Tyrnävän kunta ja NCC Suomi Oy kuukauden päästövähentäjät

Marraskuu 2017

Tyrnävän Hinkuteko palkinto 556
Kuvassa vasemmalta oikealle: tutkija Hannu Savolainen Suomen ympäristökeskuksesta, Tyrnävän kunnanjohtaja Marjukka Manninen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tauno Uitto, kunnanhallituksen puheenjohtaja Minna Matinlauri, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jussi Ylitalo sekä projektipäällikkö Marjukka Kuittinen-Jussila NCC Suomi Oy:stä.

Marraskuun Hinku-teon palkinnonsaajiksi valittiin Tyrnävän kunta ja NCC Suomi Oy aktiivisesta otteesta ilmastokestävään rakentamiseen sekä edelläkävijyyden osoittamisesta. Palkinnonsaajat rakensivat yhteistyössä innovatiivisen ja energiatehokkaan Rantaroustin koulun, joka otettiin käyttöön syksyllä 2017.

Koulun lämmitykseen käytetään pääosin maalämpöä ja jonkin verran hakkeella tuotettua kaukolämpöä. Rakennuksen katolle on asennettu aurinkopaneeleita tuottamaan sähköä koulun ylläpitoa varten.

Koulussa ei ole hukkatilaa, vaan kaikki tila on suunniteltu muunneltavaksi ja monikäyttöiseksi. Koulusta puuttuu esimerkiksi ruokasali, käytävät ja luokkia jakavia väliseiniä. Tämän seurauksena tilojen käyttöaste on korkea ja ne ovat avaria. Koulu on muutenkin edistyksellinen ja uudella tavalla suunniteltu vastaamaan koululaisten ja henkilökunnan tarpeita.

Rantaroustin koulussa toteutetaan myös MySchool-hanketta, jonka tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään uusiutuvaan energiaan, rakennusten energiankulutukseen ja hyvään sisäilmaan liittyviä ilmiöitä. NCC:n kehittämän palvelun avulla koulurakennuksesta saadaan mittaustietoja, joita voidaan hyödyntää opetuksessa. MySchool-palvelu on tehty helppokäyttöiseksi ja se sisältää opettajille suunnattuja valmiita oppimateriaaleja ja harjoitustehtäviä. Ympäristökasvatuksen avulla tietoisuus leviää oppilailta muillekin kuntalaisille.

Julkaistu 3.6.2019 klo 13.45, päivitetty 4.6.2019 klo 10.38

  • Tulosta sivu