Uutiset - uutiset

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Julkaistu
Kuntien ilmastopäästöt laskeneet 36 prosenttia 2000-luvun huippuvuodesta

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kuntien vuoden 2022 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt ovat edelleen laskussa. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet 36 prosenttia.

16.5.2024
Latausinfrastruktuurin tuet edistävät liikenteen sähköistymistä

Suuritehoisen latausverkoston kehittyminen valtaväylillä lisää sähköautojen kysyntää, kertoo tuore selvitys. Latausverkoston kehittäminen voi olla toimiva keino lisätä sähköautojen osuutta ja vähentää...

8.5.2024
Suomalaisten kulutuksen hiilijalanjälki miltei puolittunut 2000-luvulla 14 hiilidioksiditonnista 7,7 tonniin

Suomalaisten kotitalouksien kulutusmenojen keskimääräinen hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi vuodesta 2000 vuoteen 2021. Kun vuonna 2000 hiilijalanjälki kutakin suomalaista kohti oli noin 14...

11.4.2024
Jyri Seppälä: Mahdollisuudet näkyväksi

Ilmastonmuutos ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka sodat ja lakot täyttävät median. Viime kesästä lähtien jokainen kuukausi on ollut maapallon mittaushistorian lämpimin. Maakuntien ja kuntien aktiivisuu...

22.3.2024
Suomalaisten mökkeilyn hiilijalanjälki arvioitiin ensimmäistä kertaa – uudella laskurilla selviää myös yksittäisen mökkeilijän päästöt

Mökkeilyyn liittyvä liikenne on suurin päästöjen lähde. Yksittäisten mökkeilijöiden välillä on kuitenkin suurta vaihtelua.

22.3.2024
Kymenlaakson maakunnalle skenaario päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä

Suomen ympäristökeskus laati Kymenlaakson liitolle Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartan päivityksen, jossa tarkasteltiin miten maakunta voi saavuttaa Hinku-tavoitteen mukaisen 80 prosentin päästövähe...

20.3.2024
Politiikkasuositus: Metsätalouden vesistö- ja ilmastopäästöjä voidaan hillitä välttämällä avohakkuita ja niihin liittyviä ojitustoimia

Luonnonvarakeskuksen koordinoimassa SOMPA-hankkeessa sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) koordinoimassa CANEMURE-hankkeessa laaditussa politiikkasuosituksessa nostetaan esiin ratkaisuja ja suosituks...

20.3.2024
Ratkaisuja puhtaan energian murrokseen – uusi tutkimushanke vauhdittaa fossiilisista polttoaineista irtautumista

Suomi sai EU:lta merkittävän, 14 miljoonan euron tutkimusrahoituksen puhtaan energiajärjestelmän siirtymän vauhdittamiseksi. REPower-CEST-hankkeessa tuotetaan kokonaisvaltainen analyysi fossiilisista ...

6.2.2024
Kaavoittajille uusi työkalu maankäytön ilmastovaikutusten arviointiin

Kaavoittajien mahdollisuudet arvioida kaavoituksen ilmastovaikutuksia paranevat merkittävästi uuden Hiilikartta-työkalun myötä. Hiilikartan avulla voidaan laskea kaavan toteuttamisen vaikutuksia suunn...

23.1.2024
Uusi opas kokoaa yhteen seitsemän kunnan tärkeimmät oivallukset ilmastotyön tiedolla johtamisesta

Fisu-verkoston kunnat ovat kehittäneet Reijo-hankkeessa toimintamalleja ilmastotyön tiedolla johtamiseen. Kehittämisen opeista on julkaistu Pieni opas kuntien ilmastotyön tiedolla johtamiseen.

19.1.2024
Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalua päivitettiin – muutoksia ajoneuvojen käyttövoimaan ja turvemaiden peltojen päästöihin

Suomen ympäristökeskus (Syke) on julkaissut uuden version kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalusta (ALasSken). Työkalussa kaikki aineistot on päivitetty vuoteen 2021 ja perusskenaarion oletukset o...

20.12.2023
Ilmastotyöpajat Loviisan ilmastotyön organisoitumisen tukena

Loviisan kaupunki on sitoutunut ilmastotyöhön ja tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Syksyllä 2023 Loviisassa järjestettiin kolme työpajaa, joissa hahmotettiin ilmastotyötä eri toimi...

18.12.2023
Vuosi päättyy, ilmastotyö jatkuu

Suomen kuntien ja maakuntien hiilineutraaliuspyrkimyksiä vauhdittavassa Canemure-hankkeessa seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto ovat vieneet ilmastonmuutokse...

18.12.2023
Vuoden 2022 Hinku-vuosikertomus on julkaistu

Hinku-verkoston kuulumiset koottiin ensimmäistä kertaa vuosikertomukseksi.

15.12.2023
Politiikkasuositus: Suometsien ja -peltojen maaperän ilmastopäästöjä voidaan vähentää merkittävästi kohdentamalla tukirahoja nykyistä järkevämmin

Suometsien ja -peltojen maaperässä olevan turpeen hajoamisesta sekä metsäkadosta aiheutuvia ilmastopäästöjä voidaan vähentää merkittävästi hyvin kustannustehokkailla keinoilla. Luonnonvarakeskuksen (L...

12.12.2023
Lah­des­sa teh­ty­jen ener­gia­re­mont­tien ta­kai­sin­mak­sua­jat yl­lät­ti­vät asian­tun­ti­jat: ”Ai­na ei tar­vit­se in­ves­toi­da val­ta­van isos­ti”

Seitsemästä Lahden Talojen remonttikohteesta syntyi malliesimerkkejä, joita hyödyntämällä voidaan tehdä tarkoituksenmukaisia energiaremontteja ympäri Suomea. Tuoreita tutkimustuloksia kelpaa esitellä ...

30.11.2023
Hinku-verkoston syyspäivillä keskusteltiin energiasiirtymästä

Syksyn 2023 Hinku-verkoston syyspäivän teemana oli vihreä siirtymä. Puheenvuoroja kuultiin vihreän siirtymän hankkeiden rahoituksesta, investoinneista ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Päivä huipentu...

24.11.2023
Ennakkotieto: Kuntien ilmastopäästöt laskivat 2,7 prosenttia vuonna 2022

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) mukaan kuntien vuoden 2022 yhteenlasketut kasvihuonekaasupäästöt laskivat 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Vuoteen 2005 verrattuna päästöt ovat laskeneet 29,6 prosentti...

21.11.2023
EU:n kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuonna, mutta nopeita toimenpiteitä tarvitaan edelleen

EU:n kasvihuonekaasupäästöt vähenivät kahdella prosentilla vuonna 2022 vuoden 2021 tasosta.

6.11.2023
Kunnille tarjolla ilmaista neuvontaa ilmastotyökalujen käytöstä

Työkalujen käyttöönoton helpottamiseksi Syke avaa marraskuussa maksuttoman neuvontaklinikkapalvelun, johon kuka tahansa kiinnostunut voi tulla keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa päästötietopalvelu...

23.10.2023

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
  • Tulosta sivu