Ilmianna kuukauden Hinku-teko

Uutinen 10.12.2019 klo 14.58
Ilmastoareena Hinkupalkinto
llmastoAreena sai elokuussa 2019 Hinku-teko-tunnustuksen. ©  Venla Riekkinen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valinnut lähes joka kuukausi Hinku-teon vuodesta 2012 alkaen. Hinku-teot on valittu Hinku-verkoston kunnissa toteutetuista toimenpiteistä. Ne voivat olla kunnan, yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia. Palkittu saa diplomin ja positiivista julkisuutta. 

Hinku-teko -tunnustus on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tuoda esiin hyviä käytäntöjä ja toimenpiteitä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Erityisesti paikallismedia on mielellään uutisoinut palkituista kohteista.

Palkittavia kohteita Hinku-kunnissa riittää, mutta tieto niistä ei aina kulje Hinku-tiimille. Haluaisimme jakaa tunnustusta tasaisesti kaikille Hinku-kunnille. Tiedämme, että kiinnostavia ja esimerkillisiä tekoja toteutetaan kaikissa Hinku-kunnissa.

Hinku-teko -tunnustuksen olemassaolo perustuu jatkossa Hinku-kuntien ja maakuntien yhteyshenkilöiden aktiivisuuteen. Hinku-teko -tunnustuksen jakokäytäntö muuttuu hieman ja etenee seuraavasti:

 • Hinku-kuntien ja -maakuntien yhteyshenkilöt ehdottavat sopiviksi katsomiaan kohteita tunnustuksen saajiksi. Ehdotuksen voi jättää myös Hinku-kuntien ulkopuoliset edustajat. Ehdotukset tehdään webropol-lomakkeen kautta: Ehdota tunnustuksen saajaa tästä.
 • SYKEn Hinku-tiimi tutkii ehdotukset ja valitsee palkittavan. Etusijalla ovat kunnat, joissa ei vielä ole ketään palkittu.
 • Syke tekee tiedotteen ja tunnustuksen perustelumuistion.
 • Hinku-yhteyshenkilö (ehdotuksen tekijä) järjestää palkitsemistilaisuuden (aika, paikka, kutsuttavat henkilöt).
 • SYKE kutsuu median paikalle palkitsemistilaisuuteen.
 • Ensisijaisesti kunnan tai maakunnan yhteyshenkilö hoitaa Hinku-diplomin luovuttamisen ja lähettää kuvan tilaisuudesta SYKElle. Tilanteen mukaan myös SYKEn Hinku-tiimiin kuluvat voivat jakaa tunnustuksen.
 • SYKE tekee uutisen Hiilineutraalisuomi.fi-sivustolle.

Hinku-teko -tunnustuksen saaminen ei edellytä mullistavia toimenpidettä. Riittää, että alla olevat valintakriteerit toteutuvat riittävässä määrin. Hinku-teko -tunnustuksen kriteerit ovat:

 • kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen,
 • muut hyödyt kuten energiatehokkuuden ja energiaomavaraisuuden parantaminen, taloudelliset edut, työllisyyden lisääntyminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen, käyttö- tai asumismukavuuden parantaminen, positiiviset terveysvaikutukset tai muu hyvinvoinnin lisääntyminen,
 • edelläkävijyyden ja aktiivisuuden osoittaminen,
 • yhdessä tekeminen ja
 • päästöjä vähentävien käytäntöjen levittäminen ja tiedon jakaminen.

Lisätietoa


 • Tulosta sivu