Uusi vuosikymmen käynnistyi viiden uuden Hinku-kunnan myötä

Uutinen 11.3.2020 klo 12.48
© Unsplash, Jack Alexander

Hinku-verkostossa on jo mukana yli 70 Hinku-kuntaa sekä 4 Hinku-maakuntaa, jotka ovat sitoutuneet vähentämään 80 % päästöjään vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Uuden vuosikymmenen 2020 alkaessa mukaan liittyi viisi uutta kuntaa: Sastamala, Ylivieska, Seinäjoki, Hartola ja Turku. Tervetuloa mukaan!

Energiatehokkuuteen satsaava Sastamala Hinkuun muiden Pirkanmaan kuntien esimerkistä

”Hinku-verkostoon liittyminen tuli meillä ajankohtaiseksi syksyllä 2019, kun useat Pirkanmaan kunnat olivat joko päättäneet tai aikoivat liittyä verkostoon. Pirkanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat olivat yhteydessä kaupunginjohtajaan ja asiaa esiteltiin kaupungin johtoryhmälle”, kertoo hallintojohtaja Tapio Rautava Sastamalasta.

Sastamala on jo vuonna 2016 liittynyt työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa on sitouduttu Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen tavoitteisiin. Kaupunki on sopimuksen myötä parantanut omistamiensa kiinteistöjen energiatehokkuutta. Lisäksi Sastamala on ollut mukana toteuttamassa tytäryhtiönsä kautta keskustan alueella kaukolämpöverkkoa. Keskustan kaukolämpö ja usean erillisen koulukiinteistön lämmitys tuotetaan biopolttoaineella.

Ylivieska panostaa liikenteen teemoihin ilmastotyössään ja odottaa näyttöjä vanhoilta Hinku-kunnilta

”Vihreiden valtuustoryhmä ja kaksi muuta valtuutettua tekivät meillä Hinkuun liittymisestä aloitteen. Ilmastotavoitteet ovat vahvasti tulossa kuntien arkipäivään, esimerkiksi meillä Pohjois-Pohjanmaalla maakuntaliitto valmistelee maakunnan ilmastotiekarttaa. Näen, että ilmastotoimilla on myös mahdollista saavuttaa taloudellisia säästöjä, kuten vaikkapa Iin kunta on kertonut tehneensä. Odotamme innolla yhteistyötä muiden Hinku-kuntien kanssa ja näemme mielellään esimerkkejä siitä, mitä he ovat jo tehneet. Lähdemme jalkauttamaan ilmastotyötä koko kaupungin alueella konkreettisten asioiden kautta”, sanoo Ylivieskan kaupunginjohtaja Maria Sorvisto.

Ylivieska on merkittävä risteysasema pääradan varrella, ja kaupungista haarautuu rata myös Iisalmeen. Lisäksi kunta sijaitsee valtatien ja vilkkaasti liikennöidyn kantatien risteyksessä. ”Liikenteen ja liikkumisen näkökulma tulee varmasti näkymään ilmastotyössämme. Alueen toimijoilla on jo käynnissä ja suunnitteilla muun muassa useampia puuperäisen polttoaineen hankkeita”, kertoo kaupungin ympäristöpäällikkö Tapio Koistinaho.

Seinäjoki lähtee rohkeasti selättämään ilmastohaasteita johdon tuki takanaan

”Meidän on ensimmäisenä eteläpohjalaisena Hinku-kuntana ja maakunnan veturina näytettävä esimerkkiä alueellamme. Seinäjoelle muuttaa paljon uusia asukkaita ja kaupunkilaiset ovat myös kyselleet, missä ovat Seinäjoen kaupungin ympäristö- ja ilmastoteot”, sanoo ympäristönsuojelujohtaja Hanna Latva-Kiskola Seinäjoen kaupungilta.

