Kestävän työmatkaliikkumisen hyötyjä - Case Vaisala Oyj

Uutinen 25.1.2023 klo 15.30

Vantaan kaupungin uutinen 18.1.2023

Vaisalassa on tehty viime vuosina aktiivista työtä kestävän liikkumisen tukemiseksi työmatkoilla. Kestävää työmatkaliikkumista tuetaan tarjoamalla henkilöstölle muun muassa työsuhdepyöräetu, päätoimipisteen pihalla sijaitseva kaupunkipyöräasema sekä ePassissa työmatkaetu. Lisäksi pyöräilyn edellyttämiä pukeutumis- ja säilytystiloja sekä pyöräparkkeja on parannettu. Edelleen kuitenkin suuri osa henkilöstöstä kulkee henkilöautolla työpaikalle ja pysäköintitila on käymässä ahtaaksi. Uusia keinoja kestävien kulkumuotojen suosimiseen etsitään, jotta paine uuden pysäköintilaitoksen investoinnille vähenisi. 

Syksyllä 2022 Vaisalassa toteutettiin uusien keinojen tunnistamiseksi hyötyjen arviointi kolmelle erilaiselle toimenpiteelle: työsuhdematkalippu, lihasvoimaisen liikkumisen kilometrikorvaus sekä maksullinen pysäköinti.  

Vaikutusten arvioinnin tavoitteena oli hahmottaa mahdollisten uusien kestävän liikkumisen edistämistoimien kustannuksia ja vaikuttavuutta kulkutapojen käyttöön kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Lähtötietoina hyödynnettiin Vaisalan toimittamia materiaaleja, kuten työntekijämäärää ja työmatkaliikkumiskyselyjä vuosilta 2014, 2016, 2019 ja 2022, työmatkojen keski- ja mediaanipituuksia, työmatkaliikkumisen päästöjä, pysäköinnin paikkamäärää ja käyttöastearviota sekä työntekijöiden sairauspoissaoloja. Arviointityön toteutti Ramboll Finland Oy. 


  • Tulosta sivu