Kunnille tarjolla ilmaista neuvontaa ilmastotyökalujen käytöstä

Uutinen 23.10.2023 klo 15.49

Kesäkuussa 2023 julkaistussa pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa mainitaan, että tuore kuntien ilmastosuunnitelmien laatimisvelvoite poistuu ilmastolaista. Myös vuoden 2024 budjettiehdotuksesta suunnitelmien laatimiseen tarkoitetut valtionavustukset kunnille poistuvat. Yli 60 kuntaa ehti kuitenkin saada tänä vuonna avustuksen ja on käynnistämässä ilmastosuunnitelman laatimista.

Vaikka lakivelvoite on poistumassa ja ilmastosuunnitelmien laatiminen on jäämässä edelleen kuntien vapaaehtoisuuden varaan, kuntien työn merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ei ole vähenemässä. Kaikki kunnat tarvitaan mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Lukuisat kunnat ovat jo laatineet tai ovat laatimassa ilmastosuunnitelmia Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämät kuntien ja alueiden käyttöperusteisten kasvihuonekaasupäästöjen tietopalvelu (paastot.hiilineutraalisuomi.fi) ja siihen perustuva päästöskenaariotyökalu (skenaario.hiilineutraalisuomi.fi) ovat hyödyllisiä apuvälineitä kuntien käyttöön, kun ne laativat ilmastosuunnitelmia ja seuraavat päästövähennystoimiensa tuloksia.

Päästötietopalvelu ja päästöskenaariotyökalu auttavat ilmastotyön suunnittelussa

Kunnan ilmastotyön ja ilmastosuunnitelman lähtökohdaksi tarvitaan ajantasaista tietoa kunnan alueella muodostuvista kasvihuonekaasupäästöistä ja niiden kehityksestä aiempina vuosina. Päästöjen tarkastelu on mahdollista helppokäyttöisen käyttöperusteisen päästötietopalvelun avulla. Palvelussa kansallisen päästöinventaarion mukaiset tiedot kohdistetaan kuntatasolle. Tietopalvelu sisältää kaukolämmön, kiinteistöjen erillislämmityksen, kulutussähkön, teollisuuden, tie-, raide- ja vesiliikenteen, työkoneiden, maatalouden, jätteiden käsittelyn ja F-kaasujen päästöt.

Päästötietopalvelussa kasvihuonekaasupäästöt lasketaan käyttöperusteisesti, eli lähtökohtana ovat alueen tuotantoperusteiset päästöt, mutta osa päästöjä aiheuttavista toiminnoista lasketaan kulutuksen perusteella riippumatta niiden maantieteellisestä syntypaikasta. Palvelua voidaan käyttää kunnan päästökehityksen kuvaamisessa, merkittävimpien päästölähteiden tunnistamisessa ja päästövähennystoimien kohdistamisessa. 

Päästöskenaariotyökalu sisältää kaikki käyttöperusteisen päästötietopalvelun mukaiset päästösektorit. Työkalulla voidaan muodostaa päästöskenaarioita perustuen kunkin kunnan nykyhetken päästötilanteeseen sekä erilaisiin päästöihin vaikuttaviin tekijöihin ja toimenpiteisiin. Työkalulla voidaan arvioida, miten päästöt kehittyvät nykytoimilla ja minkälaisia toimenpiteitä tiettyihin päästövähennystavoitteisiin pääseminen vaatii eri sektoreilla.

Skenaariotyökalu laskee automaattisesti kaikille kunnille niin sanotun perusskenaarion, jossa otetaan huomioon, miten yleinen markkinakehitys sekä voimassa olevat, kansallisella tasolla tehdyt politiikkatoimet ja lainsäädäntö vaikuttavat toteutuessaan kuntien päästöihin. Käyttäjä voi tehdä omia skenaarioita muuttamalla perusskenaarion mukaisia oletuksia eri sektoreilla, jolloin työkalu laskee käyttäjän tekemien muutosten vaikutukset päästöennusteeseen. Työkalu ottaa huomioon eri sektoreille ennustettujen muutosten lisäksi kuntien väestöennusteet.

Tutustu kuntien päästötyökaluihin maksuttomalla klinikalla

Työkalujen käyttöönoton helpottamiseksi Syke avaa marraskuussa maksuttoman neuvontaklinikkapalvelun, johon kuka tahansa kiinnostunut voi tulla keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa päästötietopalvelun ja skenaariotyökalun käytöstä ja tulosten tulkitsemisesta.

Klinikka on avoinna 15.11.2023 alkaen keskiviikkoiltapäivisin muutaman viikon välein. Tapaamiset järjestetään Teams-ympäristössä, ja ne kestävät 45 minuuttia.

Voit varata ajan klinikalle nettikalenterista (doodle.com). Avaamme varauskalenteriin vapaita aikoja aina pari kuukautta kerrallaan.

Klinikalla esille nousevien aiheiden pohjalta kootaan Usein kysytyt kysymykset -palsta Hiilineutraalisuomi.fi -verkkosivustolle.

Lisätietoja

Varaa aika neuvontaklinikalle täältä (doodle.com)


  • Tulosta sivu