Kuukauden Hinku-teko Enon Energia Osuuskunnalle

Lokakuu 2017

Enon energia osuuskunta 556
Kuvassa asiantuntija Markus Hansen-Haug Suomen ympäristökeskuksesta sekä Enon Energia Osuuskunnan hallintopäällikkö Urpo Hassinen, käyttöpäällikkö Vesa Mutanen, puheenjohtaja Teuvo Hirvonen ja metsäpäällikkö Tuomo Turunen.

Lokakuun Hinku-teon palkinnonsaajaksi on valittu Joensuun kaupungissa toimiva Enon Energia Osuuskunta päästöjä vähentävästä toiminnasta.  Lämpölaitokset korvaavat vuosittain noin 2 miljoonaa litraa polttoöljyä. Hyödyntämällä paikallista puuhaketta energianlähteenä lämpölaitokset synnyttävät vuosittain noin 5 000 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kevyeen polttoöljyyn verrattuna. Sama määrä hiilidioksidipäästöjä syntyy 500 suomalaisen kaikesta toiminnasta vuoden aikana tai jos uudella autolla ajaa maapallon ympäri 1000 kertaa.

Enossa sijaitsevien lämpölaitosten lisäksi Osuuskunta ylläpitää Hoitokoti Tuulettaren pellettilaitosta Uimaharjussa. Enossa ja Uimaharjussa sijaitsevien kuuden biokattilan yhteisteho on noin 4,96 MW. Biokattiloilla tuotettu energia vastaa noin 800 omakotitalon lämmitysenergiatarvetta. 

Osuuskunnan toiminnalla on myös positiivinen vaikutus aluetalouteen. Lämpölaitosten suora työllistävä vaikutus on noin viisi henkilötyövuotta ja välillisten vaikutusten kautta jopa 7-10 henkilötyövuotta.  Aikaisemmin ostoöljyn myötä ulkomaille karanneet rahat jäävät nyt paikallisen yritystoiminnan kautta lähialueille.

Poltettava puumateriaali kerätään nuorien metsien sekä peltojen reunavyöhykkeiden harvennustähteistä, latvusmassasta ja sahanpurusta. Poltosta syntynyt tuhka palautetaan metsiin.

Enon Energia Osuuskunta on lähtenyt ennakkoluulottomasti mukaan yritysryhmähankkeeseen, jossa hankittiin aurinkosähköjärjestelmiä pohjoiskarjalaisille lämpölaitoksille. Enon Alakylän lämpölaitokselle on asennettu tänä syksynä 21 kW suuruinen aurinkosähköjärjestelmä, jolla tuotetaan sähköä laitoksen omaan tarpeeseen. Yritys myös palkittiin vuoden lämpöyrittäjäpalkinnolla 2014.

Julkaistu 3.6.2019 klo 13.47, päivitetty 3.6.2019 klo 13.47

  • Tulosta sivu