Laskurit

Laskurit tukevat ilmastotyötä ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Laskurien avulla voit esimerkiksi vertailla erilaisia liikkumistapoja sekä arvioida energiajärjestelmien kannattavuutta, elinkaarikustannuksia ja vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin (CO2).

  Laskuri puunkorjuun ilmastovaikutusten arviointin

  Laskurilla voi tarkastella metsätähteiden ja runkopuun korjuun vaikutuksia metsän hiilivarastoon suuruusluokkaisesti. Laskuri helpottaa metsien hiilinieluvaikutusten huomioimista biotalouden kestävyystarkasteluissa. Laskuri on laadittu EU Life Canemure -hankkeen sekä Maj ja Tor Nessling -säätiön rahoituksella

  Hiilikartta – Laskuri kaavoituksen ilmastovaikutusten arviointiin

  Kaavoittajan työkalu Hiilikartta tukee ilmastokestävää maankäyttöä ja vauhdittaa siirtymää kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Hiilikartta auttaa arvioimaan maankäytön suunnitelmien aiheuttaman muutoksen maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastoon.

  Työkalu kuntien toimenpiteiden khk-päästöjen sekä talous- ja terveysvaikutusten arvioimiseksi KILTOVA

  Laskurissa tarkastellaan kuntien tekemien toimenpiteiden kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi myös toimien aiheuttamia talous- ja terveysvaikutuksia. Työkalulla voit arvioida millaisia muutoksia päästöjen vähentäminen ja päästövähennystavoitteisiin pääseminen edellyttää sekä millaisia talous- ja työllisyysvaikutuksia sekä pienhiukkasten terveysvaikutuksia toimenpiteillä on valitulla alueella. Terveysvaikutukset esitetään työkalussa terveyshaittakustannuksina. Työkalun kehityksen on rahoittanut ympäristöministeriö.

  Digitaalisten palveluiden ilmastovaikutusten arviointi

  Yksinkertainen arviointimenetelmä, jolla voi arvioida digitaalisten tai digitalisoitujen palvelujen ilmastovaikutuksia. Laskurin toteuttivat KPMG Oy Ab, LUT-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus.

  Mökkeilyn hiilijalanjäljen laskuri

  Mökkeilyn hiilijalanjäljen laskurilla voit arvioida oman mökkeilysi hiilijalanjäljen, ymmärtää mistä tekijöistä se muodostuu ja saada tietoa sen pienentämisestä. Laskurissa arvioidaan mökkeilyn hiilijalanjälki syöttämiesi tietojen perusteella energian kulutuksen, liikenteen, veneilyn sekä tavaroiden, palveluiden ja ylläpidon osalta. Pääset myös vertailemaan hiilijalanjälkeäsi keskimääräisen mökin hiilijalanjälkeen.

  Laskuri on laadittu Mökkeilyn hiilijalanjälki- ja EU Life Canemure-hankkeiden rahoituksella.

  Autolle vaihtoehtoisten kulkutapojen laskuri KULKURI

  KULKURI-laskurin avulla voi vertailla erilaisten liikkumispalveluiden kustannuksia ja päästöjä. Laskurin on kehittänyt Suomen ympäristökeskus Canemure-hankkeessa. 

  Aurinkosähkön kannattavuuslaskuri kuntakohteille

  Aurinkosähkön kannattavuuslaskurin avulla voi arvioida investoinnin kannattavuutta esimerkiksi nettonykyarvon avulla. Aalto-yliopistossa kehitettyyn avoimen datan laskuriin on päivitetty Canemure-hankkeessa muutamia uusia ominaisuuksia. Lisäksi siihen on asetettu esimerkkilaskelmaksi kunnan hankkiman 20 kW:n aurinkosähkövoimalan kannattavuuslaskelma vuoden 2020 kustannustason mukaan.

  Lämpöpumppujen kannattavuuslaskuri kuntakohteille

  Laskuri auttaa lämpöpumppujärjestelmien valinnassa ja kannattavuuden arvioinnissa. Laskuri on kehitetty aurinkosähkölaskurin pohjalta Canemure-hankkeessa. Esimerkkilaskelmiksi on asetettu kuntakohteen tyypillisiä lämpöpumppuratkaisuja ja lisälehdellä olevan aurinkosähkövoimalalaskurin avulla voidaan laskea myös näiden yhdistelmiä (ns. hybridiratkaisut).

  Aurinkosähkön ja lämpöpumppujen kannattavuuslaskurit pientaloille

  Kuntakohteiden lisäksi pientaloasukkaat voivat arvioida laskuripohjien avulla energiajärjestelmien vaihtoehtoja lämpöpumppujen ja aurinkosähkön osalta sekä näiden yhdistelminä (ns. hybridiratkaisut).

  Laskurit soveltuvat erityisesti öljylämmitteisille taloille, jotka voivat saada tukea energiajärjestelmien vaihtoon. Tukea voi hakea esimerkiksi ELY-keskuksilta tai ARAlta.

  Kannattavuuslaskureilla on tähän mennessä laskettu useita kohteita. Kohteina on ollut pientaloja, jotka on rakennettu eri vuosikymmeninä sekä kuntakohteita kuten kouluja, päiväkoteja ja monitoimitaloja sekä kerros- ja rivitaloyhtiöitä.

  Kannattavuuslaskelmissa energiajärjestelmien investointien summat ovat vaihdelleet 6000 – 30 0000 euron välillä ja hiilidioksidipäästöjen vähennykset ovat olleet 400 – 45 000 kgCO2 vuodessa per kohde.

  Ravintolan ruokien hiilijalanjälkilaskuri 

  Laskurin avulla on mahdollista muodostaa kokonaiskuva ravintolassa tarjottavien ruokien hiilijalanjäljestä. Laskuri kehitettiin Canemure-hankkeen Helsingin osaprojektissa, jossa laskettiin Helsingin kaupungin uuden henkilöstö- ja lounasravintolan (Ravintola Merta) hiilijalanjälki.

  Ruokapalveluiden hiilijalanjäljen kartoitus

  Laskuri tehtiin Turun ruokapalveluille sen hiilijalanjäljen kartoittamiseksi. Se soveltuu parhaiten toimintatapojen muutosten vaikutuksen havainnollistamiseen, esimerkkeinä kasvisruoan lisääminen ja hävikin vähentäminen.

  Vesilaitosten elinkaaristen kasvihuonekaasupäästöjen laskenta

  Vesihuki-laskuri on vesilaitosten käyttöön tarkoitettu työkalu, jonka avulla ne voivat laskea suuntaa antavia tietoja elinkaarisista kasvihuonekaasupäästöistään. Laskuri hyödyntää laskennassa organisaatioiden ilmoittamia tietoja VEETI- ja YLVA- järjestelmistä vuosilta 2020–2021 sekä Vesihuki-hankkeen aikana koottua ja laskettua tietoa. Vesihuki-hanke, eli vesihuollon hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistäminen, on toteutettu vuosina 2022–2023 ja sen on rahoittanut ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä mukana olleiden pilottikuntien vesilaitokset (Kymen Vesi, Kouvolan Vesi, Joensuun Vesi, Tampereen Vesi).

   

  Julkaistu 27.5.2021 klo 12.59, päivitetty 2.5.2024 klo 11.15

  • Tulosta sivu