Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Selvitys: Soten merkittävien ympäristövaikutusten vähentäminen edellyttää kansallista ohjausta

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) ympäristövaikutusten vähentäminen edellyttää kansallisesti koordinoitua ja soteen kohdennettua ohjausta ja seurantaa.

31.8.2023
Canemure-päivillä keskusteltiin alueellisen ilmastotyön merkityksestä ja sen tulosten vaikuttavasta viestimisestä

Loppukesän Canemure-päivillä 16.-17.8.2023 kuultiin kuntien ja alueiden ilmastotyön viimeisimpiä tuloksia ja keskusteltiin ilmastoviestinnästä.

29.8.2023
Uusi tutkimus etsii keinoja kotitalouksien sähkölaskujen pienentämiseksi

Suomen ympäristökeskus Syke ja energiapalveluyhtiö Väre selvittävät, minkälaisin viestinnällisin keinoin kotitalouksia voidaan tukea sähkönkäytön vähentämisessä ja ajoittamisessa. Energiaa säästämällä...

23.8.2023
Suomen ympäristökeskus: Kotitalouksien hiilijalanjäljen pienentäminen puoleen on mahdollista

Suomen ympäristökeskus tutki yhdessä Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa, miten kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki saataisiin puolitettua vuoteen 2035 mennessä. Uusia toimenpite...

22.8.2023
Aktiivinen alueellinen ilmastotyö edistää kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista ja tukee alueellista elinvoimaisuutta

Alueellinen ilmastotyö tukee merkittävästi etenkin pienten kuntien taloutta. Vähähiilisyyteen tähtäävät investoinnit voivat samaan aikaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä alueellista elinv...

4.8.2023
Uusikaupunki edistää Canemuressa sähköautoilua

Uudenkaupungin kehittämisorganisaatio Ukipolis on tullut mukaan Canemureen. Osahankkeessa jaetaan tietoa ja kannustetaan taloyhtiöitä ja yrityksiä investoimaan sähköautoilun edellyttämään infraan ja e...

16.6.2023
Professori Jyri Seppälä: Jos valtio empii, kunnat näyttävät tietä

Hiilineutraaliustavoitteemme puhuttelee hyvin maailmalla. Viimeaikaiset puhtaan energian miljardi-investoinnit ja -suunnitelmat etenkin tuulienergiaan ja vetyyn antavat tähän uskoa. Lähes sadan erilai...

8.6.2023
Helsingin kaupunginosat Lauttasaari ja Maunula mukaan Canemureen

Helsingin kaupunginosat Lauttasaari ja Maunula tulivat mukaan Canemureen. Osahankkeessa kehitetään sovellus, joka laskee rakennusten hiilijalanjäljen taloyhtiöiden energiankulutus- ja energiaremonttit...

7.6.2023
Tieliikenteessä on merkitystä millä kilometrit ajetaan - sähköajoneuvojen päästö- ja kustannushyödyt konkretisoituvat ennakoitua aiemmin

Täyssähköiset henkilöautot aiheuttavat alle kolmessa vuodessa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin vastaavat bensiinikäyttöiset henkilöautot. Kustannushyödyt kääntyvät sähköauton eduksi selvästi alle...

6.6.2023
Vuonna 2021 kuntien ilmastopäästöt pysyivät edellisvuoden tasolla

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan kuntien vuoden 2021 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt pysyivät edellisvuoden tasolla. Vaikka lämmitystavoissa tapahtui edelleen siirtymää vähähiilisiin ratk...

30.5.2023
Tule mukaan vähähiilisten hankintojen kehitysohjelmaan!

Haku vähähiilisten hankintojen kehitysohjelmaan on käynnissä 30.8.2023 saakka! Mukaan lähtevä julkisorganisaatio saa vertaisoppia ja asiantuntijatukea, yhdessä työskennellään 3.10.2023 – 14.2.2024 väl...

29.5.2023
Loviisa liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku)

Loviisan kaupunginvaltuusto päätti 15.3.2023 liittymisestä Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Näin ollen Loviisa sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 ...

15.5.2023
Apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz: Hinku-verkosto tiiviimmin mukaan ilmastopolitiikan pyöreän pöydän keskusteluun

Vuonna 2020 perustettu ilmastopolitiikan pyöreä pöytä (IPP) kokoaa eri tahoja yhteen keskustelemaan siirtymästä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja miten se tehdään sosiaalisesti ja alueellisesti re...

9.5.2023
Hinku-päivillä puhutti vihreä siirtymä sekä kuntien, yritysten ja asukkaiden yhteistyön vahvistaminen

Hinku-kevätpäivillä 3.5. keskityttiin erityisesti vihreään siirtymään ja ilmastotyön talousvaikutuksiin, ilmastosuunnitelmien laatimiseen liittyvään tukeen ja palveluihin sekä kuntien mahdollisuuksiin...

8.5.2023
Anna palautteesi infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä

Väylävirasto on yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa valmistellut infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmää, jonka avulla pyritään yhdenmukaistamaan infrarakentamisen ilmastovaikutuste...

5.5.2023
Opas kunnan ilmastosuunnitelman valmisteluun on julkaistu

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat julkaisseet kunnille suunnatun oppaan ilmastosuunnitelman laadintaan. Opas on suunnattu erityisesti ilmastotyötään aloitteleville kunnille.

4.5.2023
Tutkimus: Tuotteiden elinkaaripäästöihin perustuva kulutusvero vaatii tarkkaa harkintaa ja parempaa tietopohjaa

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteisessä tutkimushankkeessa on selvitetty sekä eri tuotteiden elinkaaripäästöjä että käytännön mahdollisuuksia toteuttaa Suomessa...

14.4.2023
Ristijärvi mukaan Hinku-verkostoon

Ristijärven kunta liittyi Hinkuun. Ristijärvi on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tärkeimmät toimenpiteet ovat kiinteistöjen lämpötilojen lasku järkevälle tasolle...

30.3.2023
Energiakriisi vauhditti energia- ja ilmastotoimia mökeillä

Suomen ympäristökeskus teki alkuvuodesta mökkeilijöille kyselyn energiakriisin vaikutuksista mökin käyttöön, energiaratkaisuihin ja mökkimatkoihin. Kyselyyn saatiin lähes 2 800 vastausta ja vastaajia ...

30.3.2023
Ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki –ohjelma (2019-2023) on tuottanut kestävän kehityksen ulottuvuuksia yhdistäviä ratkaisuja kestävään kaupunkikehitykseen. Toimet ovat parantaneet yhdys...

29.3.2023

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu