Vauhtia kansalaisten ilmastotyöhön kunnissa – ideahaku käynnistyy

Uutinen 6.3.2020 klo 12.42
© Laura Vanzo, Visit Tampere

Ekokumppanit Oy on tarttunut isoon haasteeseen: miten saada kansalaiset mukaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätyöhön. Vuoden 2020 aikana Ekokumppanit aikoo löytää hyviä ideoita tai malleja, joita kunnat voivat hyödyntää kansalaisille kohdennetussa ilmastotyössään.

”Haemme olemassa olevia ideoita sekä Suomesta että maailmalta. Tarkoituksenamme on löytää hyviä malleja energiatehokkuusremonttien toteuttamiseen ja öljylämmitysjärjestelmien korvaamiseen, vähähiilisiin kulkutapoihin arjen liikkumisessa, jätteiden lajitteluun, ilmastoystävällisiin ruokavalintoihin sekä ruokahävikin vähentämiseen. Lisäksi etsimme keinoja kuntalaisten, erityisesti nuorten, osallistamiseen päätöksentekoon. Kaikki voivat ehdottaa ideoita hankkeemme verkkosivujen kautta”, sanoo Ekokumppanien toimitusjohtaja Suvi Holm.

Ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa on mukana kuusi pilottikuntaa: Parikkala, Pirkkala, Rovaniemi, Seinäjoki, Vantaa ja Äänekoski. Pilottikunnat kuuluvat ympäristöministeriön kanssa raatiin, joka valitsee ehdotetuista ideoista parhaat. Raadissa ovat mukana myös Kuntaliiton ja Suomen ympäristökeskuksen edustajat.

”Malleista on tarkoitus jalostaa hyvin toimivia ja monistettavia kaikenlaisiin kuntiin. Teemme valituista ideoista viestintämateriaalia ja ohjeistuksen videoineen. Syksyllä markkinoimme malleja eri puolilla Suomea pilottikuntien kanssa. Tarkoitus, että tieto leviää mahdollisimman moniin kuntiin”, Holm jatkaa.

Kuntalaisten omille ideoille nostetta

Kunnilla on iso mahdollisuus toimia kuntalaisten ilmastotoiminnan mahdollistajana ja käynnistäjänä. Kunta voi myös tukea kuntalaisten itse käynnistämää toimintaa ja viedä sanaa eteenpäin. Vauhdittaminen voi tarkoittaa esimerkiksi yhteiskäyttötilojen, -alustojen tai korjauspajatoiminnan rahoittamista.

”Parhaat ideat ovat usein hyvin yksinkertaisia, helppoja ja konkreettisia. Esimerkiksi Ekokumppanien Korjaa.se-verkkosivusto kokoaa maakunnan korjauspalveluja yhteen helppokäyttöiseen verkkopalveluun, josta löytää itseään lähimmän korjaajan nopeasti. Parhaillaan vastaavaa sivustoa koostetaan Kymenlaaksoon ja Lappiin”, Holm muistuttaa.

”Kaupunkipyöräjärjestelmät ovat myös hyvä esimerkki kestävän liikkumisen edistämisestä. Työpaikatkin voivat tukea pyöräilyä tarjoamalla säilytystiloja, suihkutilat ja vaikkapa pyöränhuoltopäivän työntekijöille.”

Oppia maailmalta – energiatoimijat perustivat voittoa tavoittelemattoman organisaation

Esimerkki aivan uudenlaisesta lähestymistavasta löytyy Belgiasta. Leuvenin kaupunki on perustanut voittoa tavoittelemattoman organisaation Leuven2030. Se on kaikille avoin organisaatio, jonka jäsenillä on mahdollisuus vuosikokouksessa tulla valituksi asioista päättävään hallitukseen. Nyt jäseniä on yli 600; kaupungin lisäksi kuntalaisia, yrityksiä, yhdistyksiä ja tutkimuslaitoksia. Leuven2030 on laatinut ilmastotoimien tiekartat vuosille 2025, 2035 ja 2050. Ne sisältävät toimia kymmeniltä osa-alueelta ja mukana on myös välillisten päästöjen vähentäminen.

”Iso osa kuntien päästöistä aiheutuu asuinrakennusten lämmityksestä. Kuntien kannattaisikin hakea toimintamallia siihen, miten rakennukset saadaan energiatehokkaaksi yhdessä yritysten ja asukkaiden kanssa. Näin kunnassa ei keskitytä pelkästään lämpölaitoksen energialähteen vaihtoon, vaan ensin vähennetään lämmitysenergian tarve oikealle tasolle, minkä johdosta päästöt alenevat. Sen lisäksi mahdollinen uusi laitos voidaan mitoittaa todellisen energiatarpeen mukaan”, Holm ehdottaa.

Ekokumppanit Oy tuottaa Tampereen seudulla tiedotus-, neuvonta-, koulutus- ja asiantuntijapalveluja, joilla edistetään kestävän kehityksen mukaista elämäntapaa ja yritystoimintaa. Yhtiön pääomistaja on Tampereen kaupunki.

Ympäristöministeriön rahoittama KIVAT – Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallit -hanke käynnistyi tammikuussa 2020. Hankkeessa etsitään monistettavia toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää eri kunnissa ympäri Suomea. Hankkeen toteuttajana toimii Ekokumppanit Oy yhteistyössä Ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskus SYKE:n, Kuntaliiton, Energianeuvontaverkoston sekä kuuden kunnan kanssa.

Lisää aiheesta

Lisätietoa

  • Toimitusjohtaja Suvi Holm, Ekokumppanit, suvi.holm@tampere.fi

  • Tulosta sivu