Hyppää sisältöön

Helsingin kaupunki: Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä

Helsingin osahankkeen tavoitteena on löytää keinoja hillitä ilmastonmuutosta hankintojen kautta. Hankintojen vähähiilisyys ja kestävyys pyritään saamaan kilpailutuksessa keskeisesti vaikuttaviksi tekijöiksi.

Osahankkeeseen on valittu useita pilotoitavia hankintaesimerkkejä, joiden hankintaprosessissa pyritään huomioimaan vähähiilisyys ja muut ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohdat mahdollisimman hyvin. Erityisesti selvitetään sitä, miten hiilijalanjäljen laskentaa voidaan soveltaa eri hankintaryhmissä ja millaisia kriteerejä hiilijalanjäljelle voidaan muodostaa.

Tavoitteena on saada aikaan onnistuneita esimerkkejä ja sovellettavia työkaluja, jotka edesauttavat Helsingin ja muiden Suomen kaupunkien kestävien hankintojen kehittämistyötä.

Vähähiilisillä hankintapiloteilla hyviä käytäntöjä

Hanke käynnistyi keväällä 2019 Helsingin kaupungin hankintojen kartoituksella ja sopivien pilottikohteiden valinnalla. Kohteet valittiin yhteistyössä kaupungin hankinta-asiantuntijoiden kanssa sellaisista hankintaryhmistä, joilla on merkittävät ilmastovaikutukset. Tarkastelussa ovat olleet ainakin rakentamisen ja ylläpidon hankinnat, ruoka- ja elintarvikehankinnat, tekstiilihankinnat sekä erilaiset ICT- ja ajoneuvohankinnat.

Hankintakohteiden valinnassa huomioitiin hankinnan ilmastovaikutuksen lisäksi hankinnan koko, mahdollisuudet huomioida hiilijalanjälki hankintaprosessissa sekä kaupungin hankinta-aikataulu.

Hankkeessa on mukana yhdeksän pilottihankintaa

 • Suunnittele ja rakenna -urakassa tarjoajat laskivat tarjousvaiheessa suunnitelmiensa hiilijalanjäljen, joka pisteytettiin osana tarjouskilpailua.
 • Uuden toimialatalon ravintolapalvelun hiilijalanjälki tullaan laskemaan sopimuskaudella.
 • Uudelleenpäällystysurakoissa urakoitsijoilta kerätään sopimuskauden aikana lähtötietoja urakan hiilijalanjälkilaskentaa varten. Osallistumme asfaltointialan yhteisen hiilijalanjälkityökalun kehitystyöhön.
 • Maitotuotteiden hankinnassa kartoitettiin markkinan valmiutta hiilijalanjälkilaskentaan ja osana kilpailutusta vaadittiin toimittajan toimenpidesuunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi sopimuskaudella.
 • Lihatuotteiden hankinnassa kartoitettiin markkinan valmiutta hiilijalanjälkilaskentaan ja osana kilpailutusta vaadittiin toimittajan toimenpidesuunnitelma hiilijalanjäljen pienentämiseksi sopimuskaudella.
 • Palvelutalojen ruokapalveluiden hankinnassa kehitettiin erityisesti vastuullisuuskriteerien sopimusseurantaa ja pyritään sopimuskauden aikaiseen hiilijalanjäljen pienentämiseen.
 • Asuinkerrostalon peruskorjauksen hankesuunnitteluvaiheessa optimoidaan tarkasteltavan rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ja elinkaarikustannuksia, sekä rakennuksen käyttöön perustuvaa energiankulutusta ja elinkaarikustannuksia.
 • Hämeentiellä toteutetaan katu- ja vesihuollon suunnittelua ohjaava päästötarkastelu. Hiilijalanjälki huomioidaan myöhemmin myös varsinaisessa urakkavaiheessa.
 • Tekstiilihankintojen osalta tullaan tarkastelemaan, onko palveluhankinta tuotehankintaan verrattuna elinkaarivaikutuksiltaan kestävämpi vaihtoehto.

Onnistuneiden hankintapilottien taustalla avainasemassa ovat aktiivinen markkinavuoropuhelu sekä yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden kuntien ja kaupunkien kanssa.

Pilottikohteiden hankintaprosessit dokumentoidaan huolellisesti tulosten arviointia ja tiedon jakamista varten. Toteutuneiden hankintojen vaikuttavuutta arvioidaan päästövähennysten lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös elinkaarikustannusten näkökulmasta.

Arvio Helsingin kaupungin hankintojen ilmastopäästöistä

Pilottihankintojen valinnan yhteydessä käynnistettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa Helsingin kaupungin hankintojen hiilijalanjäljen arviointi, joka valmistui syksyllä 2019. Arvioinnin tuloksena saatiin karkea käsitys kaupungin hankintamenoryhmien aiheuttaman päästökuormituksen suuruusluokasta ja jakautumisesta. Tuloksia on mahdollista hyödyntää arvioitaessa hankintaryhmien merkittävyyttä ilmastonäkökulmasta sekä sitä, mihin päästövähennystoimenpiteitä tulisi erityisesti kohdistaa.

Hankkeessa opittuja hyviä käytäntöjä jaetaan aktiivisesti ja hankkijoiden osaamista kehitetään tarjoamalla ohjeistuksia, työkaluja ja hankintakoulutuksia. Tavoitteena on, että vastaavanlaisia hankintoja toteutetaan myös muissa Suomen kaupungeissa osahankkeen innoittamana.

Osahankkeella edistetään Helsingin tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Osahankkeen vaikutusta Helsingin hiilineutraalisuustavoitteeseen voit seurata Ilmastovahdissa erityisesti toimenpiteiden 107 ja 108 alla.

© Saara Pellikka

Aikataulu

 • 3/2019–10/2024

Ajankohtaista

Lisää aiheesta

Lisätietoja

 • projektikoordinaattori Reetta Huomo, Helsingin kaupunki, etunimi.sukunimi@hel.fi, puh. 040 849 6446
 • projektiasiantuntija Hanna-Mari Juvonen, Helsingin kaupunki, etunimi.sukunimi@hel.fi, puh. 040 637 7570
Julkaistu 8.5.2020 klo 18.29, päivitetty 30.11.2020 klo 19.01
 • Tulosta sivu