Hyppää sisältöön

Porvoo: Digitaaliset ratkaisut energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käyttö rakennuksissa

Porvoon kaupunkistrategian ”Unelmien Porvoo 2030” mukaan kaupunki on ilmastotyön edelläkävijä. Porvoo muun muassa edistää rakennusten elinkaaritehokkuutta ja niiden omaa energiantuotantoa sekä uusiutuvan energian hyödyntämistä.

Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat energian kulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön optimointi digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Uusiutuvan energian hyödyntämistä optimoidaan ohjaamalla energian kulutusta matalamman kysynnän aikaan. 

Energian käytön kysyntäjousto edellyttää rakennuskohtaisia energiavarastoja sekä uudenlaisia menetelmiä optimoida energian kulutusta ja tuotantoa. Loppukäyttäjien tietoisuutta energiankulutuksesta lisätään muun muassa tekemällä energian kulutus näkyväksi. Hankkeen tavoitteita tuetaan toteuttamalla laiteinvestointeja julkisissa rakennuksissa sekä viestinnän keinoin kuntalaisille.

 

Alkuvaiheessa laiteinvestointeja tehdään neljään rakennukseen, joiden energiankulutusta myös seurataan reaaliaikaisesti. Kohteet ovat: kaupungintalo, Eestinmäen päiväkoti, Albert Edelfeltin koulu ja Keskuskoulu.

Suunniteltuja toimenpiteitä:

 • Kaksisuuntainen kaukolämpö ja kaukolämmön kysyntäjousto
 • Aurinkoenergian varastointi
 • Näkymätön kulutus näkyväksi älykkään seurantajärjestelmän avulla
 • Kuntalaisten kannustaminen ilmastomuutoksen torjumiseen.

Tavoiteltuja tuloksia:

 • Valituissa kohteissa käytössä kaksisuuntainen kaukolämpö, aurinkolämmön keräin ja aurinkosähköpaneeli sekä sähköakku ja lämpövarasto
 • Reaaliaikainen energiankäytön seuranta useassa rakennuksessa
 • Paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian käyttö lisääntyy
 • Tietoa mahdollisuudesta korvata kaukolämmön tuotantoa kesäkuukausina kiinteistökohtaisilla lämmönvarastointiratkaisuilla
 • Tietoa akkujen käytöstä ja kannattavuudesta energian kysynnän ja tarjonnan tasaamisessa
 • Energiansäästö hankkeessa mukana olevissa päiväkodeissa ja kouluissa (> 5 %) ja kaupungin toimistotiloissa (5–10 %).

Aikataulu

 • 1/2019–12/2023

Ajankohtaista

Lisätietoja

 • projektipäällikkö Matti Lehtovaara, Porvoon kaupunki, etunimi.sukunimi@porvoo.fi, puh.+358 40 676 1377
Julkaistu 19.2.2019 klo 13.26, päivitetty 4.6.2020 klo 10.25
 • Tulosta sivu