Viitasaari toisena Keski-Suomen kunnista mukaan Hinku-verkostoon

Uutinen 14.10.2022 klo 14.21
© Viitasaaren kaupunki

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on päättänyt liittyä Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Viitasaari sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Viitasaaren kaupunki haluaa tehdä pitkäjänteisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tärkeimmät päätökset liittyvät energiankulutukseen, uusiutuvaan energian lisäämiseen ja Viitasaaren suurimpien päästölähteiden, maatalouden ja tieliikenteen, uusien ratkaisujen löytämiseen.

”Viitasaarella on rakentava suhtautuminen uudistumiseen ja haasteiden selättämiseen. Päästöjen vähentäminen ja energiansäästötoimet ovat olleet osa kaupungin toimintaa jo kauan, mutta Hinku-verkostosta kaupunki saa työhönsä säännöllistä lisätukea ja asiantuntija-apua. Hinku-verkosto on hyvä kanava kunnille jakaa toisilleen tietoa siitä, mitkä ilmastoteot on omassa kunnassa koettu toimivina”, kaupungin ilmastokoordinaattori Pauliina Ritvanen sanoo.

Kuntaorganisaatiot aiheuttavat kuntien päästöistä keskimäärin noin 10 prosenttia, asukkaat 50 ja yritykset noin 40 prosenttia. Kuntaorganisaatioiden osuus päästöistä vähenee entisestään, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. ”Tärkeää onkin saada kuntalaiset ja yritykset mukaan toimintaan, kaupunki toimii mahdollistajana ja kumppanina. Päästövähennykset vaikuttavat myös kuntalaisten hyvinvointiin ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, Viitasaaren kaupunginjohtaja Janne Kinnunen arvioi.

Lähiaikoina Viitasaaren kaupunkiorganisaatiossa päästövähennyksiä tehdään muun muassa Euroopan energiatilanteen myötä suoritettavilla energiansäästötoimenpiteillä. Hinku-verkoston jäsenenä liittyneen kunnan energiatehokkuuteen kiinnitetään tehostetusti huomiota, koska Hinku-verkostoon liittymisen yhtenä kriteerinä on, että kunta liittyy myös Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS).

Viitasaaren liittymisen myötä Hinku-verkostossa on jo 91 kuntaa ja niiden yhteenlaskettu asukasluku on 2 302 700. Keski-Suomen kunnista Hinkuun kuuluu ennestään vain Äänekoski. Jyväskylän kaupunki kuuluu FISU-verkostoon (Finnish Sustainable Communities), johon tällä hetkellä kuuluu yksitoista kuntaa. ”Kannustamme myös muita Keski-Suomen kuntia verkostoitumaan ilmastotyön tiimoilta, koska pystymme yhdessä paremmin vastaamaan ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen varautumisen haasteisiin”, Viitasaaren kaupunginjohtaja Kinnunen sanoo.

Hinku-verkostoa vetää Suomen ympäristökeskus SYKE, jonka teettämän selvityksen mukaan Hinku-kuntien päästöt ovat vähentyneet vuodesta 2007 keskimäärin 26 prosenttia. Valtaosa Hinku-kunnista kokee, että verkostoon kuuluminen on tehostanut niiden ilmastotyötä.

”Viitasaaren mukaantulo on erinomainen vahvistus Hinku-verkostolle”, Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Mikä Hinku

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkosto jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille.

Lisätietoja

  • ilmastokoordinaattori Pauliina Ritvanen, Viitasaaren kaupunki, puh. 040 131 8973, pauliina.ritvanen@viitasaari.fi
  • Hinku-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • Tulosta sivu