Hiilineutraali-uutiskirje 1/2021

5.2.2021 klo 13.54
Laura Saikku © Luukas Myller
Ilmastotyö täydessä vauhdissa

Hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia rakentava Canemure-hanke on ollut käynnissä nyt kaksi vuotta. Seitsemän maakuntaa, 14 osahanketta ja valtakunnallinen asiantuntijaverkosto vievät ilmastonmuutoksen hillinnän toimia käytäntöön vielä neljän vuoden ajan.

"Tuloksista viestiminen Suomessa ja kansainvälisesti on ollut ja tulee olemaan keskeisessä roolissa Canemure-hankkeessa. Jotta todellista vaikuttavuutta saadaan aikaan, tulee tuloksia, käytännön toimia ja toimintatapoja levittää laajasti eteenpäin nopealla aikataululla", erikoistutkija Laura Saikku sanoo.

 

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta on valmistunut

Varsinais-Suomen ilmastotiekartta, yhdessä valtakunnallisten toimenpiteiden kanssa, mahdollistaa hiilineutraaliuden saavuttamisen Varsinais-Suomessa vuoteen 2035 mennessä. 


Kunnan ilmastobrändi on osa kokonaisvaltaista ilmastotyötä
 
© Unsplash

Onnistunut ilmastobrändi voi lisätä kunnan houkuttelevuutta asuin-, vierailu- ja työpaikkana sekä avata uusia mahdollisuuksia esimerkiksi investoinneille ja kansainväliselle näkyvyydelle. Parhaimmillaan nämä taas vauhdittavat päästövähennystavoitteiden saavuttamista.


Hiilijalanjälki ohjasi asuinrakennusten hankintaa Kuninkaantammessa
 
© Helsingin kaupungin aineistopankki

Helsingin Kuninkaantammen asuinalueelle nousee lähitulevaisuudessa asuinkerrostaloja, joiden hankinnan tavoitteena on ollut erityisesti rakennusten pieni hiilijalanjälki. Hankinnnan illmastokriteerit takaavat kohteen toteutumisen vähähiilisenä.


CO₂ncrete Solution: Suomen betonikanta sitoo noin 5,2 miljoonaa tonnia hiilidioksidia

 

Canemure-hankkeen CO₂ncrete Solution -osaprojektissa tutkitaan, paljonko Suomen betonikanta pystyy sitomaan hiilidioksidia. Betonirakenteilla on kyky reagoida ilmakehän hiilidioksidin kanssa niin, että hiiltä poistuu ilmakehästä. Ilmiötä kutsutaan karbonatisoitumiseksi.


Uudenmaan ilmastotyötä linjaavassa tiekartassa yhteistyö on avaintasemassa
 
© Pexels

Uusimaa tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tiekartan mittavimmat tavoitteet kohdistuvat suuriin päästölähteisiin, kuten energian tuotantoon ja kulutukseen sekä liikenteeseen. 


Tutkimus Hinkun vaikuttavuudesta julkaistiin arvostetussa kansainvälisessä tiedejulkaisussa
 

Kunnan liittyminen Hinku-verkostoon on alentanut kuntien ilmastopäästöjä, kannustanut eri toimialoja yhteistyöhön ja vahvistanut kunnan tahtotilaa toimenpiteiden toteuttamisessa. Hinku-verkoston vaikuttavuutta tarkastellut Suomen ympäristökeskuksen tutkimus on julkaistu arvostetussa kansainvälissä Global Environmental Change -tiedejulkaisussa.


Puolangan kunta mukaan ilmastotyön edelläkävijäverkostoon
 

Puolanka on ensimmäinen kainuulainen Hinku-verkostoon liittyvä kunta. Puolanka suunnittelee muun muassa koko maakunnan tarpeisiin integroidun kierrätysekosysteemin rakentamista, mikä yhdistää paikalliset maatilayrittäjät ja kunnan kaukolämmöntuotannon.


Hyvinkään kaupunkipyöräpilotin ensimmäinen kesä onnistui koronasta huolimatta
 

Hyvinkään kaupungin tavoitteena Canemure-hankkeessa on edistää vähähiilisiä liikkumisratkaisuja. Hinku- ja Fisu-kuntiin kuuluvalla kaupungilla on myös oma kestävän liikkumisen ohjelma vuoteen 2030. Konkreettisia tekoja ovat kaupungin yhteiskäyttö- ja kaupunkipyöräpilotit.


Uusi opas antaa vinkkejä rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisointiin
 

6Aika-strategiaohjelmaan kuuluvassa Energiaviisaat kaupungit -hankkeessa etsittiin keinoja rakennusten energia- ja olosuhdedatan visualisointiin. Parin vuoden kokemukset parhaista käytännöistä ja ratkaisuista on koottu selkeäksi oppaaksi.


Hiilineutraali-webinaarisarja jatkuu
 

Suositut Hiilineutraali-webinaarit jatkuvat keväällä 2021. Seuraavan, 16.2. järjestettävän webinaarin aihe on sähköverkkopalveluiden hinnoittelu ja hiilineutraalisuus. Hiilineutraali-webinaarisarja on valittu osaksi Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.


BLOGIT

Uusiutuvan energian investoinneilla positiivisia vaikutuksia aluetalouteen
Santtu Karhinen, SYKE 

 

AJANKOHTAISTA

Ilmastolain ohjausvaikutusta vahvistettava uusilla keinoilla

Julkisia ilmastoinvestointeja tarvitaan – miten käy työllisyyden?

Partiolaiset kulkevat hiilineutraaliutta kohti 65 000 aktiivisen jäsenen voimin

Hyvinkään kaupunki digitalisoi rakennuksiaan saavuttaakseen hiilineutraaliustavoitteet

Hae mukaan Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmaan!


  • Tulosta sivu