Kohti hiilineutraalia Suomea

Uutinen 25.9.2019 klo 10.14
Laura Saikku © Luukas Myller

Pariisin ilmastosopimuksessa kaikki maailman maat sitoutuivat vähentämään päästöjään. Tähän mennessä annetut päästövähennyssitoumukset eivät kuitenkaan riitä siihen, että ilmaston lämpeneminen pysähtyisi kriittisenä rajana pidettyyn 1,5 asteeseen. Suomen hallituksen tuore tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä on askel oikeaan suuntaan. Konkreettisia toimia kuitenkin tarvitaan monilta eri tahoilta.

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hankkeessa toteutamme ilmastonmuutoksen hillinnän toimia useissa eri teemoissa kuuden vuoden ajan. Lukuisat tahot toteuttava konkreettisia toimia ja pilotteja hankkeen ydinalueilla: Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa. Mukana on 22 partneria: kuntia ja kuntaorganisaatioita sekä yrityksiä ja asiantuntijaorganisaatioita.

Tavoitteenamme Canemure-hankkeessa on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista sekä lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa, mm. digitaalisin ratkaisuin. Tuemme prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta sekä edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle. Pyrimme useassa osahankkeessa parantamaan rakennusten energiatehokkuutta. Esimerkiksi Lohjan kaupunki on jo julkaissut osahankkeessaan päästövähennyksiin kannustavat rakennustapaohjeet Lohjan vuoden 2021 asuntomessualueelle. Canemuressa edistetään myös maa- ja metsätalouden siirtymistä vähäpäästöisiin maaperän hoitomenetelmiin erityisesti turvemailla, joissa päästövähennyspotentiaali on suuri. Seuraamme lisäksi ilmastotoimien vaikutuksia kiertotalouteen, luonnon monimuotoisuuteen sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita on asetettu kunnissa kansallisesta tahtotilasta riippumatta jo pitkään. Hiilineutraalien kuntien (Hinku) -verkosto on toiminut yli kymmenen vuotta ja siinä nykyään jo 57 edelläkävijäkuntaa tavoittelee 80 prosentin kasvihuonekaasupäästövähennystä vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Iin kunta on ollut verkostossa mukana jo vuodesta 2011 ja toimii esimerkkinä onnistuneesta ilmastotyöstä. Erityisesti tänä vuonna Hinku-verkosto on kasvanut ennätysvauhtia ja verkosto laajenee edelleen. Canemure-hankkeessa tavoitteenamme on tukea yhä uusia Hinku-verkostoon liittyviä kuntia.

Canemure-hanke tukee uusien ilmastonmuutoksen hillinnän hankkeiden käynnistymistä ympäri Suomea. Hiilineutraalisuomi.fi -sivustolla viestimme kustannustehokkaista päästövähennystoimista, rahoitusmahdollisuuksista ja hankintojen hiilijalanjäljestä. Tuotamme kuntien ja alueiden ilmastotyön tueksi työkaluja ja laskentoja. Esimerkiksi tänä vuonna valmistuu vertailukelpoinen päästölaskenta kaikille Suomen kunnille. Kansalaisten toimia tuemme mm. tuottamalla materiaaleja ja osallistumalla tapahtumiin. Esimerkiksi osallistuimme Nollapäästöpäivään 21.9. haastamalla kaikkien Hinku-kuntien kansalaiset testaamaan omaa hiilijalanjälkeään Ilmastodietti-laskurilla.

Seuraamme myös muita kiinnostavia hankkeita, viemme tuloksia käytäntöön ja viestimme aktiivisesti. Pyrimme vaikuttamaan myös poliittiseen päätöksentekoon. Hankkeessa toimivat alueelliset yhteistyöryhmät linkittyvät maakunnalliseen päätöksentekoon. Suurella hankkeella on kokonsa ja laajan osallistujajoukon myötä vaikuttavuutta myös kansallisen ilmastopolitiikan toimeenpanoon. Vaikutusmahdollisuuksia on jopa EU-politiikkaan EU:n verkostojen kautta.

Seuraa hanketta Hiilineutraalisuomi.fi -verkkopalvelussa tai Twitterissä @hiilineutraali.


Laura Saikku, erikoistutkija, Canemure-hankkeen vetäjä
Suomen ympäristökeskus SYKE

  • Tulosta sivu