Yhteistä energiaa tilastoista: Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa nousussa Euroopassa

Uutinen 26.8.2020 klo 16.15
© Päivi Tahvanainen

Suomella on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Energia-ala on perinteisesti ollut suurimpien ilmakehän kuormittajien joukossa ja tavoitteen saavuttamisen kannalta on tärkeää seurata myös energiantuotantotapojen tilastoitua kehitystä. Tilanne on voimakkaassa muutoksessa kaikkialla Euroopassa.

Heinäkuun loppupuolella tutkijaorganisaatio Ember raportoi, että uusiutuva energia ajoi alkuvuonna (tammi-kesäkuu 2020) ensimmäisen kerran fossiilienergian ohi EU-alueen sähköntuotannossa. Uusiutuvilla energialähteillä - tuulella, auringolla, vesivoimalla ja bioenergialla - tuotettiin 40 prosenttia EU-maiden sähköstä. Fossiilisten energialähteiden eli hiilen, öljyn ja kaasun osuus oli 34 prosenttia. Aiheesta raportoi myös YLE.

Tilasto Ember
Energiamuotojen kehitys EU:n alueella. © Ember

Energia-alan murroksen rajapyykistä raportoi elokuussa myös IEA (International Energy Agency). IEAn mukaan uusiutuvan energian tuotanto oli Euroopan OECD-maissa toukokuussa 50,4 prosenttia kokonaissähköntuotannosta ohittaen näin ei-uusiutuvien energiantuotannon ensimmäistä kertaa.

Uusiutuvan sähköntuotannon kehitys Euroopassa. © IEA

Suomen tilannetta voidaan verrata eurooppalaisiin tilastoihin esimerkiksi IEA:n maakohtaisesta tilastosta toukokuulta. Suomen yhteenvedossa kerrottiin, että uusiutuvan energian tuotanto oli 55,2 prosenttia kokonaissähköntuotannosta, eli EU-maiden keskiarvoa enemmän. Tämä vahvistaa edelleen Suomen asemaa suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä energia-alan murroksessa. Muutosvauhti ei Suomessa ollut vertailujaksona tilastoituna kuitenkaan eurooppalaisella tasolla, eli myös Suomessa tarvitaan jatkuvaa panostamista aiheeseen.

Tilastoijat ovat huomioineet, että alkuvuosi 2020 oli poikkeuksellinen, sillä koronaepidemian ja lämpimän talven takia sähkön kysyntä laski huomattavasti edellisvuodesta. Jatkossa onkin kiinnostavaa seurata, jatkuvatko trendit energia-alalla samansuuntaisina vai tuleeko syystä tai toisesta taantumista.

Kansainvälisiä energia-alan tilastoja toimittavat ainakin seuraavat organisaatiot: International Energy Agency (IEA), Ember, International Renewable Energy Agency (IRENA). Suomessa energia-alan tilastoja toimittaa esimerkiksi Tilastokeskus.

Teksti: Suunnittelija Miika Rummukainen, SYKE

Lisää aiheesta


  • Tulosta sivu