Yritysyhteistyötä kehittävät kunnat verkostoituivat

Uutinen 26.4.2021 klo 15.31
Yritysyhteistyö
© AdobeStock

Ympäristöministeriö myönsi tänä vuonna kymmenelle hankkeelle rahaa kuntien ja yritysten yhteistyön kehittämiseen. Rahoituksen saaneiden hankkeiden vastuuhenkilöt verkostoituivat nopeasti. Yhteisenä motiivina on oppia toisilta, levittää hyviä kokemuksia ja toimia vertaistukena jos kaikki ei suju odotetusti.

Mukana olevien kuntien tavoitteena on paitsi päästövähennystyö, myös kunnan elinvoimaisuuden ja vetovoiman vahvistaminen. Kunnat haluavat luoda yhdessä yritysten kanssa ennakoitavan toimintaympäristön, jossa yrityksillä on mahdollisuus kehittää päästöjä vähentäviä tuotteita ja palveluita sekä pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Energiatehokkuuden kasvaessa yritys säästää rahaa.

Vasta-alkajia ja konkareita

Verkostoitumistyöhön rahoitusta saaneet tahot ovat joko perustamassa verkostoja tai kehittämässä niiden toimintaa. Yhteistyöstä haetaan apua muun muassa yritysten tavoittamiseen, motivointiin ja sitouttamiseen sekä onnistuneen yhteistyön tuloksista viestimiseen.

Vertaistukea haetaan myös yhteistyön järjestämiseen erilaisten toimialojen kuten maatilayritysten kanssa.

Huhtikuun lopussa järjestettyyn ensimmäiseen vapaamuotoiseen tapaamiseen tuli mukaan yli 20 henkilöä eri puolilta Suomea.

”Hanketyö on usein yksinäistä puuhaa. On todella hienoa, että meillä on nyt mahdollisuus pistää päämme yhteen ja saada arvokasta tietoa konkareilta, joilla on jo paljon kokemuksia yritysyhteistyöstä. Meillä on verkostossa pieniä ja isoja toimijoita: pieni kunta voi tarjota ketteriä toimintamalleja ja iso kaupunki suuren mittaluokan skaalaamista”, Päijät-Hämeen liiton projektikoordinaattori Johanna Snell sanoo.

Kilpailun sijaan yhteistyötä

Spontaanisti syntynyt verkosto osoittaa, että kunnat näkevät ilmastonmuutoksen hillinnän haasteen yhteisenä, koko Suomea koskevana. ”Toimimme hyvin vapaamuotoisesti ja henki on avoin ja keskusteleva. Päätimme, että seuraavassa kokouksessa halukkaat pitävät lyhyet alustukset verkostoitumisen kannalta keskeisistä teemoista ja niitä seuraa keskustelu. Kun hankkeet toden teolla käynnistyvät, myös vertaistuen merkitys kasvaa”, Snell sanoo.

Verkoston olemassaolo tarjoaa mahdollisuuden myös viestinnän tehostamiseen. Kunnat voivat hyödyntää hiilineutraalisuomi.fi:hin koottua materiaalia yritysyhteistyön tueksi. Verkkosivustoa täydennetään sitä myötä kun hankkeet tuottavat uutta tietoa. Näin tietoa saadaan jaettua laajasti kaikille kiinnostuneille.

Ympäristöministeriöltä hankerahoitusta yritysyhteistyön kehittämiseen saivat Hämeenlinna, Inkoo, Joensuu, Keski-Suomen liitto, Kalajoki, Lappeenranta, Päijät-Hämeen liitto, Turku, Valonia, Vantaa ja Viitasaari.

Ympäristöministeriön tiedote 17.3.2021

Hiilineutraalisuomi.fi

Lisätietoja

Projektikoordinaattori Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto, etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi, puh. 044 077 3637

Teksti:

Viestintäasiantuntija Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus SYKE


  • Tulosta sivu