Aktuellt

Nyheter

Tuli palaa kaminassa
Finlands miljöcentral undersöker energikrisens effekter på stuglivet – delta i undersökningen! 13-02-2023
Finlands miljöcentral SYKE har inlett en undersökning för att kartlägga koldioxidavtrycket från stugliv. Fritidsboendets koldioxidavtryck har inte bedömts nationellt tidigare. Som en del av undersökningen hoppas Finlands miljöcentral att stugägare ska delta i en undersökning om fritidshusens energilösningar och användning samt resor till dem. Undersökningen är avsedd för alla som äger eller regelbundet använder ett fritidshus i Finland.
Läs mer
Kulutuksen päästöt, kuvituskuva
Konsumtionsbaserade utsläpp i alla kommuner och landskap i Finland har räknats för första gången 31-01-2023
Finlands miljöcentral (Syke) har för första gången publicerat uppgifter om konsumtionsbaserade växthusutsläpp för alla kommuner och landskap i Finland. Utsläppen per capita varierar kraftigt både mellan kommuner och landskap. Till följd av konsumtionen av importerade varor riktas också en betydande andel av utsläppen till utlandet.
Läs mer
CO2data-kuva
Koldioxidsnålt byggande ett gemensamt mål för infrastrukturbranschen 09-12-2022
Den idag publicerade InfraCO2-utsläppsdatabasen kompletterar kunskapsunderlaget för koldioxidsnålt byggande. Dessutom förenhetligar den beräkningen av växthusgasutsläppen inom hela infrastrukturbranschen, från planering till byggande. Uppbyggnaden av databasen och de praktiska pilotprojekten har också genomförts i nära samarbete med aktörer inom infrastrukturbranschen. Arbetet för en mer koldioxidsnål framtid görs på många fronter.
Läs mer
Kuntien päästöt 2005-2021 ennakko SV
Preliminära uppgifter: Kommunernas klimatutsläpp minskade med 3,1 procent år 2021 22-11-2022
Enligt Finlands miljöcentral SYKE:s beräkningar har kommunernas sammanlagda klimatutsläpp minskat med 3,1 procent år 2021 jämfört med det föregående året.
Läs mer
Mera nyheter
Publicerad 31-03-2020 kl. 9.47, uppdaterad 31-03-2020 kl. 9.47
  • Skriv ut sidan