä on vähemmän kuin yhden henkilöauton keskimääräinen käyttöikä Suomessa. Meillä on siis pikainen tarve lisätoimille ja -investoinneille, joilla voidaan hyödyntää merkittävä päästövähennyspotentiaali eri sektoreilla. 

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hanke muodostaa verkoston, jossa yritykset, tutkijat sekä julkishallinnon ja säätiöiden edustajat kehittävät ja vievät ratkaisuja yhdessä eteenpäin. Tällaisia toimialarajat ylittäviä verkostoja ja yhteistyötä tarvitaan kestävyyskriisien ratkaisemisessa.” 

Mitä hankkeessa tehdään? 

”Kehitämme seitsenvuotisen hankkeen aikana kosteikkoviljelyn, kasviproteiinien ja biokaasun arvoketjuja, edistämme puhtaiden käyttövoimien käyttöönottoa raskaan liikenteen kuljetuksissa ja työkoneissa sekä vauhditamme keskisuuren teollisuuden tuotantoprosessien älykästä sähköistämistä. Yritykset toteuttava hankkeessa useita erilaisia pilotteja ja demoinvestointeja. Jalkautamme näistä saatuja käytännön kokemuksia politiikan kehittämiseen, koulutukseen ja yritysten investointien skaalaamiseen.” 

Millaisia konkreettisia kokeiluja teette? 

"Kokeilemme esimerkiksi isoa sähkörekkaa puunkuljetuksessa Lapissa, testaamme kosteikkoviljelyn tuloksena syntynyttä multaa kasvihuoneviljelyssä ja vaihdamme leipomon kaasu- ja öljyuunit sähkökäyttöisiksi. Kerromme näistä ja monista muista demoista avoimesti koko hankkeen ajan ja jaamme niistä saatuja oppeja.” 

Mihin ilmastopolitiikassa kannattaa kiinnittää huomiota? 

”On tärkeää seurata, miten päästövähennystavoitteita vauhditetaan ja millaisia uusia markkinainstrumentteja kehitetään EU:ssa. Liikenne ja pk-teollisuus ovat tulossa osaksi alkavaa fossiilisten polttoaineiden päästökauppaa. Monien olemassa olevien direktiivien vaikuttavuutta tehostetaan ja uusia direktiivejä viedään lainsäädäntöön.  

Ukrainan sota sekä halu irtautua Kiinan tuontiriippuvuudesta ja Venäjän fossiilisista polttoaineista vaikuttavat siten, että Euroopassa halutaan lisätä energiaomavaraisuutta ja edistää puhdasta siirtymää ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi turvallisuus- ja teollisuuspoliittisista syistä. Siksi on myös Suomen oman edun mukaista satsata päästöjen vähentämiseen sen sijaan että laiminlyödään EU:n ilmastovelvoitteet." 

Millaisia terveisiä haluat lähettää suomalaisille yrityksille? 

"Puhdas siirtymä tarjoaa mahdollisuuden edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Tämä vaatii kuitenkin aktiivisia toimia ja yhteistyötä sen eteen, että saamme skaalattua kotimaisia ilmastoinvestointeja ja hyödynnettyä uusia teknologioita.” 

Jos haluat ilmoittautua hankkeen tiedotuslistalle, ilmoittaudu tästä linkistä (webropolsurveys.com). Tiedotuslistalle jaetaan hankkeen uutisia, julkaisuja ja kutsuja tilaisuuksiin.  

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hanke toteutetaan vuosina 2024–2030. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus, jonka lisäksi EU-rahoitusta saavat Ahola Transport Oy, ELY-keskusten ilmastoasiantuntijaverkosto, Itä-Suomen yliopisto, Kajaanin Romu Oy, Kiteen Mato ja Multa Oy, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Linkosuon Leipomo Oy, Luonnonvarakeskus (Luke), LUT-yliopisto, Metsä Group, Metsähallitus Metsätalous Oy, Metsäteho Oy,  Plugit Finland Oy, Pohjaset Oy, Stora Enso, Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Toijala Works Oy, Tuoretie Oy, UPM-Kymmene Oyj, ympäristöministeriö ja WWF Suomi. 

Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -hankkeella vahvistetaan Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman toimeenpanoa taakanjakosektorin päästövähennysvelvoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. 


  • Tulosta sivu