Nyheter

RSS
Korrigerat meddelande: Kommunernas klimatutsläpp har minskat med 38 procent jämfört med 2000-talets toppår 07-06-2024 12.17
Finlands miljöcentral publicerade 16.5.2024 ett meddelande om kommunernas klimatutsläpp. På grund av ett fel i beräkningen publiceras det korrigerade meddelandet och ersätter därmed det tidigare meddelandet.
Finländarnas koldioxidavtryck från konsumtionen halverades nästan på 2000-talet från 14 koldioxidton till 7,7 ton 11-04-2024 8.02
Det genomsnittliga koldioxidavtrycket från de finländska hushållens konsumtionsutgifter minskade betydligt från år 2000 till 2021. Då koldioxidavtrycket per finländare var cirka 14 ton koldioxidekvivalent (Co2e) år 2000, var motsvarande siffra 7,7 ton CO2 år 2021.
Koldioxidavtrycket från finländarnas stugliv bedömdes för första gången – med den nya räknaren framgår också den enskilda stugägarens utsläpp 22-03-2024 9.30
Trafiken till stugorna är den största utsläppskällan. Det förekommer dock stora variationer mellan enskilda stugägare.
Lösningar för omställningen till ren energi – ett nytt forskningsprojekt påskyndar utfasningen av fossila bränslen 06-02-2024 9.00
Finland har fått en betydande forskningsfinansiering på 14 miljoner euro från EU för att påskynda omställningen till ett rent energisystem. I projektet REPower-CEST tar man fram en övergripande analys av de olika sätten att fasa ut fossila bränslen och bereder en färdplan för genomförandet av omställningen i Finland.
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 2,7 procent år 2022 23-11-2023 15.16
Enligt Finlands miljöcentral (Syke) gick kommunernas totala utsläpp av växthusgaser år 2022 ner med 2,7 procent jämfört med året innan.
Malax kommun går med i nätverket för pionjärer inom klimatarbete – över 90 kommuner är redan med i Hinku-nätverket 05-10-2023 16.38
Malax kommun är den första kommunen i Österbotten som går med.
År 2021 låg kommunernas klimatutsläpp kvar samma nivå som året innan 30-05-2023 7.49
Enligt Finlands miljöcentral (Syke) låg kommunernas totala utsläpp av växthusgaser år 2021 kvar på samma nivå som året innan. Även om det fortfarande skedde en övergång till koldioxidsnåla lösningar inom uppvärmningsmetoder, bromsades den positiva utsläppstrenden särskilt av förbrukningen av uppvärmningsenergi i byggnader, som var högre än året innan.
Lovisa anslöt sig till nätverket Mot en koldioxidneutral kommun (Hinku) 15-05-2023 13.18
Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade 15.3.2023 om att gå med i nätverket Mot en koldioxidneutral kommun, Hinku (Kohti hiilineutraalia kuntaa). Som ett resultat av detta förbinder sig Lovisa stad att minska sina växthusgasutsläpp med 80 procent fram till 2030 jämfört med nivån 2007. Enligt Lovisa stads strategi 2022–2025 är målsättningen att staden ska vara kolneutral år 2035.
Finlands miljöcentral undersöker energikrisens effekter på stuglivet – delta i undersökningen! 13-02-2023 8.53
Finlands miljöcentral SYKE har inlett en undersökning för att kartlägga koldioxidavtrycket från stugliv. Fritidsboendets koldioxidavtryck har inte bedömts nationellt tidigare. Som en del av undersökningen hoppas Finlands miljöcentral att stugägare ska delta i en undersökning om fritidshusens energilösningar och användning samt resor till dem. Undersökningen är avsedd för alla som äger eller regelbundet använder ett fritidshus i Finland.
Konsumtionsbaserade utsläpp i alla kommuner och landskap i Finland har räknats för första gången 31-01-2023 8.53
Finlands miljöcentral (Syke) har för första gången publicerat uppgifter om konsumtionsbaserade växthusutsläpp för alla kommuner och landskap i Finland. Utsläppen per capita varierar kraftigt både mellan kommuner och landskap. Till följd av konsumtionen av importerade varor riktas också en betydande andel av utsläppen till utlandet.
  • Skriv ut sidan