Lauttasaari-Seura ry: Kohti hiilineutraaleja kaupunginosia

Avoin ry:n karttakäyttöliittymä.
Lähde: https://map.avoin.org/

 

 

Lauttasaari-Seuran osahankkeen tavoitteena on selvittää ja vähentää kahden helsinkiläisen kaupunginosan rakennusten ja yksityisliikenteen päästöjä. Lisäksi hankkeessa kehitetään keinoja tavoittaa alueiden asukkaita ja saada kannustettua muita kaupunginosia mukaan ilmastotyöhön.

Rakennusten energiankulutus- ja energiaremonttitiedot näkyviksi karttakäyttöliittymän avulla

Hankkeen aikana selvitetään lauttasaarelaisten ja maunulalaisten rakennusten toteutuneet hiilipäästöt. Tietoja taloyhtiöiden energiankulutuksesta ja energiaremonteista kerätään suoraan taloyhtiöiden hallituksilta sekä isännöitsijätoimistojen, avoimien tietokantojen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tietokantojen kautta.

Kerättyjen tietojen perusteella saadaan laskettua taloyhtiön toteutuneet hiilipäästöt kehitettävän sovelluksen avulla. Osahankkeen yhteistyökumppanina toimiva Avoin ry hallinnoi karttakäyttöliittymää, jossa on mahdollista tarkastella taloyhtiöiden hiilipäästöjä ja muita energiatehokkuuteen liittyviä tietoja. Karttakäyttöliittymä on nähtävillä osoitteessa: https://map.avoin.org/

Hankeryhmä välittää asukkaille tietoa taloyhtiön energiatehokkuuden parantamisesta. Karttakäyttöliittymän kautta asukkaat voivat itsenäisesti tarkastella ja vertailla oman taloyhtiönsä energiankulutus- ja energiaremonttitietoja muihin taloyhtiöihin verrattuna.

Kohti vähäpäästöistä liikennettä

Hankkeen aikana selvitetään Lauttasaaren ja Maunulan asukkaiden yksityisliikenteen päästöt yhteistyössä Traficomin kanssa. Tavoitteena on lisätä asukkaiden tietoisuutta omien valintojen merkityksestä ja kannustaa heitä valitsemaan vähäpäästöisiä liikennemuotoja arjessaan.

Hankeryhmä tiedottaa ja vaikuttaa asukkaiden liikennetottumuksiin ensisijaisesti viestinnän ja tapahtumien kautta. Osahankkeen toimenpiteiden myötä Lauttasaaren ja Maunulan yksityisliikenteen päästöjen odotetaan vähenevän 10 prosenttia.

Asukkaat aktiivisina ympäristövaikuttajina

Hiilineutraalit kaupunginosat -osahanke on syntynyt asukkaiden aktiivisuuden ansiosta. Lauttasaari-Seuran Hiilineutraali Lauttasaari 2030 -projektiryhmä on tehnyt vuodesta 2020 lähtien vapaaehtoisvoimin töitä ilmasto- ja ympäristöasioiden edistämiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. Myös Maunulassa on tehty viime vuosina aktiivisesti töitä ilmastoasioiden eteen. Lauttasaari-Seura ja Maunula-Seura näkevät asukkaat aktiivisina vaikuttajina, jotka ovat kiinnostuneita oman asuinalueensa ja ympäristönsä kehittämisestä.

Hankkeen aikana alueiden asukkaille viestitään säännöllisesti sen etenemisestä ja tuloksista. Hankeryhmä julkaisee tietoa muun muassa Lauttasaari-lehdessä, Maunulan Sanomissa, kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Tuloksia esitellään lisäksi Lauttasaari-Seuran tulevissa ilmastoseminaareissa ja mahdollisissa muissa tapahtumissa. Hankeryhmä toimittaa tietoa hankkeen etenemisestä Helka ry:lle, jonka kautta ilmastoaktiivisuuden toivotaan laajentuvan Helsingin muihin kaupunginosiin.

Osahankkeesta odotettavat tulokset

  1. Ainakin 10 prosenttia Lauttasaaren ja Maunulan rakennuksista raportoi energiankulutustietonsa hankkeelle sen aikana.
  2. Yksityisliikenteen päästöt vähenevät 10 prosenttia hankkeen aikana Lauttasaaressa ja Maunulassa.
  3. Hankkeen toimenpiteiden myötä hiilidioksidipäästöt vähenevät yhteensä 1000 tCO₂e hankkeen aikana ja kaksi vuotta sen päättymisen jälkeen.

Aikataulu

10/2022‒10/2024.

Lisätietoja

  • Hankekoordinaattori Elisa Julin, puh. 050 479 7551, canemure@lauttasaari.fi
Julkaistu 9.6.2023 klo 9.12, päivitetty 16.6.2023 klo 13.35

  • Tulosta sivu