Hinku-gärningen

Ungefär varje månad väljer Finlands miljöcentral månadens Hinku-gärning. Hinku-gärningarna väljs bland de åtgärder som Hinku-nätverkets kommuner utfört. De kan vara utförda av en kommun, ett företag, ett samfund eller en privatperson. Den belönade får ett diplom och publicitet.

Kriterierna för att väljas till Hinku-gärning är:

  • en minskning av växthusutsläppen
  • övriga fördelar såsom förbättrad energieffektivitet och energisjälvförsörjning, ekonomiska fördelar, ökad sysselsättning, förbättrad gemenskap, förbättrad användnings- eller bostadsbekvämlighet, positiva hälsofördelar eller annat ökat välbefinnande
  • påvisande av pionjärskap och aktivitet
  • arbete tillsammans
  • spridning av utsläppsminskande praxis och spridning av information.

 

Publicerad 05-08-2020 kl. 8.39, uppdaterad 05-08-2020 kl. 8.38
  • Skriv ut sidan