Seinäjoella on kartoitettu johdon näkemyksiä ja henkilöstön ajatuksia ilmastotyön pohjaksi. Meneillään on selvitys Seinäjoen kaupungin kestävän kehityksen nykytilasta. ”Seinäjoen kestävän kehityksen työryhmässä on mukana monialaisesti asiantuntijoita läpi kaupunkiorganisaation. Vahvuutemme on tekemisen meininki. Meillä on kaikki edellytykset tehdä isoa ja näkyvää, kun vain saadaan liikettä aikaan oikeaan suuntaan. Uskon, että ilmastoasioiden esilläpito tekee niistä tutumpia ja niitä otetaan sitä kautta mukaan myös päätöksentekoon tulevaisuudessa”, painottaa Latva-Kiskola.

Hartolassa tunnistetaan matkailun ja yhteistyön merkitys paikkakunnan elinvoiman ja ilmastotyön vahvistajana

Hartolan kunnanvaltuusto päätti Hinku-verkostoon liittymisestä 18.12.2019. Kunnassa toivotaan erityisesti, että Hinku-verkoston kautta se saa uusia ideoita siitä, millaisia toimenpiteitä Hartolan kaltainen pieni paikkakunta voi tehdä ilmastoasioissa. ”Ilmastotyö vaatii kuntarajat ylittävää yhteistyötä ja tiedonjakamista, minkä vuoksi Hartolassa pidettiin tärkeänä asiana liittyä Hinku-verkostoon. Lisäksi verkostoon liittymällä saamme suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta Hartolan ilmastotyöhön”, sanoo ympäristönsuojelutarkastaja Sameli Männistö.

Hartolan vahvuuksia ilmastotyössä ovat yhteisöllisyys sekä yhteistyö. Hartolan kehittelemä Suomen ainoa kuningaskunta-ajatus toimii elämyskonseptina, jonka avulla Hartola rakentaa yhteistyössä seudun yritysten ja toimijoiden kanssa uudenlaisia palvelukonsepteja, jotka houkuttelevat uusia ihmisiä alueelle. Tavoitteena on myös lisätä Hartolan tunnettuutta matkailukohteena ja oppimisen alueena sekä elämysten kuningaskuntana. ”Yksi vahvuuksistamme on yhteisöllisyys ja toivommekin saavamme myös kyläyhdistykset ja mökkiläiset mukaan ilmastotyöhön”, Männistö jatkaa. Kesäasukkaat ovatkin merkittävä voimavara Hartolalle, sillä mökkiläisten myötä kunnan väkiluku lähes kolminkertaistuu kesän aikana.

Suomen vanhin kaupunki Turku aikoo hiilineutraaliksi jo 2029

Turku on tehnyt tuloksellista ilmastotyötä jo pitkään. ”Tavoittelemme hiilineutraaliutta vuoteen 2029 mennessä, sillä kaupunki täyttää silloin kunnioitettavat 800 vuotta. Olemme onnistuneet vähentämään jo noin kolmanneksen päästöistämme, mutta emme halua pysähtyä hiilineutraaliuteen, vaan olla vuoden 2029 jälkeen jopa ilmastopositiivinen alue. Tällöin sidomme hiiltä ja tuotamme uusiutuvaa energiaa jopa yli oman tarpeen muillekin”, sanoo ilmastopolitiikan kehittämispäällikkö Risto Veivo Turun kaupungilta.

Turun toive on, että ilmastotyötä tehtäisiin koko Suomessa vielä nykyistä vauhdikkaammin niin että kansalaiset, tutkimus ja erityisesti yritykset olisivat kiinteästi mukana. ”Haluamme myös osaltamme vahvistaa kotimaista Hinku-verkostoa ja tehdä yhteistyötä monipuolisesti eri kuntien kanssa niin Varsinais-Suomessa kuin muuallakin. Myös valtion ja kuntien välinen yhteistyö on tärkeää, jotta Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteet saadaan täytettyä. Hinku-verkosto on tässä erittäin tärkeä foorumi”, Veivo jatkaa.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu