Kirkolle tiekartta hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi

Uutinen 27.5.2024 klo 8.30

Suomen evankelis-luterilainen kirkko viimeistelee parhaillaan tiekarttaa hiilineutraalisuustavoitteensa saavuttamiseksi yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Kirkon energia- ja ilmastostrategian päätavoitteena on vähentää 80 prosenttia kasvihuonekaasupäästöjä vuoden 2019 tasosta ja kompensoida loput 20 prosenttia.

Kirkon toiminnassa ilmastopäästöjä tulee muun muassa kiinteistöjen lämmittämisestä, sähkönkulutuksesta, liikkumisesta ja hankinnoista. Seurakunnat omistavat yhteensä yli 7 000 rakennusta, minkä takia ilmastotyön pääpaino on kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Suuri osa päästöistä aiheutuu rakennusten lämmityksestä

Syken tekemän arvion mukaan noin 35 prosenttia seurakuntien yhteenlasketuista päästöistä aiheutuu rakennusten lämmityksestä. Rakentaminen ja rakennusten kunnossapito tuottavat päästöistä noin 15 prosenttia, sähkö, kaasu ja poltto- ja voiteluaineet samoin 15 prosenttia sekä elintarvikkeet noin 11 prosenttia.

Päästölähteiden ja -määrän tunnistaminen on tärkeää kustannustehokkaiden päästövähennyskeinojen tunnistamiseksi. Kirkkohallituksen talotekniikan asiantuntijan Jari Poutiaisen mukaan seurakunnat ovat jo tehneet paljon rakennusten energiankulutuksen ja samalla päästöjen vähentämiseksi.

Öljystä uusiutuviin energialähteisiin

Tyypillisiä ja kustannustehokkaiksi todettuja energiansäästötoimia seurakuntien omistamissa rakennuksissa ovat olleet esimerkiksi siirtyminen öljylämmityksestä maalämpöön sekä talotekniikan parannukset, esimerkiksi ilmanvaihdon optimointi. Myös ilmavesilämpöpumppuja sekä ilmalämpöpumppuja on asennettu runsaasti.

”Merkittävä osa seurakuntien omistamista rakennuksista on yli satavuotiaita ja usein suojeltuja, ja arvokas rakennusperintö on tietysti otettava huomioon remonteissa. Esimerkiksi vanhat kirkot saattavat kuluttaa paljon energiaa, mutta vaihtoehdot energiankulutuksen vähentämiselle ovat joskus melko rajallisia”, Poutiainen sanoo.

Tavoitteena on, että mahdollisimman suuresta osasta seurakuntien omistamista rakennuksista saataisiin vietyä perustiedot kiinteistöhallintajärjestelmä Basikseen. Tällöin esimerkiksi energiankulutuksen ajalliset ja paikalliset hotspotit olisi helpompi havaita.

Kirkon tiekartta julkaistaan 14.-15.8.2024 Kirkon ympäristöpäivillä. Kirkkohallituksessa hanketta on koordinoinut rovasti Ilkka Sipiläinen. ”Toiminta ympäristön hyväksi on yksi kirkon kolmesta perustehtävästä. Kirkko haluaa tehdä oman osansa ja olla esimerkkinä ja hyvien käytäntöjen levittäjänä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on välttämätöntä”, Sipiläinen sanoo.


  • Tulosta sivu