Rakentamisen päästötietokanta

co2data.fi Rakentaminen

CO2data.fi-verkkopalvelu tarjoaa puolueetonta dataa Suomessa käytettävien rakennustuotteiden ilmastovaikutuksista kuten hiilijalan- ja kädenjäljestä, materiaalitehokkuudesta sekä kierrätettävyydestä. Tiedot yhdenmukaistavat rakennusten koko elinkaaren aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa ja helpottavat vähähiilisen rakennuksen suunnittelua. Palvelu on kaikille avoin ja maksuton.

Päästötietoja rakennustuotteista, prosesseista ja palveluista

Palveluun on koottu yleisimpien ja tyypillisimpien rakennustuotteiden keskimääräisiä tietoja, eikä palvelu sisällä yksittäisten tuotteiden ympäristöselosteita. Ytimen muodostavat tiedot rakennustuotteiden haitallisista ja hyödyllisistä ilmastovaikutuksista, kierrätyksen ja hyödyntämisen vaihtoehdoista elinkaaren lopulla, työmailla syntyvän hävikin määrästä sekä usein vaihdettavien tuotteiden teknisestä käyttöiästä.

Lisäksi tietokannasta löytyy yleisimpien rakentamisen prosessien ja palveluiden, kuten kuljetuksen, rakentamisen ja jätteenkäsittelyn, päästötietoja. Julkaisuvaiheessa tietoja on yhteensä yli 200 kohteesta.

Tiedot perustuvat ympäristöselosteisiin

Tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin, pääasiassa rakennustuotteiden ympäristöselosteisiin, minkä pohjalta on tehty vertailua, valintaa ja keskiarvojen laskentaa yhdessä rakennustuoteteollisuuden asiantuntijoiden kanssa. Tietokanta palvelee erityisesti rakennusalan ammattilaisia kuten suunnittelijoita, tuotevalmistajia ja rakennusliikkeitä, mutta tiedot ovat hyödyllisiä kaikille rakentamisen ilmastovaikutuksista kiinnostuneille, kuten tutkijoille.

Päästötiedot on koottu helpoiksi tulossivuiksi, minkä lisäksi tutustua voi myös tarkempiin taustaselvityksiin. Palvelu toimii ensivaiheessa englanniksi, ja se täydentyy myöhemmin suomen- ja ruotsinkielisillä sisällöillä.

Ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Suomen ympäristökeskus (Syke) ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Päästötietokanta:

Palvelua kehitetään edelleen, anna meille palautetta:

Mistä on kyse? Vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin:

Sisältö ja metodit:

Tietokannan integrointi:

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Janne Pesu, puh. 029 525 1405, etunimi.sukunimi@syke.fi

Sivuston sisältö perustuu ympäristöministeriön rahoittamaan Rakentamisen päästötietokanta RAKDB2020 -hankkeeseen. Sivustosta vastaa Suomen ympäristökeskus (Syke). 

Julkaistu 1.3.2021 klo 7.48, päivitetty 6.9.2023 klo 11.07
  • Tulosta sivu