Uutiset - uutiset

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
IlmastoAreena kokoaa kansaa elokuussa ilmastofestivaaleille Iihin

IlmastoAreena on Suomen merkittävin ilmastofestivaali, jonka tavoitteena on tuoda yhteen päättäjät, elinkeinoelämän edustajat, tutkijat, taiteilijat ja kansalaiset yhteiseen ilmastokeskusteluun. Ilmas...

26.5.2021
Hiidensalmen vihreät teot syntyivät messurakentajien valinnoista

Hiidensalmessa lasketaan parhaillaan talojen hiilijalanjälkiä ja hiilikädenjälkiä ympäristöministeriön päivitetyllä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä. Elinkaaritarkastelu tekee näkyväk...

25.5.2021
Kuntavaaleja kohti: ilmastotyö vahvistaa kuntataloutta ja työllisyyttä

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimat Hinku ja CANEMURE-hanke haluavat lisätä kuntavaalien alla tietoisuutta kuntien ja yritysten ilmastotyön merkityksestä kunta- ja aluetalouden kannalta. Kampanjan ...

21.5.2021
Pilottikohteita haussa vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO etsii syksyllä kokoontuvaan vähähiilisen rakentamisen kehittäjäryhmään hankesuunnitteluvaiheen rakennushankkeita ja vähähiilisest...

17.5.2021
Lohjan kaupunki laskee Asuntomessujen talojen hiilijalanjäljen

Lohja on päättänyt laskea Asuntomessualueen talojen hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen. Käytössä on ensi kertaa ympäristöministeriön päivitetty rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä. Maankä...

12.5.2021
SYKE Policy Brief: Kestävä tulevaisuus rakennetaan kunnissa

Tulevaisuuden elinvoimainen kunta on kestävyysmurroksen edelläkävijä. SYKE kannustaa uudessa Policy Brief -julkaisussaan kuntia ottamaan ilmastonmuutos ja luontokato haltuun, tukemaan kuntalaisten arj...

12.5.2021
Hinku-kevätpäivässä ideoitiin hankkeita yhdessä

Hinku-verkoston kevätpäivä järjestettiin tiistaina 27.4.2021 webinaarina. Kevätpäivän keskeisenä teemana oli ilmastohankkeet ja -rahoitus. Monessa kunnassa pandemia on luonut haasteita ilmastotyön rah...

29.4.2021
Posion kunta liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon – työryhmä vie ilmastotyötä eteenpäin

Posion kunnanvaltuusto päätti 5.3.2021 liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Posion kunta sitoutuu vähentämään ilmastopä...

28.4.2021
Yritysyhteistyötä kehittävät kunnat verkostoituivat

Ympäristöministeriö myönsi tänä vuonna kymmenelle hankkeelle rahaa kuntien ja yritysten yhteistyön kehittämiseen. Rahoituksen saaneiden hankkeiden vastuuhenkilöt verkostoituivat nopeasti. Yhteisenä mo...

26.4.2021
Kunnille uusi työkalu päästövähennystoimien suuntaamiseen

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut uuden kasvihuonekaasupäästövähennysten suunnittelutyökalun, joka tukee kuntien ja maakuntien ilmastotyötä. Työkalulla voidaan muodostaa erilaisia päästöskenaa...

26.4.2021
Hinku-kunta: osallistu ilmastoviestintää koskevaan tutkimukseen

Suomen ympäristökeskus SYKE toivoo kaikkia Hinku-kuntia osallistumaan ilmastoviestintää koskevaan kyselytutkimukseen. Vastauksia toivotaan sekä kunnan ilmastotyötä tekeviltä asiantuntijoilta että vies...

19.4.2021
Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia rakennettiin maakunnan ilmastotyön tueksi

SAMKissa on valmistelu Satakunnan ilmasto- ja energiastrategia maakunnan ilmastotyön tueksi ja taustamateriaaliksi. Toiveena on, että satakuntalaiset toimijat, käyttäisivät laadittua strategiaa työkal...

16.4.2021
Ilmastotyö vahvistaa alue- ja kuntataloutta ja työllisyyttä

Sitran maaliskuussa julkaiseman Tulevaisuusbarometri 2021 mukaan hyvinvointivaltio, työllisyys ja ympäristö ovat suomalaisille hyvin tärkeitä. Iso joukko vastanneista pitää talouteen liittyviä vaalite...

12.4.2021
Ilmastoviisaalla suunnittelulla vähennetään lähes kolmannes katuhankkeen päästöistä

Helsingin kaupunki tekee pitkäjänteistä työtä infrarakentamisen ilmastovaikutusten vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Suunnittelulla, teknisillä ratkaisuilla ja materiaalivalinnoilla on m...

12.4.2021
Green Building Council Finland: Kuntapäättäjänä kohti kestävästi rakennettua ympäristöä

Green Building Council Finland on julkaissut kuntapäättäjille oppaan rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Oppaaseen kootut vinkit koskevat kaavoitusta, infrar...

8.4.2021
SYKEn selvitys: vapaaehtoisen päästökompensoinnin toimijat haluavat alalle selkeät pelisäännöt

Vapaaehtoisen päästökompensoinnin hyväksyttävyys ja päästöjen vähentäminen kompensaatiohankkeiden avulla edellyttävät yhtenäisiä toimintatapoja päästövähennysyksiköiden tuottamisessa ja käytössä. Lisä...

6.4.2021
Uusiutuvan energian investoinneilla merkittäviä vaikutuksia maakuntien talouteen

Suomen ympäristökeskuksen selvityksen mukaan uusiutuvan energian investoinneilla on päästövähennysten lisäksi merkittäviä positiivisia vaikutuksia maakuntien talouteen. Vaikutukset aluetalouteen ovat ...

24.3.2021
Uusi laskuri auttaa puunkorjuun ilmastovaikutusten arvioimisessa

Suomen ympäristökeskus SYKE on julkaissut laskurin, jolla voi tarkastella metsätähteiden ja runkopuun korjuun vaikutuksia metsän hiilivarastoon. Laskuri helpottaa siten metsien hiilinieluvaikutusten h...

17.3.2021
Beyond Fossils jakoi Helsinki Energy Challenge -kisan voiton kolmen muun joukkueen kanssa: Helsingin lämmitysenergian tuotantoon kustannustehokkain ratkaisu säännöllisillä huutokaupoilla

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Hanselin asiantuntijoista koostuva joukkue jakoi Helsinki Energy Challenge -kilpailun voiton kolmen muun joukkueen kanssa. Voittosu...

16.3.2021
Raumalaisia taloyhtiöitä kannustetaan yhteistyöhön energiatehokkuuden parantamiseksi

Energianeuvonta Satakunnassa -hankkeeseen haetaan mukaan raumalaisia taloyhtiöitä. Tavoitteena on tuoda tunnetuksi energian hyödyntämistä ja energiatehokkuutta taloyhtiöfoorumeita hyödyntämällä. Mukaa...

11.3.2021

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
3
4
5
6
7
8
9
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu