Ylöjärven Jäähalli Oy on kuukauden päästövähentäjä

Uutinen 24.9.2019 klo 18.14
Hinkupalkinto_Ylojarven_jaahalli_556
Suunnittelija Venla Riekkinen SYKEstä ja Ylöjärven Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja Rami Honkala. © Tiina Helminen-Savonjousi, Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven Jäähalli Oy on valittu syyskuun Hinku-teko -palkinnon saajaksi. Ylöjärven jäähalli on Suomen ensimmäinen jäähalli, johon on asennettu nykyistä ympäristöystävällisempi, suorahöyrysteinen hiilidioksidipohjainen jäähdytysjärjestelmä digitaalisella ohjausteknologialla. Sähköenergian säästö verrattuna perinteisiin teknologioihin on jopa 30–40 prosenttia. Älykkäällä ohjauksella varmistetaan jäähallin tarkoituksenmukaiset olosuhteet ja paras mahdollinen energiatehokkuus.

Jäähallin ilmastopäästöt minimoidaan

Ylöjärven jäähallissa siirryttiin voimakkaan kasvihuonevaikutuksen omaavasta kylmäaineesta ympäristöystävälliseen hiilidioksidikylmäaineeseen. Sen kasvihuonevaikutus on lähes 4 000 kertaa pienempi kuin vanhan kylmäaineen. Esimerkkinä yhden kilogramman kylmäainevuoto vastaa uudella hiilidioksidikylmäaineella päästöiltään 12 kilometrin autolla ajoa, kun se vanhalla kylmäaineella vastaa peräti 47 000 kilometrin autolla ajoa. 47 000 kilometriä vastaa pituudeltaan kahta automatkaa Kiinan ympäri ja vielä kerran Suomen ympäri. Hiilidioksidikylmäaineella taataan myös turvallinen ja terveellinen liikuntaympäristö.

Energiatehokas järjestelmä ja älyteknologia parantavat jäähallin olosuhteita

Jäähallin suorahöyrysteisellä jäähdytysratkaisulla saavutetaan merkittävä energiatehokkuusetu verrattuna perinteiseen järjestelmään, jossa rataputkistossa kiertää erillinen lämmönsiirtoliuos. Sähköenergian säästön lisäksi hiilidioksidikylmäjärjestelmä mahdollistaa erittäin tehokkaan lämmön talteenoton, jolla pystytään kattamaan kiinteistön lämmön tarve. Samalla saadaan parannettua jään laatua.

Ylöjärven jäähalliin toteutetulla älykkäällä digitaalisella ohjausteknologialla varmistetaan aina tarkoituksenmukaiset olosuhteet ja paras mahdollinen energiatehokkuus olosuhteisiin nähden. Esimerkiksi jään lämpötilaa ohjataan käyttötarpeen mukaan (jääkiekkopeli, taitoluistelu, harjoitukset ja lepotila). Myös lämmön talteenoton ohjaus toteutetaan älykkäästi ja lämpöä tuotetaan tarpeen mukaan niihin käyttökohteisiin, mihin sitä kulloinkin tarvitaan. Älykkäällä ohjauksella minimoidaan koko kiinteistön energia- ja elinkaarikustannukset.

”Uuden digitaalisesti ohjatun huipputekniikan valinta ensimmäisenä Suomessa osoittaa Ylöjärven sitoutumista ympäristöystävällisen ja viihtyisän elinympäristön rakentamiseen. Ylöjärvi toimii näin suunnannäyttäjänä Suomen jäähallien uudistamisessa sekä energiatehokkaiksi että käyttäjäystävällisiksi”, sanoo Ylöjärven kaupungin kehitysjohtaja Riku Siren.

Merkittävä investointi korkean käyttöasteen jäähalliin

Ylöjärven jäähallissa on kaksi kaukaloa ja sen käyttöaste on Pirkanmaan korkeimpia. Halli on valmistunut vuonna 1999. Remontin suunnittelu aloitettiin jo kesällä 2016 ja se valmistui syyskuussa 2019. Remontin yhteydessä jäähdytysjärjestelmän lisäksi uusittiin myös kiinteistön talotekniikkaa lämmityksen ja ilmastoinnin osalta.

Investoinnin arvo on useita satoja tuhansia euroja ja takaisinmaksuajaksi arvioidaan noin kymmenen vuotta. Hanke rahoitettiin Ylöjärven Jäähalli Oy:n omistavan Ylöjärven kaupungin takaamalla lainalla sekä Business Finlandin myöntämän energiatuen avulla. Energiatuen osuus koko hankkeesta oli noin 30 prosenttia. Remontin toteuttamisesta vastasi Huurre.

”Halusimme alusta asti löytää mieluummin innovatiivisen huomisen kuin eilisen ratkaisun. Innovatiivisuuden lisäksi pääkriteereitä hankinnassa olivat matalat elinkaarikustannukset, energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys”, sanoo Ylöjärven Jäähalli Oy:n toimitusjohtaja Rami Honkala.

Ylöjärvi mukana Hinku-verkostossa ja CANEMURE-hankkeessa

Ylöjärven kaupunki liittyi valtuuston päätöksellä Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon helmikuussa 2019, tukien Tampereen seudun päätöstä lähteä koko seudun voimin mukaan päästövähennystalkoisiin. Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

Pirkanmaan maakunta on yksi seitsemästä maakunnasta, jotka ovat mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kuusivuotisessa ilmastonmuutoksen hillintää edistävässä EU Life IP CANEMURE (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hankkeessa. Pirkanmaalla Canemure-hanketta rahoittavat yhteistyössä ELY-keskus sekä Pirkanmaan liitto, joka vastaa hankkeen koordinoimisesta, ja yksi hankkeen osahankkeista keskittyy Tampereen seudun kestävien liikkumisratkaisujen edistämiseen.

Lisätietoja:

  • Toimitusjohtaja Rami Honkala, Ylöjärven Jäähalli Oy, puh. 040 172 9636, etunimi.sukunimi@ylojarvenjaahalli.fi
  • Liiketoimintajohtaja Jäähdytysautomaatio, Jukka Hellman, Huurre Finland Oy, puh. 020 5555 222, etunimi.sukunimi@huurre.com
  • Tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1690, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisää aiheesta:


  • Tulosta sivu