Vuosi täynnä vaikuttavaa ilmastotyötä

Uutinen 22.12.2022 klo 15.04
© Laura Saikku © Luukas Myller

Hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia rakentavassa Canemure-hankkeesssa seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto vievät ilmastonmuutoksen hillinnän toimia käytäntöön vuosina 2019-2024.

Osahankkeiden kokemuksia kerättiin yhteen

Kuluneen vuoden 2022 aikana useassa Canemuren osahankkeessa toimenpiteitä dokumentoitiin ja levitettiin laajemman vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Esimerkiksi Turussa on laadittu ohjetta asemakaavojen ilmastovaikutusten arvioimiseen ja niiden ilmastokestävyyden ennakoimiseen. Helsingin kaupungin osahankkeessa kokemuksia jalanjälkikriteerien soveltamisesta ja erilaisista laskentamenetelmistä koottiin yhteen julkaisussa Hiilijalanjäljen soveltaminen julkisissa hankinnoissa (hel.fi).

Lahden asuinkiinteistöihin suunnitellut energiaremontit valmistuivat ja parhaista esimerkeistä jaettiin tietoa muun muassa videoiden avulla. Luonnonvarakeskuksen osahankkeen kokemuksia jatkuvan kasvatuksen metsänhoidosta turvemailla sisällytettiin Tapion Hyvän metsänhoidon suosituksiin.

Piloteista saatiin vuoden aikana uusia lupaavia tuloksia. Esimerkiksi Porvoon keskuskoulussa on testattu reilun vuoden verran uudenlaista kaksisuuntaista kaukolämpöjärjestelmää, jossa rakennuksen lämmityksessä hyödynnetään hukkalämpöä, joka syntyy toisaalla kaukolämpöverkostossa. Energiaa on säästynyt noin 40 prosenttia ja yli 90 prosenttia kulutetusta energiasta on saatu paluulämmöstä.

Uusia osahankkeitakin laitettiin liikkeelle: Lauttasaari-seura ry Helsingistä edistää asukkaiden ja taloyhtiöiden ilmastotyötä ja Ukipolis Oy edistää sähkö- ja kaasuautojen käyttöä Uudenkaupungin alueella hankkeen viimeisen kahden vuoden ajan.

Maakunnalliset ilmastotiekartat toimeen uusilla hankkeilla

Alueellisia tiekarttatyön oppeja Etelä-Karjalasta, Pirkanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta, Päijät-Hämeestä, Satakunnasta, Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta koottiin julkaisuun Maakuntien rooli ja vaikuttavat ilmastotoimet hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi (helda.fi) helpottamaan alueellista ilmastotyötä ympäri Suomen. Mukana oli asiantuntijajoukon arvio vaikuttavimmista alueellisista toimista.

Maakunnissa tehdään monipuolisesti työtä kuntien tukemiseksi ja Canemure-hankkeessa maakuntatoimijat ovat auttaneet kuntia esimerkiksi ilmastoskenaarioiden laatimisessa. Tukea annettiin kunnille erityisesti energiatehokkuustyöhön yhteistyössä alueellisten energianeuvojien kanssa. Maakuntatoimijat ovat tärkeitä uuden toiminnan käynnistämisessä alueellaan: neljän vuoden aikana Canemuren maakuntiin on hankkeen työpanoksella saatu käyntiin lukuisia uusia hankkeita, arvoltaan lähes 12,5M€.

Tukea kuntien ja alueiden työhön

Canemuren asiantuntijaverkosto välittää tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän ratkaisuista. Vuonna 2020 käynnistynyttä Hiilineutraali-webinaarisarjaa jatkettiin edelleen vuonna 2022 ja marraskuussa oli webinaarisarjan 31. jakso. Webinaarisarja on saavuttanut yhteensä yli 2700 live-seuraajaa ja 1800 tallenteen katsojaa. Kuntien ja alueiden työtä tukemaan laadittiin hyviä käytäntöjä kokoava selvitys lämpövarastojen hyödyntämiseen liittyen (Issuu).

Canemure-hanke tukee uusien kuntien liittymistä Hinku-kuntien verkostoon. Hinku-kunnat sitoutuvat vähentämään päästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Hinku-kunnat sitoutuvat myös liittymään kuntien energiatehokkuussopimukseen (motiva.fi). Vuonna 2022 mukaan liittyi 12 uutta kuntaa. Vuoden 2022 loppuun mennessä Hinku-verkostossa oli mukana jo 92 kuntaa ja 5 maakuntaa.

Ilmastoindikaattoripalvelu mukaan työkalujen valikoimaan

Systemaattinen ilmastotyö tarvitsee tuekseen luotettavaa, vertailukelpoista ja säännöllisesti päivittyvää seurantatietoa. Kaikkien kuntien ilmastopäästöjen kehitys sektoreittain on saatavilla verkossa vuosille 2005-2020, vuoden 2021 ennakkotieto julkaistiin vuoden 2022 lopulla. Laskentajärjestelmää ja skenaariotyökalua on kehitetty edelleen. Päästötietopalvelu tukee olennaisesti kuntien suunnitelmallista ilmastotyötä ja luo perustan ilmastosuunnitelmien tekemiselle.

SYKE avasi syksyllä 2022 uuden kuntien ja alueiden ilmastoindikaattorit -palvelun kaikille kunnille ja maakunnille. Indikaattorit sisältävät energian käyttöön ja tuotantoon sekä liikenteeseen liittyviä tunnuslukuja. Palvelussa voi tarkastella haluamaansa kuntaa, maakuntaa, koko Suomea tai vaikkapa kaikkia Hinku-kuntia yhteensä. Palvelu on avattu myös ruotsiksi ja englanniksi. Indikaattoritietoa on kerätty eri tilastolähteistä. Tiedot verkkoon kytketyn aurinkosähkön kapasiteetti- ja tuotantomääristä selvitettiin keräämällä tiedot suoraan sähköverkkoyhtiöiltä.

Helsingin kaupungin Canemure-osahankkeessa haluttiin selvittää toimitalon ravintolan hiilijalanjälki. Canemuren asiantuntijaverkosto kehitti uuden ruokapalvelulaskurin, joka muodostaa kokonaiskuvan yksittäisessä ravintolassa tarjottavien ruokien hiilijalanjäljestä.

Uutta tutkimustietoa

Canemuressa tuotetaan myös tutkimustietoa. Edellisenä vuonna aloitetun Hinku-kuntien ilmastoviestintätutkimuksen tutkimusartikkeli julkaistiin Environmental Research Communications -lehdessä. Tampereen Yliopiston osahankkeessa tutkittiin sähköautojen latausta ja käyttöönottoa.

Hukka- ja ympäristölämmön tarjonnan ja hyödyttämiseen liittyviä esteitä on tutkittu vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa ja tutkimusartikkeli on lähetty arvioitavaksi tieteelliseen sarjajulkaisuun.

Energia- ja materiaaliloikka -palvelu uudistettiin ja julkaistiin Kestävyysloikka-palveluna, jossa on erilliset osiot ilmasto-, kiertotalous- ja luontoloikille. Palveluun kerättiin uusia päästövähennystoimia ja lisää hyviä esimerkkejä kaivataan myös laajasti eri sidosryhmiltä tulevana vuonna!

Laura Saikku, erikoistutkija, Canemure-hankkeen vetäjä
Suomen ympäristökeskus SYKE


  • Tulosta sivu