Lahtis: Koldioxidsnåla lösningar i reparationsbyggandet

I Lahtis stads delprojekt letar man efter metoder för att minska det befintliga byggnadsbeståndets energiförbrukning och klimatutsläpp. I centrum står Lahden Talots grundrenoveringar och energiåtgärder.

Energirådgivning

Målet är att renovera och följa upp tio hus där man utför olika slags efterhandsmonteringar och ger energirådgivning. Objekten presenteras närmare på Lahtis stads webbplats.

En extern energiexpert räknar ut kostnadseffektiviteten och utsläppsbesparingarna. Projektet genomför även innovativa upphandlingar. Delprojektet i Lahtis är ett exempel för andra städer och hyreshusbolag då de planerar utsläppsminskningarna som en del av grundrenoveringen. Resultaten från projektet sprids i Päijänne-Tavastland, i Finland och internationellt.

I delprojektet testas även sådana tekniska lösningar som inte tidigare prövats på i staden. Man hoppas att erfarenheterna uppmuntrar andra aktörer till att förbättra fastigheternas energieffektivitet.

På Borupinraitti 4 utförs en innovativ konkurrensutsättning där man kan erbjuda vilken lösning som helst där maximipriset är känt, men det är utsläppsbesparingen som avgör. © Lahden Talot

Tidtabell

  • 01/2019–10/2021, uppföljningen fortsätter längre

Aktuellt

Mer information

  • miljökoordinator Jenni Rahkonen, Lahtis stad, fornamn.efternamn@lahti.fi, tfn +358 44 482 6646
  • fastighetsinspektör Elina Rantanen, Lahden Talot, fornamn.efternamn@lahdentalot.fi, tfn +358 3 851 5748
Publicerad 03-09-2020 kl. 9.13, uppdaterad 04-08-2022 kl. 13.18
  • Skriv ut sidan