Vuosi päättyy, ilmastotyö jatkuu

Uutinen 18.12.2023 klo 14.03
© Luukas Myller

Suomen kuntien ja maakuntien hiilineutraaliuspyrkimyksiä vauhdittavassa Canemure-hankkeessa seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto ovat vieneet ilmastonmuutoksen hillinnän toimia käytäntöön vuodesta 2018 saakka. Kun hankkeen toiseksi viimeinen vuosi lähestyy loppuaan, on hyvä aika vetää yhteen kuluneen vuoden saavutuksia, joita on kertynyt taas kiitettävästi.

Osahankkeiden kokemuksia kerättiin yhteen

Vuonna 2023 useassa Canemuren osahankkeessa dokumentoitiin ja levitettiin tehtyjä toimenpiteitä laajemman vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Tampereen seudulla on edistetty kestäviä matkaketjuja Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Alueen pilotit ovat tukeneet isoja muutoksia liittyen lähijuniin, raitioliikenteeseen, bussien runkolinjojen parannuksiin ja kaupunkipyöräilyyn. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovatkin kasvaneet ilahduttavasti Tampereen seudulla.

Uudenkaupungin Canemure-osahankkeessa on edistetty taloyhtiöiden sähköautojen latausmahdollisuuksia muun muassa lainattavien latauspisteiden avulla. Turussa on järjestetty kestävän liikkumisen kampanjoita ja tarjottu mahdollisuuksia sähköautoihin tutustumiseen.

Lahden asuinkiinteistöjen energiaremonteista saatiin mittaustuloksia, joiden mukaan energiankäyttö vähentyi eri ratkaisuilla kiinteistöissä 2–80 %. Huomattavimmat vähennykset saatiin, kun ilma-vesilämpöpumppu asennettiin öljylämmitteiseen kiinteistöön. Myös hukkalämmön talteenotolla saatiin suuria energiansäästöjä. Lyhimmät takaisinmaksuajat olivat ilma-vesilämpöpumpulla, älykkäällä lämmityksensäätöjärjestelmällä sekä vedensäästöratkaisuilla.​ Seitsemän taloyhtiön remontit toivat rahallista säästöä yli 41 000 euroa vuodessa, sekä yli 100 tonnin vähennykset hiilidioksidipäästöissä.

Lappeenrannan osahankkeessa kaukolämpöverkoston lämpöakku saatiin lukuisten vaiheiden jälkeen käyttöön. Sähköä lämmöksi muuttava terminen energiavarasto toimii nyt Lappeenrannan Selkäharjun kaukolämpöverkossa. Akun varastointimateriaali muutettiin suolasta metalliksi. Lämpöakku vähentää kaukolämmön päästöjä Lappeenrannassa arviolta noin 325 tCO2 vuodessa.​

Luonnonvarakeskuksen osahankkeessa onnistuttiin muun muassa laskemaan päästöjä nostamalla veden tasoa kosteikkoviljelyn koealueilla. Haasteena on vielä saada kosteikkojen tuottamaa biomassaa hyödyntäviä yrityksiä markkinoille. Tuoreessa politiikkasuosituksessa esitellään ratkaisuja suopeltojen ja -metsien päästöjen vähentämiseksi

Maakunnalliset tiekartat toimeen uusilla hankkeilla

Maakunnissa tehdään monipuolista työtä kuntien tukemiseksi Canemure-hankkeessa. Canemuressa on laadittu seitsemän maakunnallista tiekarttaa, joita on jo päivitetty laajasti vuoden 2023 aikana. Maakuntatoimijat ovat auttaneet kuntia esimerkiksi ilmastoskenaarioiden laatimisessa. Ne ovatkin tärkeässä roolissa uuden toiminnan käynnistämisessä alueellaan: viiden vuoden aikana Canemuren maakunnissa on hankkeen työpanoksella saatu käyntiin lukuisia uusia hankkeita, jotka ovat saaneet rahoitusta yli 13 miljoonaa euroa.

Tukea kuntien ja alueiden työhön

Canemure-hanke tukee uusien kuntien liittymistä Hinku-verkostoon. Hinku-kunnat sitoutuvat vähentämään päästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta sekä liittymään kuntien energiatehokkuussopimukseen. Vuoden 2023 loppuun mennessä Hinku-verkostossa oli mukana jo 96 kuntaa ja 5 maakuntaa. Hinku-kuntien toimia ja päästökehitystä tarkasteltiin uudessa Hinku-vuosikertomuksessa

Canemuren asiantuntijaverkosto välittää tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuista. Hiilineutraali-webinaarisarjaa jatkettiin edelleen, ja joulukuussa järjestettiin jo sarjan 36. osa. Hyviä esimerkkejä ilmastonmuutoksen hillintätoimista jaettiin myös Kestävyysloikka.fi-palvelussa.

Päästötietopalvelua kehitettiin edelleen

Systemaattinen ilmastotyö tarvitsee tuekseen luotettavaa, vertailukelpoista ja säännöllisesti päivittyvää seurantatietoa. Kaikkien Suomen kuntien päästöjen kehitys sektoreittain on nyt saatavilla päästötietopalvelussa vuodelle 1990 sekä aikasarjana vuosille 2005–2021. Vuoden 2022 ennakkotiedot julkaistiin tämän vuoden lopulla. Laskentajärjestelmää kehitetään edelleen jatkuvasti. Päästötietopalvelu tukee olennaisesti kuntien suunnitelmallista ilmastotyötä ja luo perustan ilmastosuunnitelmien tekemiselle. Skenaariotyökalua päivitettiin tämän vuoden aikana muun muassa maatalouden osalta tarkemmaksi, ja myös vuonna 2022 avattua indikaattoritietopalvelua päivitettiin tuoreella datalla.

Uutta tutkimustietoa ja vaikuttavuutta

Canemuressa tuotetaan jatkuvasti myös uutta tutkimustietoa. Hukka- ja ympäristölämmön tarjonnan ja hyödyttämiseen liittyviä esteitä tutkittiin yhteistyössä kaukolämpöyhtiöiden ja lämmön tarjoajien kanssa. Tuloksia esittelevä tutkimusartikkeli julkaistiin vuonna 2023 Sustainability: science, practice and policy -tiedejulkaisussa. Tampereen Yliopiston osahankkeessa taas tutkittiin sähköautojen latausta ja käyttöönottoa.

Canemuren viimeinen vuosi käynnistyy pian, sillä hanke päättyy loppuvuodesta 2024, minkä jälkeen on uusien hankkeiden aika jatkaa tarmolla ilmastotyötä. Nyt onkin erityisen tärkeää hakea vaikuttavuutta levittämällä tutkimustietoa ja hyviä käytäntöjä laajasti kaikille kiinnostuneille toimijoille!

Lue uusin Hiilineutraali-uutiskirje!

Kirjoittaja

Laura Saikku, erikoistutkija, Canemure-hankkeen vetäjä

Suomen ympäristökeskus 


  • Tulosta sivu