Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy: Ett smart system för att optimera energin och resursförbrukningen vid Seaside Industry Park Rauma

Industriparken Seaside Industry Park Rauma (SIPR) är centrum för havsklustret i Raumo. De framgångsrika dragföretagen inom skeppsbyggandet och maritimindustrin med sina omfattande och effektiva leverantörsnätverk finns i industriparken och utnyttjar des mångsidiga infrastruktur och omfattande gemensamma tjänster.

Målet med SIPRas delprojekt är att optimera användningen av energi och resurser genom att utnyttja mät- och digitalteknik. I området planeras ett nytt intelligent mätnings- och övervakningssystem för att övervaka industriparkens användning av energi och resurser (el, värme, vatten, tryckluft, gas) med målet att minska resursförbrukningen.

Det nya systemet gör det möjligt att fakturera hyresgästen för verklig förbrukning och erbjuder ekonomiska motivationer för att spara energi och resurser.

Jämfört med datens system och praxis är det nya intelligenta uppföljnings- och mätsystemet banbrytande eftersom det erbjuder användarna information i realtid med hjälp av vilket det går att justera företagets funktioner just då de pågår. Det nya systemet möjliggör även uppföljningen av koldioxidavtrycket för enskilda processer och produkter.

Målet är att minska helhetsförbrukningen av el, värme, vatten, tryckluft och gas med 30 procent i förhållande till produktionsmängden samt skapa CO2-utsläppsminskningar på 30 procent. Dessutom skapas en modell som kan kopieras för andra industriparker i andra delar av landet.

Tidtabell

  • 1/2019–3/2022

Aktuellt

Mer information

  • verkställande direktör Timo Luukkonen, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy, fornamn.efternamn@seasideindustry.com, tfn +358 40 550 1942
  • utvecklingskoordinator Saara Haaslahti, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy, fornamn.efternamn@seasideindustry.com, tfn +358 40 730 5487
Publicerad 03-09-2020 kl. 9.31, uppdaterad 03-08-2022 kl. 18.22
  • Skriv ut sidan