Uutiset - uutiset

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9

Julkaistu
Joensuun kaupunki perusti ilmastotilin

Joensuun kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.2.2021 perustaa Joensuun päästövähennysten, hiilinielujen ja päästökompensaatioiden tilijärjestelyn eli ilmastotilin. Ilmastotilille kerätään varoja p...

10.2.2021
Ilmastokorttelit-hanke sai pohjoiskarjalaiset innostumaan ilmastoteoista

Joensuun kaupungin ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama Ilmastokorttelit-hanke päättyy Pohjois-Karjalassa keväällä. Hankkeessa on kokeiltu asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa toimia, joi...

10.2.2021
Ilmastotyö täydessä vauhdissa

Hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia rakentava Canemure-hanke on ollut käynnissä nyt kaksi vuotta. Seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta sekä valtakunnallinen asiantuntijaverkosto vievät ilmastonmuutoks...

5.2.2021
Tutkimus Hinkun vaikuttavuudesta julkaistiin arvostetussa kansainvälisessä tiedejulkaisussa

Kunnan liittyminen Hinku-verkostoon on alentanut kuntien ilmastopäästöjä, kannustanut eri toimialoja yhteistyöhön ja vahvistanut kunnan tahtotilaa toimenpiteiden toteuttamisessa. Kohti hiilineutraalej...

5.2.2021
Hyvinkään kaupunkipyöräpilotin ensimmäinen kesä onnistui koronasta huolimatta

Hyvinkään kaupungin tavoitteena Canemure-hankkeessa on edistää vähähiilisiä liikkumisratkaisuja. Hinku- ja Fisu-kuntiin kuuluvalla kaupungilla on myös oma kestävän liikkumisen ohjelma vuoteen 2030. Ko...

3.2.2021
Hiilijalanjälki ohjasi asuinrakennusten hankintaa Kuninkaantammessa

Helsingin Kuninkaantammen uudelle asuinalueelle nousee lähitulevaisuudessa asuinkerrostaloja, joiden hankinnan tavoitteena on ollut erityisesti rakennusten pieni hiilijalanjälki. Käytännössä tämä tark...

2.2.2021
Varsinais-Suomen ilmastotiekartta on valmistunut

Ilmastotiekartassa esitetään konkreettiset toimenpiteet energia-, liikenne- ja maataloussektoreilta. Tämä yhdessä valtakunnallisten toimenpiteiden kanssa mahdollistaa hiilineutraaliuden saavuttamisen ...

1.2.2021
Kunnan ilmastobrändi on osa kokonaisvaltaista ilmastotyötä

Onnistunut ilmastobrändi voi lisätä kunnan houkuttelevuutta asuin-, vierailu- ja työpaikkana, sekä avata uusia mahdollisuuksia esimerkiksi investoinneille ja kansainväliselle näkyvyydelle. Parhaimmill...

27.1.2021
Ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistettava uusilla keinoilla

Suomen ilmastolakia olisi perusteltua vahvistaa, todetaan SYKEn johtaman monitieteisen UUSILMA -hankkeen juuri julkaistusta selvityksessä. Vahvistaminen olisi mahdollista esimerkiksi sisällyttämällä i...

22.1.2021
Julkisia ilmastoinvestointeja tarvitaan – miten käy työllisyyden?

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia, vähähiilisiä toiminta- ja tuotantotapoja yhteiskunnassamme. Esimerkiksi liikenteen, energiahuoltojärjestelmän ja rakennusten päästöjen leikkaaminen ...

12.1.2021
Partiolaiset kulkevat hiilineutraaliutta kohti 65 000 aktiivisen jäsenen voimin

Suomen Partiolaiset pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Taustalla on lasten ja nuorten kasvava huoli ilmastonmuutoksesta sekä partion halu tarjota heille konkreettisia keinoja vaikuttaa. ”...

11.1.2021
Hae mukaan Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmaan!

Vastuullisuus on julkisia ruokapalveluita tuottavien toimijoiden menestymisen avain ja kilpailuvaltti tulevaisuudessa. Nyt etsitään kymmentä ruokapalvelutoimijaa mukaan uuteen kehitysohjelmaan, joka a...

5.1.2021
Hyvinkään kaupunki digitalisoi rakennuksiaan saavuttaakseen hiilineutraaliustavoitteet

Hyvinkään Lämpövoima ja Nuuka ovat solmineet yhteistyösopimuksesta, jossa Nuukan pilviratkaisu liitetään osaksi Hyvinkään Lämpövoima WiRE-valvomopalvelua. Yhteistyömalli mahdollistaa palvelun piirissä...

4.1.2021
Uusi opas antaa vinkkejä rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisointiin

6Aika-strategiaohjelmaan kuuluvassa Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa etsittiin keinoja rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisointiin. Parin vuoden kokemukset parhaista käytännöistä ja ratk...

4.1.2021
Puolangan kunta mukaan ilmastotyön edelläkävijäverkostoon

Puolangan kunnanvaltuusto teki päätöksen liittyä ilmastotyön edelläkävijöihin, Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon (Hinku). Hinku-verkostoon liittyessään Puolanka sitoutuu vähentämään kasvihuonek...

21.12.2020
Uudenmaan ilmastotyötä linjaavassa tiekartassa yhteistyö on avainasemassa

Uusimaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on laadittu ilmastotyötä linjaava Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta, jossa tunnistetaan työn painopi...

18.12.2020
CO₂ncrete Solution: Suomen betonikanta sitoo noin 5,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia

Canemure-hankkeen CO₂ncrete Solution -osaprojektissa tutkitaan, paljonko Suomen betonikanta pystyy sitomaan hiilidioksidia. Betonirakenteilla on kyky reagoida ilmakehän hiilidioksidin kanssa niin, ett...

16.12.2020
Vantaa mukaan Hinkuun

Vantaa on ensimmäinen pääkaupunkiseudun kunta, joka liittyi Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon ollen sen 76. jäsen. Vantaa tuo verkostoon kokonaisvaltaisuutta ja laajaa ilmasto-osaamista...

1.12.2020
Helsingin Canemure-osahanke: Hankintakriteerejä kehitettävä yhteistyössä yritysten kanssa

Helsingin CANEMURE-osahankkeessa kehitettiin vastuullisuuskriteerit maito- ja lihatuotteille. Työ osoittaa, että hankintakriteerien kehittämisessä tarvitaan tiivistä vuoropuhelua yritysten kanssa. ”Ol...

30.11.2020
Kestävät liikkumisratkaisut esille KULKURI-laskurilla

Suomen ympäristökeskuksen kehittämän KULKURI-laskurin avulla kuka tahansa voi helposti laskea, paljonko maksaa liikkuminen ilman omistusautoa. Samalla laskuri tuo käyttäjälle myös erilaisten liikkumis...

30.11.2020

Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
5
6
7
8
9
  • Tulosta sivu