Hyppää sisältöön

Turku: Ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua Turussa

Turun kaupungin Canemure-osahanke lisää kaupunkisuunnittelun ilmastokestävyyttä niin ilmastonmuutoksen hillitsemisen kuin myös siihen sopeutumisen näkökulmista. Osahankkeen neljä kokonaisuutta kehittävät kaupunkisuunnittelun käytänteitä ja kohdentuvat alueellisesti Skanssin uuteen kaupunginosaan sekä kehittyville brownfield-alueille.

Osahankkeen toimenpiteitä ovat:

  • julkisten rakennushankkeiden energiatehokkuuden ja kokeellisuuden tukeminen
  • paikallisen uusiutuvan energian tuotannon ja/tai varastoimisen edistäminen kaksisuuntaiseen matalalämpöverkkoon
  • ilmastokestävien suunnittelutyökalujen käyttö ja kehittäminen hulevesien hallinnassa sekä asema- ja yleiskaavojen ilmastovaikutusten arvioimisessa
  • käytännön kokeilut hulevesien hallinnasta, kestävästä liikkumisesta ja jakamispalveluista Skanssissa ja täydennysrakennettavalla teollisuuskehällä

Skanssin kaupunginosan energiaratkaisut perustuvat uudenlaiseen, matalalämpöiseen ja kaksisuuntaiseen lähilämpöverkkoon. Verkko mahdollistaa sen, että kiinteistöt voivat ostamisen lisäksi myös tuottaa ja myydä paikallista uusiutuvaa energiaa verkkoon. Turun kaupunki haluaa näyttää esimerkkiä energiatehokkuudessa ja uusiutuvan energian käyttöönotossa. Hankkeessa edistetään uudenlaisten energiaratkaisuiden syntymistä sekä julkisissa että yksityisissä hankkeissa. Erityistä huomiota kiinnitetään Skanssiin rakennettavan uuden monitoimitalon energiatehokkuuteen ja kestävyyteen.

Ilmastonmuutokseen varautuminen ja siinä tulvariskien vähentäminen on yksi kaupunkisuunnittelun tärkeistä tehtävistä. Entisen teollisuuskehän kehittyvillä alueilla, kuten Itäharjulla ja Linnakaupungissa, halutaan panostaa myös siihen, että vihreys on osa lähiympäristöä. Tämä on tärkeää sekä viihtyvyyden että hulevesien hallinnan kannalta. iWater-hankkeessa kehitetty siniviherkerroin toimii mittarina, kun pohditaan ratkaisujen laatua ja riittävyyttä. Canemure-hankkeessa tuo työkalu jalkautetaan järjestelmälliseen käyttöön kaupunkisuunnittelussa. Samalla etsitään ja tutkitaan uusia vihreitä ratkaisuja käytännön kokeiluin, ja ne toteutetaan erityisesti katutilaan, julkisivuihin ja sisäpihoille eli yhteiseen asukastilaan.

Kaupunkisuunnittelun ilmastovaikutusten arvioiminen on keskeinen osa kaupunkirakentamisen ilmastokestävyyden ennakoimista. Hankkeessa käytetään ja kehitetään ilmastovaikutusten arvioimisen työkaluja sekä yleiskaavassa että Skanssin asemakaavoissa. Skanssissa tehdään yhteistyötä Ilmatieteen laitoksen Canemure-osahankkeen kanssa.

Aikataulu

  • 2019–2024

Ajankohtaista

Lisätietoja

  • projektipäällikkö Kristina Karppi, Turun kaupunki, puh. 040 621 0542, etunimi.sukunimi@turku.fi
  • kehittämispäällikkö Risto Veivo, Turun kaupunki, puh. 050 559 0417, etunimi.sukunimi@turku.fi
Julkaistu 30.8.2019 klo 12.05, päivitetty 29.10.2020 klo 15.47
  • Tulosta sivu