Iin IlmastoAreena kuukauden päästövähentäjä

Uutinen 23.8.2019 klo 16.33
Ilmastoareena Hinkupalkinto
Kuvassa llmastoAreenan viestintäassistentti Aleksi Kari, koordinaattori Aija Sarajärvi, vastaava tuottaja Hanna Lahti, majoitus- ja kuntalaisyhteistyövastaava Jonna Backman ja viestintävastaava Niina Grönholm. Palkinnon ojentaa Hinku-verkoston vastuullinen johtaja Jyri Seppälä SYKEstä. © Venla Riekkinen

Iin IlmastoAreena on valittu elokuun Hinku-teko -palkinnon saajaksi. Iin kunta on kutsunut kaikki suomalaiset Iihin, yhteen maamme aktiivisimmista ilmastokunnista, keskustelemaan avoimesti ilmastonmuutoksesta sekä levittämään parhaita käytäntöjä sen hillitsemiseksi. Ulkoilmatapahtuma itsessään tuotetaan mahdollisimman vähäpäästöisesti, hyödyntäen uusiutuvaa energiaa, kestäviä liikkumismuotoja sekä uudelleenkäytettyjä ja -käytettäviä, mahdollisimman pitkäikäisiä rakenteita.

Tuumasta toimeen: ”Meidän pitää puhua”

Ajatus IlmastoAreenasta syntyi iiläisen kehittämisyhtiö Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Leena Vuotoveden mukaan yhtiön pitkäaikaisesta unelmasta kanavoida Iin kunnan onnistunut ilmastotyö koko Suomelle avoimeksi ilmastotekojen juhlaksi. Tapahtuman toivottiin innostavan kaikki suomalaiset mukaan ilmastotyöhön.

”Halusimme mukaan kaikkien näkökulman, niin valtion johdon, kansalaisten, tieteen, taiteen, viihteen, yritysjohdon kuin kyläyhdistystenkin. Sanan on oltava vapaa, jotta saamme aikaan aitoa sitoutumista ja tekoja. Koimme, että Suomi tarvitsee IlmastoAreenan ja luonnollinen paikka sille on Ii, joka on pystynyt näyttämään esimerkkiä kannattavassa ilmastotyössä”, kertoo Vuotovesi.

IlmastoAreena on osa Micropoliksen vetämää kolmevuotista ilmastoviestintähanketta. Tapahtuman ja sen viisihenkisen ydintiimin kunnianhimon tasosta kertoo se, että täysin ilmainen, koko kansalle avoin, ensimmäistä kertaa järjestettävä areena saatiin kokoon vain puolessa vuodessa. Tapahtuman rakentamiseen on osallistunut kuntalaisten ja monipuolisen johtokunnan lisäksi talkoolaisia, joita haettiin ympäri Suomea.

”Kyllä tämä on osoitus Iin rohkeudesta tarttua asioihin, eikä vain jäädä roikkumaan. Ilmastonmuutos ei sen pahemmin jää odottelemaan, joten asioita pitää tehdä nyt”, IlmastoAreenan vastaava tuottaja Hanna Lahti sanoo.

”Iin IlmastoAreena on onnistunut tuomaan hyvin erilaisia tahoja yhteen, mikä rikastuttaa keskustelua ja viestintää ilmastonmuutoksen hillinnästä. Areena voi parhaimmillaan myös auttaa löytämään uusia kumppanuuksia ja keinoja ilmastohaasteen ratkaisupalettiin”, sanoo viestintäasiantuntija Hannele Ahponen Suomen ympäristökeskuksesta.

Tapahtuman hiilijalanjälkeä minimoitu eri keinoin

Kaikki Iissä tuotettu energia on uusiutuvaa. Koska suurimmat päästöt tulevat paikalle matkustamisesta, on puhujille ja kävijöille järjestetty sähköautokyytejä sekä uusiutuvalla dieselillä pyöriviä ilmaisbussikuljetuksia Oulusta. Tapahtuman kakkospäivään voi Oulusta myös polkea yhdessä.

Rakenteet ovat suurilta osin kierrätettyjä tai vuokrattuja, ja tuotetut materiaalit mahdollisimman pitkäikäisiä. Lähipalveluiden suosiminen tukee paikallisia yrityksiä sekä pienentää logistiikan päästöjä, ja tuotantopalaverien etäyhteysmahdollisuudet säästävät ajettuja kilometrejä.

IlmastoAreenan juuret Iin ilmastotyössä

Pieni Iin kunta on tehnyt aktiivista ilmastotyötä jo pitkään. Ii on ollut mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostossa jo vuodesta 2011 lähtien. Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Hinkun lisäksi Ii kuuluu muun muassa myös resurssiviisautta tavoittelevien Fisu-kuntien verkostoon.

Ii on myös mukana Suomen ympäristökeskus SYKEn koordinoimassa kuusivuotisessa ilmastonmuutoksen hillintää edistävässä EU Life IP Canemure (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hankkeessa. Iin osahankkeessa Iilakso Oy levittää kuluttajien vähähiilisiä, resurssiviisaita ratkaisuja naapurikuntiin. Pohjois-Pohjanmaalla alueellista ilmastonmuutoksen hillintätyötä ja kansallisen ilmastopolitiikan jalkauttamista koordinoi Canemure-hankkeen osalta alueellisen tuen ja asiantuntijaverkoston tuella Oulun ammattikorkeakoulu OAMK.

Lisätietoja:

Vastaava tuottaja Hanna Lahti, IlmastoAreena, Micropolis Oy
puh. 040 130 6143, etunimi.sukunimi@micropolis.fi

Suunnittelija Venla Riekkinen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 029 525 1942, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


  • Tulosta sivu