Tammerfors: Anslutning till kollektivtrafikens stamnät i Tammerfors stadsregion

Delprojektets mål är att öka andelen hållbara färdsätt i åtta kommuner i Tammerfors stadsregion: Tammerfors, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilax och Ylöjärvi.

Delprojektet fokuserar på att förbättra trafikens konkurrenskraft i förhållande till privatbilismen och förbättra de hållbara resekedjornas attraktion. Målet är att få invånarna i trakten att ersätta sina bilresor med hållbara resekedjor, såsom en kombination av promenad + kollektivtrafik, cykel + kollektivtrafik, bil + kollektivtrafik och kollektivtrafik + kollektivtrafik.

Drive från pilotprojektet

I början av delprojektet samlade man in och analyserade traktens trafikdata och fastställde lämpliga målgrupper och pilotområden. Sammanlagt 8–13 pilotprojekt genomförs. Till åtgärdernas metoder hör en utveckling av förbindelser och infrastrukturen såsom bättre anslutningsparkering, nya tjänster såsom gemensamma bilar, styrning av rörligheten såsom inriktade marknadsföringskampanjer samt bättre kostnadseffektivitet såsom övergången till en kallelsestyrd kollektivtrafik.

Målet är att testa olika åtgärder och hitta de mest effektiva åtgärderna för klimatmålet. Dessa kan sedan spridas.

Delprojektet genomförs i huvudsak 2019–2021. Projektets koordinator är Tammerfors stad och projektet delfinansieras av alla kommuner i stadsregionen. De första piloterna i delprojektet är försök med cykelanslutningar i Orivesi och Kangasala.

Hopfällbara cyklar och elcyklar gör arbetsresorna i Orivesi smidigare

Nästan en fjärdedel av alla arbetstagare bosatta i Orivesi arbetar i Tammerfors. Förbindelserna med tåg och buss i riktning mot Tammerfors är goda, men det finns ingen intern anslutningstrafik till tågstationen och tåghållplatsen i centrum. I Orivesi har man de senaste åren utvecklat anslutningsparkeringen: en anslutningsparkering har öppnats invid riksvägen och i centrum.

Centrala åtgärder i Canemures pilotprojekt har varit marknadsföringen av anslutningsparkeringen och ökandet av resekedjans attraktionskraft. För att påskynda en hållbar pendling till arbetsplatsen inleddes även traktens närtågspilotprojekt i Orivesi vilket ökade tågförbindelserna mellan Orivesi och Tammerfors. Canemure-pilotprojektet erbjöd pendlarna hopfällbara cyklar och elcyklar. De lämpliga försökspersonerna fick cykeln för minst tre veckors avgiftsfritt försök. Näst kommer man att utveckla en kollektivförbindelse till tågstationerna i Orivesi.

Elcykelns popularitet överraskade i Kangasala

I Kangasala har man utvecklat anslutningsparkeringen för cyklar och bilar invid buss rutten. Bussresenärerna ökar kraftigt i Kangasala men marknadsföringen av anslutningsparkeringsområdena kräver ännu mer satsningar. På så sätt kan användningen av kollektivtrafik även locka de som bor längre från hållplatserna.

I Kangasala erbjöds de intresserade arbetsresenärerna en elcykel i Canemures pilotprojekt. Med detta ville man tackla problemen med traditionellt cyklande och uppmuntra särskilt dem som idag tar bilen till att ta cykeln till anslutningen. Elcykeln visade sig vara behändig på resan mellan Kangasala och Tammerfors: en stor del av de som prövade på cykeln tyckte det var lockande att cykla hela vägen med elcykeln istället för endast till busshållplatsen. På grund av det stora intresset fortsatte elcykelförsöket under hela vintern.

Tidtabell

  • 2019–2021

Aktuellt

Mer information

  • projektchef Sanna Ovaska, Tammerfors stad, fornamn.efternamn@tampere.fi, tfn +358 40 801 3125
Publicerad 03-09-2020 kl. 9.36, uppdaterad 04-08-2022 kl. 13.59
  • Skriv ut sidan